miércoles. 12.05.2021 |
El tiempo
miércoles. 12.05.2021
El tiempo

O Goberno acorda estender as axudas aos autónomos ata xaneiro de 2021

José Luis Escrivá.JUANJO MARTÍN (Efe)
José Luís Escrivá. JUANJO MARTÍN (EFE)
O acordo inclúe a creación dunha nova prestación extraordinaria por cesamento de actividade

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións acordou xunto coa Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA) e a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA) a prórroga das axudas aos autónomos ata o 31 de xaneiro de 2021. 

Tras varias semanas de reunións e intercambio de propostas, o ministerio que dirixe José Luís Escrivá e as organizacións de autónomos alcanzaron a última hora deste luns un acordo definitivo para alargar estas axudas, que se aprobará mañá en Consello de Ministros e do que se desmarcou Uatae, porque considera que as medidas son "manifestamente insuficientes". 

En concreto, o acordo inclúe a creación dunha nova prestación extraordinaria por cesamento de actividade e a prórroga ata o 31 de xaneiro de 2021 da prestación por cesamento compatible coa actividade e para autónomos de tempada. 

O Ministerio explicou creouse unha nova axuda por baixos ingresos para cubrir aos traballadores por conta propia que non cumpren os requisitos para acceder á prestación compatible coa actividade (por ter unha tarifa plana ou non cotizar durante os últimos doce meses, por exemplo). 

Uatae desmarcouse do acordo porque considera as medidas "manifestamente insuficientes"

A nova prestación extraordinaria por suspensión de actividade está dirixida a aqueles autónomos cunha suspensión temporal de toda a súa actividade como consecuencia dunha resolución das autoridades administrativas competentes para conter o coronavirus. 

Para acceder a esta prestación, os traballadores deben estar afiliados e dados de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, polo menos 30 días naturais antes da data da resolución. Ademais, deberán estar á corrente de pago das cotas. 

A contía da prestación será do 50% da base mínima de cotización, pero se incrementará un 20% se o traballador é membro dunha familia numerosa. O beneficiario desta axuda quedará exonerado de pagar as cotas á Seguridade Social, pero o período contaralle como cotizado. Segundo o Ministerio, a exoneración das cotas estenderase ata o último día do mes seguinte ao que se levante esta medida. 

Respecto da prestación ordinaria, o acordo establece que esta será compatible coa actividade ata o 31 de xaneiro, sempre que durante o cuarto trimestre deste ano síganse cumprindo os requisitos esixidos para a súa concesión, entre os que se atopan que haxa unha redución da facturación neste último trimestre de polo menos o 75% dos seus ingresos en comparación co mesmo período do ano anterior e que non se superen uns rendementos netos de 1,75 veces o Salario Mínimo Interprofesional (5.818,5 euros) no período comprendido entre outubro e decembro deste ano.

AXUDA POR BAIXOS INGRESOS. Doutra banda, o Ministerio explicou que quen non cumpran os requisitos para acceder a esta prestación, por ter unha tarifa plana ou non cotizar o mínimo dun ano, poderán solicitar a axuda por baixos ingresos. 

Para acceder a ela, os ingresos do demandante non deben superar o SMI (950 euros) no último trimestre do ano. A contía será do 50% da base mínima de cotización. Ademais, os beneficiarios estarán exonerados de abonar as cotas e tamén se lles contabilizará como período cotizado. 

Para rematar, o acordo prorroga as axudas aos autónomos de tempada cunha flexibilización dos requisitos temporais. Para acceder a esta axuda, os traballadores deberán cotizar un mínimo de catro meses entre xuño e decembro de 2018 e 2019, non superar os 23.275 euros de ingresos durante 2020 e non estar de alta desde o 1 de marzo ao 31 de maio. A contía será o equivalente ao 70% da base mínima e tamén se inclúe a exoneración das cotas. 

Todas as axudas comezarán a devengarse desde o 1 de outubro de 2020 e terán unha duración máxima de catro meses, sempre que a solicitude se presente dentro dos quince primeiros días naturais de outubro. En caso contrario, os efectos quedarán fixados no primeiro día do mes seguinte ao da prestación da solicitude. 

O acordo foi referendado polo ministro, o secretario de Estado de Seguridade Social e Pensións, Israel Arroio; o director xeral de Ordenación da Seguridade Social, Borja Suárez, e os representantes de ATA, Lorenzo Amor, e de UPTA, Eduardo Abad. 

O Goberno acorda estender as axudas aos autónomos ata xaneiro de 2021
comentarios