lunes. 19.10.2020 |
El tiempo
lunes. 19.10.2020
El tiempo

A máscara xa é obrigatoria para practicar deportes de contacto en Galicia

Jugadoreas de hockey con mascarillas en un partido en Madrid. VÍCTOR LERENA
Jugadoreas de hockey con mascarillas en un partido en Madrid. VÍCTOR LERENA
A medida afecta as actividades federadas de competencia autonómica, excepto nas modalidades que xa conten con protocolo propio

A Xunta estableceu, respecto dos adestramentos e a celebración de competicións dentro da actividade federada de competencia autonómica, o uso da máscara en deportes de contacto como norma xeral agás naquelas modalidades que dispoñan dun protocolo específico que contemple medidas alternativas.

O Diario Oficial de Galicia publicou este venres unha serie de disposicións para a práctica deportiva.

Establece que esta poderá realizarse "de forma individual ou colectiva, de conformidade cos protocolos que deben dispor as federacións deportivas galegas, segundo o modelo do Protocolo Fisicovid-DxTgalego polo que se establecen medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola covid-19 no ámbito do deporte federado autonómico".

O DOG sostén, respecto ao uso da máscara, que se aplicará "o recollido especificamente no protocolo das federacións deportivas respectivas" aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Concreta que, "en todo caso, en devandito protocolo deberá preverse que cando a actividade deportiva supoña contacto físico entre as persoas que a practican deberá utilizarse a máscara, agás que no protocolo respectivo se inclúan medidas alternativas de protección específica".

Ademais, tamén avoga por que, "sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica" mantéñase a "distancia de seguridade interpersoal".

A máscara xa é obrigatoria para practicar deportes de contacto en...
comentarios