Imprimir

As piscinas e o baño nas praias regresan coa chegada da fase 2

Euorpa Press | 22 de mayo de 2020

Praia do Cabaliño de Burela. ÁLVEZ
Praia do Cabaliño de Burela. ÁLVEZ
Os territorios poderán autorizar estas actividades, aínda que no caso das piscinas só poderase chegar a un 30% de aforamento

Os territorios que pasan este luns 25 de maio á fase 2 da desescaladae que abarcan ao 47 por cento da poboación española (22 millóns de habitantes), poderán abrir as piscinas cun aforamento do 30 por cento, así como o tránsito, permanencia e baño nas praias. 

Segundo publicou o sábado o Boletín Oficial do Estado (BOE), poderase proceder á apertura ao público das piscinas recreativas, quedando permitido o acceso ás mesmas por parte de calquera persoa. 

O aforamento máximo permitido será do 30% da capacidade da instalación, sempre que sexa posible respectar a distancia de seguridade de dous metros entre usuarios. A Orde do Ministerio de Sanidade do 16 de maio establece que, en caso contrario, reducirase devandito aforamento a efectos de cumprir coa distancia de seguridade. 

Para poder acceder á piscina requirirase a concertación de cita previa coa entidade xestora da instalación. Para iso, organizaranse horarios por quendas, fóra dos cales non se poderá permanecer na instalación. 

Os biocidas a utilizar para a desinfección de superficies serán aqueles de o tipo de produto 2

A Orde recolle que previamente á apertura, deberase levar a cabo a limpeza e desinfección das instalacións con especial atención aos espazos pechados como poden ser vestiarios ou baños. 

Así mesmo, deberanse limpar e desinfectar os diferentes equipos e materiais como, vaso, corcheras, material auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, despachos de billetes, así como calquera outro en contacto cos usuarios e que forme parte da instalación. 

Os biocidas a utilizar para a desinfección de superficies serán aqueles de o tipo de produto 2, referidos no anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 22 de maio de 2012, relativo á comercialización e o uso dos biocidas. 

Así mesmo, poderanse utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que foron autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

O CGCAFE sinala que a maioría das comunidades de propietarios non dispoñen de ningún sistema de control do aforamento

Con respecto ás medidas de hixiene e prevención, a Orde destaca que aquelas superficies en contacto frecuente coas mans dos usuarios, como pomos das portas dos vestiarios, ou varandas, deberase levar a cabo unha limpeza e desinfección de, polo menos, tres veces ao día.

QUEIXA DOS ADMINISTRADORES DE LEIRAS. Pouco logo de coñecerse os requisitos para a apertura de piscinas, o Consello Xeral de Colexios de Administradores de Leiras de España (CGCAFE) denunciou que a maioría de comunidades de propietarios non poderán cumprir con eles. 

O CGCAFE sinala que a maioría das comunidades de propietarios non dispoñen de ningún sistema de control do aforamento e non hai persoal responsable a cargo da instalación que poida controlar ou limitar o acceso dos propietarios e, nos casos que dispoñen de socorrista, a súa competencia limítase ao control do vaso da piscina. 

Tampouco considera posible xestionar citas previas sen persoal e necesítase un teléfono, polo que a maioría das comunidades de propietarios carecen de ambos os recursos

A estes efectos, os grupos deberían ser dun máximo de 15 persoas, excepto no caso de persoas convivientes

Ademais, expón que se se marcan área de uso reservado para cada persoa e, ademais, hai que reservar zona para o acceso e de paso, o espazo dispoñible redúcese de tal forma que o aforamento real pode ser moi inferior ao obrigatorio, o que disparará os custos do servizo en proporción ao número de usuarios. 

Por todo iso, o presidente do CGCAFE, Salvador Díez, asegurou que volveron a propor ao Goberno que se regule a posibilidade de celebrar xuntas virtuais para facilitar a adopción de acordos, facilitando a flexibilización dos requisitos para a toma de decisións, o aumento de prazos para a celebración das reunións e que se confirme aos propietarios que actualmente ocupan cargos.

PRAIAS. A Orde tamén regula a actividade en praias durante a fase 2. Así, indica que o tránsito e permanencia nas praias realizarase mantendo unha distancia mínima de seguridade de, polo menos, dous metros, ou, na súa falta, medidas alternativas de protección física, de hixiene de mans e etiqueta respiratoria. A estes efectos, os grupos deberían ser dun máximo de 15 persoas, excepto no caso de persoas convivientes. 

Os bañistas deberán facer un uso responsable da praia, tanto desde o punto de vista ambiental como sanitario, cumprindo para iso coas recomendacións e normas establecidas polas autoridades sanitarias. 

Tamén se recordará aos usuarios por medios de cartelería visible ou mensaxes de megafonía as normas de hixiene e prevención

Así mesmo, permítese a práctica de actividades deportivas, profesionais ou de recreo, sempre que se poidan desenvolver individualmente e sen contacto físico, permitindo manter unha distancia mínima de dous metros entre os participantes.

MEDIDAS DE HIXIENE. Segundo a Orde, tanto en piscinas como praias, o uso e limpeza dos aseos levará a cabo de conformidade co previsto no artigo 6.5 (reforzándose a limpeza e desinfección dos referidos aseos garantindo sempre o estado de salubridade e hixiene dos mesmos, e cunha ocupación máxima dunha persoa, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante). 

Así mesmo, deberase verificar que, en todo momento, estean dotados de xabón e/ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. E non se poderá facer uso das duchas dos vestiarios nin das fontes de auga. 

Tamén se recordará aos usuarios por medios de cartelería visible ou mensaxes de megafonía as normas de hixiene e prevención a observar, sinalando a necesidade de abandonar a instalación ante calquera síntoma compatible co Covid-19. 

Nas zonas de estancia dos usuarios, débese establecer unha distribución espacial para garantir a distancia de seguridade de polo menos dous metros entre os usuarios mediante sinais no chan limitando os espazos. 

Todos os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer dentro do perímetro de seguridade de dous metros establecido, evitando contacto co resto de usuarios. 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/espana/piscinas-bano-nas-praias-regresan-coa-chegada-da-fase-2/20200522155243078504.html


© 2021 Galiciae

Fernando de Casa Novoa, 37 B 2ºC Santiago de Compostela

Tlfno: 981 55 25 30

(Grupo El Progreso)