martes. 31.03.2020 |
El tiempo
martes. 31.03.2020
El tiempo

Galicia, unha das comunidades máis afectadas nun caso de fraude en centros de cirurxía estética

Un quirófano.CATALINA ROJAS (Pixabay)
Un quirófano.CATALINA ROJAS (Pixabay)
Os centros afectados favorecían o pago en efectivo e incluso se negaban a cobrar por cartón

Máis de 440 funcionarios da Axencia Tributaria acudíronse este xoves en 92 centros e clínicas de cirurxía estética e dermatoloxía de quince comunidades autónomas, dez deles en Galicia, nunha macrooperación para loitar contra a fraude fiscal no sector, no que abundan as caixas fortes e o cobro en efectivo.

Segundo explica a Axencia Tributaria nun comunicado, a operación 'Nassus' busca investigar a actividade de 90 sociedades e 70 persoas físicas, fundamentalmente médicos especialistas, pero tamén persoas da súa contorna próxima e familiar.

O dispositivo cobre locais situados nas quince comunidades de réxime común; Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castela-A Mancha (4), Castela e León (3), Cataluña (16), Estremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), A Rioxa (1) e Comunidade Valenciana (15).

A análise pormenorizada de comprobacións realizadas nos últimos anos en centros e profesionais do sector puxeron de manifesto que existía "un importante volume de ocultación da actividade económica real nas sociedades e especialistas inspeccionados", favorecido polo uso de efectivo como principal medio de pago, apunta a Axencia Tributaria.

A pesar das elevadas sumas que se abonan polas operacións de cirurxía estética, nas inspeccións comprobouse a existencia de profesionais que nin sequera admitían o pago con cartón bancario e a Axencia teme que esa práctica se reproduza en varios dos locais visitados hoxe.

A experiencia acumulada é a que levou tamén a deseñar unha operación coordinada a nivel nacional, para acceder directamente á documentación e información contable real existente nas clínicas e consultas, incluídos os seus sistemas informáticos.

Para seleccionar os locais e as persoas inspeccionadas en Nassus tivéronse en conta diversos parámetros económicos, como sociedades que nos últimos anos chegaban a declarar perdas mentres que os seus socios e administradores –os médicos– mostraban un poder adquisitivo non acorde con esa situación.

Detectouse que algúns non facían ningún cobro por cartón: todo era efectivo ou, en menor medida, transferencias.

O cobro en efectivo, que dificulta a trazabilidad das operacións e as clínicas, non é complicado neste tipo de clínicas porque a maioría dos seus clientes son particulares sen dereito a dedución de gasto algún polos tratamentos recibidos.

En xeral, resume a Axencia Tributaria, o uso do efectivo entre os inspeccionados está claramente estendido e mostra diso é que un 40 % aproximadamente das persoas físicas afectadas pola operación contan con caixas fortes da súa propiedade.

Na operación, coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria, regularizaranse as cotas tributarias que correspondan, tanto en Iva como no IRPF e o Imposto sobre Sociedades, e analizaranse con detalle as estruturas societarias.

á marxe de obter datos reais do funcionamento do sector, o obxectivo do dispositivo é lanzar unha mensaxe disuasoria a quen están involucrados nunhas prácticas que non só prexudican ás arcas públicas, senón que tamén destorcen gravemente a competencia, destaca a Axencia.

Nos últimos anos a Axencia desenvolveu 17 macrooperaciones sectoriais coordinadas a nivel nacional (sen contabilizar Nassus) e finalizáronse xa máis de 1.100, cun importe total liquidado de 258 millóns de euros.

Galicia, unha das comunidades máis afectadas nun caso de fraude en...
Comentarios