sábado. 16.10.2021 |
El tiempo
sábado. 16.10.2021
El tiempo

A 'pataca quente' dos VTC

Taxis estacionados a las puertas del Ifema, en Madrid.EFE
Taxis estacionados ás portas do Ifema, en Madrid.EFE

A regulación de plataformas de transporte concertado como Uber segue pendente mentres as administracións debaten a quen lle compete. Cabify carga contra a imposición da reserva do servizo cunha antelación mínima

Lograr unha convivencia pacífica do taxi e os vehículos de aluguer con condutor (VTC) vai camiño de converterse nunha entelequia debido á decisión do Ministerio de Fomento de trasladar ás comunidades e os concellos a regulación da actividade de plataformas como Uber ou Cabify. Coas principais arterias de Madrid e Barcelona colapsadas polos autopatronos en folga, estes situaron á cabeza das súas reivindicacións que se impida aos VTC captar clientes a pé de rúa, esixíndolles un prazo de tempo mínimo na precontratación dos seus servizos. 

Deron este paso despois de que Fomento resolvese a través dun decreto aprobado en setembro conceder unha moratoria de catro anos durante os cales os vehículos de transporte concertado poderán seguir operando no ámbito urbano, onde a competencia é extrema. Pasado ese tempo, as licenzas municipais expirarán e os concellos terán nas súas mans que se cumpra o cociente de 1 VTC por cada 30 taxis que marca o Regulamento de Transportes Terrestres de 2015, un tope vulnerado en toda a xeografía española, onde 65.973 taxis compiten con 13.125 vehículos de transporte concertado.  

En Galicia, os autopatronos demandaron que as reservas se realicen cunha antelación de polo menos tres horas, unha petición que a Consellería de Infraestruturas prometeu estudar, aínda que insiste en que as súas competencias se cinguen "á inspección e sanción". Dando un paso máis, en Cataluña, a Generalitat ofreceu elevar ese prazo de 15 minutos a unha hora na área metropolitana de Barcelona. 

En Galicia, os autopatronos pediron á Xunta que as reservas dos VTC se realicen cunha antelación de polo menos tres horas

Os operadores de VTC, contra os límites

Este mércores, o fundador de Cabify, Juan de Antonio, indicou que unha regulación como a que o Goberno catalán está disposto a aprobar para pór termo ao paro do taxi acabaría co seu negocio, porque "o 96% dos traxectos contratados son para recoller ao cliente canto antes". Ao seu xuízo, calquera restrición á libre prestación dun servizo "é ilegal". Cun millón de usuarios só en Cataluña, a plataforma incide en que sostén 2.000 empregos. Nesta liña, o xigante estadounidense Uber confirmou que deixará Barcelona se o decreto sae adiante.
 
O taxi está hiperregulado

Na orixe do problema está, como recoñece o ministro de Fomento, José Luís Ábalos, o feito de que mentres "o taxi está hiperrregulado, os VTC están desrregulados". En Galicia, os titulares das 3.632 licenzas de taxi en vigor están sometidos a multitude de esixencias. O regulamento que a Xunta validou o pasado setembro —e que introduciu a posibilidade de que varios clientes poidan compartir vehículo no rural e de usar este transporte para levar nenos á escola— obriga a estes profesionais a contar cunha licenza municipal e unha autorización interurbana expedida polo Executivo autonómico. Á prohibición de transmitir a licenza nun prazo de polo menos dous anos, súmase o cobro acorde ao réxime tarifario oficial. que debe estar exposto no coche. Tamén se esixe superar un visado cada catro anos para comprobar que se cumpren todos os requirimentos, dispor dun certificado de aptitude profesional e estar ao día nos pagos á Seguridade Social, entre outros aspectos. 

Desde os 330 litros de capacidade do maleteiro, ata a fixación dunha antigüidade máxima do vehículo entre 10 e 12 anos, dependendo da poboación do municipio no que opere, o decreto autonómico non escatima especificacións. Incluso recolle o dereito dos usuarios a esixir que se apague a radio ou a que se lles facilite cambio ata 50 euros, ademais da obriga do taxista a vestir "adecuadamente" e de levar a bordo dunha copia do contrato de traballo no caso de que o condutor sexa un asalariado.  

Desde os 330 litros de capacidade do maleteiro, ata a fixación da antigüidade máxima do vehículo en función da poboación do municipio ou dispor dun certificado de aptitude profesional, a actividade dos taxistas está pautada ao detalle

Os VTC están desrregulados

No que toca aos VTC, o regulamento galego entra en fixar a obrigación de que os coches porten un distintivo e limita a nove o número máximo de prazas por coche, ademais de esixir levar a folla de ruta cos detalles de cada servizo, que deberá ser contratado "con carácter previo e por escrito nos locais da empresa arrendadora", aínda que non entra a fixar límites temporais. Seguindo a lei de transporte público galega de 2013, esíxese ás compañías contar cun mínimo de dous condutores, que, ademais de dispor de permiso de circulación, estean dados de alta con contrato a xornada completa. "A efectos de restrinxir ou número de autorizacións" —que actualmente suman 276—, a Xunta prevé realizar un estudo de mobilidade no que se analice a situación do sector "e as necesidades reais dá súa extensión" para o seu traslado ao Consello Galego de Transportes. 

A Xunta esixe aos VTC contar cun mínimo de dous condutores con contrato a xornada completa

¿A quen compete pór orde?

A Xunta insiste en que é Fomento o que debe pór orde, dado que "a concesión de licenzas para VTC está regulada pola lexislación estatal" e a comunidade encárgase só de "tramitar" as solicitudes, realizar controis e impor sancións. Ante o tempo mínimo para a precontratación de servizos que piden os taxistas, Infraestruturas incide en que "o marco normativo é confuso e complexo", ao que hai que sumar a profusión de resolucións xudiciais. "É necesario analizar con rigor se a Xunta ten capacidade e seguridade xurídica para regular ese aspecto ou lle compete ás administracións locais", indicaron fontes da consellería.  

Ao envurullo referiuse tamén o titular de Fomento, quen, a pesar de ofrecerse a mediar, insistiu en que "non é un problema nacional". Recalcou que o decreto que impulsou en setembro "obriga" ás autonomías a regular os VTC. "Dá igual se gusta ou non gusta", espetou Ábalos. 

A 'pataca quente' dos VTC
comentarios