viernes. 27.11.2020 |
El tiempo
viernes. 27.11.2020
El tiempo

Os hoteis terán unha desinfección constante, menos decoración e máis distancia entre clientes

Un turista asómase desde o hotel de Adeje que estivo en corentena polo coronavirus. EFE
Un turista asómase desde o hotel de Adeje que estivo en corentena polo coronavirus. EFE
Fomentarase o pago con cartón e outros medios electrónicos en todos os servizos do aloxamento

Os clientes que se aloxen a partir de agora nos hoteis españois atopásense cunha decoración máis reducida, os menús de bufés xa emplatados, con abundante sinalización que recorde o mantemento da distancia de seguridade, e con empregados con máscaras e luvas que extremarán as medidas de hixiene.

Así consta no borrador de reapertura para hoteis e apartamentos turísticos elaborado polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) encolaboración coa patronal hostaleira Cehat e a secretaría de Estado de Turismo, que foi a gran impulsora da creación dun protocolo sanitario único. Na súa elaboración tamén participaron organizacións sectoriais territoriais, cadeas e empresas hostaleiras.

O borrador, ao que tivo acceso Europa Press, foi presentado xa ao Goberno, e espera tan só o visto e prace do Ministerio de Sanidade, que prevese chegue esta mesma semana. O vindeiro luns, 11 de maio, coincidindo coa entrada na fase 1 de desescalada, os hoteis poderán reabrir as súas portas, aínda que con determinadas condicións.

Este protocolo permitirá aos establecementos hostaleiros planificar a súa reapertura tras deseñar e implantar un plan de continxencia para a prevención de riscos fronte ao coronavirus.

Servirá para axudar aos hoteis e apartamentos turísticos a identificar e analizar os riscos nas súas organizacións, así como a implementar as mellores prácticas no servizo, nas súas instalacións e co seu persoal para facer fronte ao virus.

O documento fai especial fincapé en garantir as distancias de seguridade, sen concretar porcentaxes de aforamento, e en extremar as medidas de hixiene en todos os espazos, especialmente naqueles de uso común, así como nas ferramentas de traballo que teñan que pasar dunhas mans a outras (datáfonos, ordenadores, chaves).

O documento pon tamén énfase no incremento das frecuencias de limpeza nas zonas con maior contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, portas, chaves/cartóns de habitacións, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga do wc, barreiras de protección, control de climatización, secador, dispositivos de control horario, máquinas de ximnasios, varandas, carta de room service, minibar, perchas, etc.)

Fomentarase o pago con cartón 

Ademais de ventilar e airear as zonas de uso común, estableceranse as medidas necesarias para asegurar o distanciamento entre clientes e empregados na zona de recepción que deberá contar con xel hidroalcohólico e evitar compartir bolígrafos.

Fomentarase o pago con cartón e outros medios electrónicos en todos os servizos do aloxamento.

Termómetro 'contactless' para clientes e empregados

Recoméndase a colocación de alfombras desinfectantes á entrada dos establecementos e dispor dun termómetro sen contacto para realizar comprobacións oportunas de sintomatología tanto entre empregados como clientes.

Se o persoal presta o servizo de transporte de equipaxe do cliente, deberá realizarse en condicións de seguridade con luvas desechables e/ou toallitas desinfectantes para limpar asas, manillas, etc.

Na área de restauración promoveranse os emplatados individuais, eliminándose todos os elementos de uso común como vinagreras, saleros, aceiteras, máquinas de bebidas, azucarillos e calquera elemento decorativo. Ademais, o establecemento debería considerar un itinerario suxerido para evitar contactos entre clientes.

Nas habitacións intentarase reducir os téxtiles (incluídas alfombras), así como os obxectos de decoración e as amenities, e a papeleira debe ter tapa. As perchas e o secador de pelo deben ser desinfectados á saída de cada cliente e debe limitarse o servizo de ferro. O servizo de habitacións non entrará a limpar se o cliente está dentro.

Especial atención en zonas comúns

O borrador insta a prestar unha especial atención á limpeza e desinfección das zonas de uso común. Así o establecemento deberá determinar aforamentos, ofrecer solución hidroalcohólia en lugares de paso ou aseos. Evitaranse as toallas nos aseos comúns e as papeleiras terán unha apertura non manual con dobre bolsa interior.

No caso de dispor de ximnasio, débese definir o aforamento para garantir a distancia de seguridade, habilitar un espazo para depositar toallas usadas, definir posicións en clases grupales evitando exercicios de contacto, así como asegurar a limpeza e desinfección das salas logo de cada sesión impartida e retiraranse elemetos comúns como pesas ou mancuernas se non é posible a súa desinfección entre usos.

Recoméndase prescindir do servizo de aparcacoches e o ascensor deberá ser usado só por unha persoa á vez ou polas que viaxen xuntas ou compartan habitación.

En piscinas determinaranse as directrices e recomendacións a aplicar de acordo aos resultados do informe científico solicitado polo ICTE ao Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIS) sobre comportamento do coronavirus na auga de piscinas tanto exteriores como cubertas.

E respecto das actividades de animación, deberanse controlar os aforamentos respectando a distancia de seguridade ou usando máscara, atendendo á normativa ditada pola autoridade competente en br cada momento en relación ao número de persoas que poidan participar.

Protección de empregados

Respecto dos empregados, o hotel deberá planificar as tarefas e procesos de traballo, de tal forma que garanta a distancia de seguridade establecida, distribuíndo os espazos para minimizar o risco de contaxio por contacto entre eles.

Facilitaráselles tempo e medios para correcta hixiene de mans, proporcionandoles os EPIS adcuados previa avaliación de riscos laborais.

Recoméndase que o establecemento se faga cargo do lavado de roupa de traballo do persoal xunto coa lencería propia, debendo asegurar a limpeza da mesma a unha temperatura maior de 60ºC.

borrador recomenda desinfectar frecuentemente, ao longo de toda a xornada laboral, os obxectos de uso persoal como lentes e móbiles. Ademais insta a levar o cabelo recolleito, non portar aneis, pulseiras, pendentes ou similares.

A área de pisos e limpeza debe utilizar un equipo de protección individual adecuado dependendo do nivel de risco que se considere en cada situación. Como mínimo, o persoal debe utilizar máscara FFP2 e luvas e recoméndase tamén lentes de protección de montura integral,
así como un mandil desechable.

Os hoteis terán unha desinfección constante, menos decoración e...
Comentarios