¿Como lle afecta o novo decreto de aluguer?

O Goberno aprobou novas medidas de vivenda nas que limita as subidas ao IPC

O Goberno deu luz verde a un novo real decreto de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer que está previsto que entre en vigor este sábado e que, aínda que non introduce medidas para regular os prezos, si inclúe novidades para incentivar a oferta e mellorar a protección dos máis vulnerables.

¿Cales son as principais medidas para incentivar a oferta de vivenda en aluguer?

-Creación nun prazo de oito meses de un índice estatal de referencia sobre o prezo do aluguer de vivenda para facer un seguimento do mercado e servir de soporte a medidas fiscais (en ningún caso supón establecer sistemas de regulación de prezos de aluguer)

- Establecer medidas fiscais habilitando o gravame no Imposto de Bens Inmobles (IBI) da vivenda baleira, bonificando en ata un 95 % o IBI da vivenda protexida en aluguer cando os Concellos acorden en unha norma xurídica unha renda limitada e eliminando o Imposto de Transmisións nos alugueres de vivenda habitual.

- Establécese o dereito de adquisición preferente (tenteo e retracto) por Administracións Públicas en caso de venda conxunta dun inmoble con arrendamentos.

- Mellórase a exclusión da Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU) da vivenda turística para a regulación específica polas CCAA e permítese unha maioría de 3/5 das comunidades de propietarios para limitar este tipo de vivendas.

- Favorécese o acordo entre as partes para facer melloras durante a vixencia do contrato permitindo o incremento da renda pactada durante o resto do mesmo.

O sector inmobiliario ha mostrado maioritariamente o seu rexeitamento
Tras desvelarse o seu contido, o sector inmobiliario ha mostrado maioritariamente o seu rexeitamento, ao entender que é "contraproducente", moi restritivo en comparación cos homólogos europeos e que vai supor máis tensión "á alza" nos prezos e unha redución da oferta.

¿Que recolle o decreto para mellorar a seguridade do inquilino?

- Amplíase a prórroga obrigatoria de 3 a 5 anos na duración dos contratos ou a 7 anos se é unha persoa xurídica.

- Amplíase a catro meses o período de preaviso por parte do arrendador e a dous meses para o arrendatario.

- O comprador da vivenda ten que respectar o contrato do aluguer, estea ou non inscrito.

- Limítanse as subidas anuais da renda ao incremento do IPC en todos os contratos.

- Os gastos de xestión inmobiliaria e formalización deberá asumilos o arrendador se é unha persoa xurídica.

- Establécese a información mínima que deberá solicitase ao depositar unha fianza.

¿Que se inclúe para dar apoio aos grupos máis vulnerables?

- Mellórase a coordinación cos servizos sociais para protexer ao desafiuzado nos supostos de vulnerabilidade e mellórase e axiliza o procedemento.

- Clarifícase a obrigación de sinalar día e hora do desafiuzamento.

- Se limitan as garantías adicionais a dous meses.

- Limítase a actualización da renda durante a vixencia do contratou, ao IPC.

- Non poderá pactarse a renuncia á subrogación en caso de falecemento en contratos de longa duración cando afecte a fogares vulnerables.

- Se facilitan nas comunidades de propietarios as obras de accesibilidade e obríganse cando existen importantes axudas públicas.

- Permítese que o arrendatario poida acudir ao procedemento de xuízo verbal en caso de reclamacións de cantidade que sexan inferiores ou iguais a 6.000 euros. 

Comentarios