jueves. 29.07.2021 |
El tiempo
jueves. 29.07.2021
El tiempo

Este domingo, ás 03.00 horas volverán ser as 02.00

Horarios
Horarios
As primeiras disposicións sobre o horario de verán adoptáronse en Europa en 1980 e desde o ano 2000 quedaron establecidas as regras que marcan o seu inicio en marzo e a súa finalización en outubro

A madrugada do próximo domingo, 27 de outubro, finalizará o horario de verán cando ás 03.00 horas atrásense os reloxos e de novo volverán marcar as 02.00 horas en España. Deste xeito, recuperarase un ano máis o horario de inverno, de acordo coa Directiva Europea do Cambio de Hora que se aplica en todos os Estados da UE. 

En febreiro de 2018, a proposta de Finlandia, a Eurocámara votou sobre a posibilidade de terminar co cambio de hora. A pesar de recibir 384 votos en contra e tan só 153 a favor, o Parlamento Europeo comprometeuse a estudar a viabilidade do cambio de hora e abriu unha consulta pública, na que máis do 80% dos 4,6 millóns de cidadáns que participaron, mostráronse a favor de acabar cos cambios de hora. 

Aínda que a Comisión Europea aprobou a eliminación do cambio de horario, en marzo deste ano a comisión de Transporte e Turismo do Parlamento Europeo apostou por atrasar ata o ano 2021 a eliminación do cambio de hora bianual proposto pola Comisión Europea para abril deste ano, de forma que as capitais tivesen máis tempo para decidir se o país queda co horario de verán ou o de inverno. Países como Portugal xa decidiron que continuarán co cambio de hora estacional. 

O cambio de hora efectúase sempre o último domingo do mes de outubro no caso do horario de inverno

As primeiras disposicións sobre o horario de verán adoptáronse en Europa en 1980 e desde o ano 2000, coa mencionada directiva, quedaron establecidas as regras que marcan o seu inicio en marzo e a súa finalización en outubro. 

O cambio de hora empezou a xeneralizarse a partir de 1974, a partir da primeira crise do petróleo, cando algúns países decidiron adiantar o reloxo para aproveitar mellor a luz do sol e consumir así menos electricidade en iluminación. Aplícase como directiva desde 1981 e foi renovada sucesivamente cada catro anos. 

Aínda que, desde a aprobación da Novena Directiva polo Parlamento Europeo e do Consello da Unión en xaneiro de 2001, o cambio aplícase con carácter indefinido. A Directiva está incorporada ao ordenamento xurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo. 

O cambio de hora efectúase sempre o último domingo do mes de outubro no caso do horario de inverno, cando o reloxo se atrasa unha hora, e o último domingo do mes de marzo, cando se adianta unha hora o reloxo e comeza o horario de verán.

O CASO DE ESPAÑA. En España, o Executivo creou unha comisión de 14 'sabios' para determinar a conveniencia ou non de eliminar o cambio de hora estacional e, en caso de decisión afirmativa, decidir que horario era máis adecuado, o de verán ou o de inverno. 

En marzo do ano pasado, esta comisión presentou un informe no que non chegou a ningunha "resolución concluínte", tendo en conta da "gran cantidade de repercusións de impacto" que ten esta medida en campos como o económico ou o cultural. 

Na latitude de España as horas de sol son as mesmas, aproximadamente dez no inverno e unhas 14 no verán

España xeograficamente está situada no uso GMT+1 coincidindo coa maior parte de Europa, excepto Reino Unido, Irlanda e Portugal, que se manteñen no UTC/GMT+0. Esta adscrición de fuso é a que marca desde 1940 a hora oficial española, adiantada en 60 minutos á hora universal. 

Na latitude de España as horas de sol son as mesmas, aproximadamente dez no inverno e unhas 14 no verán, pero non amence ou anoitece á mesma hora no leste que no oeste, podendo haber máis dunha hora de diferenza dun extremo ao outro. Vigo, por exemplo, é a cidade europea na que máis tarde anoitece.

AFORRO ENERGÉTICO. De acordo coa normativa vixente, o cambio de hora de verán a inverno prodúcese o último domingo de outubro en toda Europa, de acordo á Directiva Comunitaria do Cambio de Hora, que é de obrigado cumprimento co obxectivo de lograr un aforro enerxético. 

Segundo estimacións do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDEA), o potencial de aforro en iluminación podería alcanzar ao redor de 300 millóns de euros, o equivalente ao 5 por cento do total. Desa cantidade, 90 millóns corresponde ao potencial dos fogares españois, o que supón un aforro de 6 euros por fogar e 210 millóns restantes aforraríanse nos edificios do terciario e na industria. 

Non existen informes actualizados que permitan asegurar que o cambio de hora leve asociados aforros enerxéticos

Pola súa banda, a Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo, publicou en febreiro de 2019 un informe no que se puntualiza que os cambios estacionales de hora poden producir aforros no consumo de enerxía, pero que son marxinais e que non hai certeza que se obteñan en todos os estados membros. 

O informe tamén indica que pode haber aforros en iluminación, pero que non é tan obvio que ocorra o mesmo coa calefacción, pois podería incluso aumentar o seu consumo. Ademais, segundo indicaron os expertos, os resultados son difíciles de interpretar xa que están moi influenciados por factores externos, talles como a meteoroloxía, a xeografía e o comportamento dos usuarios. 

En España, non existen informes actualizados que permitan asegurar que o cambio de hora leve asociados aforros enerxéticos. Ademais, as novas esixencias de eficiencia enerxética en iluminación, nos sistemas de climatización, e nos propios edificios, así como a progresiva introdución do autoconsumo alteran significativamente as análises que orixinalmente se utilizaban para calcular estes datos.

ESPAÑA PERMANECERÁ NO SEU ACTUAL FUSO HORARIO. Por outra banda, a comisión encargada de estudar a conveniencia ou non de eliminar cambio horario estacional, ditaminou que España debía manter o seu actual fuso horario, un debate paralelo ao do cambio de hora estacional e no que algúns se inclinaban por que España adoptase o fuso horario de Londres e Portugal fronte ao de Berlín. 

"España leva empregando o mesmo fuso horario desde fai máis de 30 anos, que coincide co de Alemaña e remóntase á época franquista", indicou en marzo a ministra portavoz Isabel Celaá. 

Este domingo, ás 03.00 horas volverán ser as 02.00
Comentarios