lunes. 08.03.2021 |
El tiempo
lunes. 08.03.2021
El tiempo

A revisión catastral achégase ao seu fin con 356.000 obras regularizadas en Galicia

Vista aérea de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Vista aérea de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

O proceso destapou 148.000 rehabilitacións e ampliacións, 144.400 inmobles sen declarar e máis de 7.000 piscinas na comunidade

O proceso extraordinario de regularización catastral que o Ministerio de Facenda activou a finais de 2013 co obxectivo de actualizar o censo de construcións coas obras sen declarar entra na súa recta final cun total de 356.071 inmobles e obras que foron aflorando ata o momento en Galicia e máis de 38.000 alegacións presentadas polos propietarios.

O resultado deste plan, das subidas de tipos e da actualización de valores que moitos concellos levaban anos sen realizar é que a recadación do imposto de bens inmobles —que
supón a cuarta parte dos ingresos totais que manexan as entidades locais e é o principal alicerce da recadación ao achegar 65 de cada 100 euros de impostos— disparouse. O ano pasado, o Ibi inxectou 514 millóns ás arcas dos concellos só no que respecta ás propiedades urbanas, o que supón un incremento do 10% nos cinco anos de duración da revisión do rexistro catastral. Sumando o gravame aplicado ás propiedades rústicas e aos bens de características especiais —encoros, estradas, portos, aeroportos ou instalacións de produción de enerxía—, a achega superou os 561 millóns.

Evolución do valor catastral dos bens urbanos e rústicos en Galicia

As inspeccións, que incluíron a toma de fotografías sobre o terreo e incluso o uso de imaxes realizadas por drones ou de satélite, fixeron emerxer 148.090 ampliacións e rehabilitacións que non foran debidamente declaradas á Dirección Xeral do Catastro na comunidade e outras 144.422 novas construcións como garaxes ou alpendres. Nas revisións tamén se destaparon 56.473 reformas e cambios de uso e as pescudas que o Goberno encomendou a empresas privadas incluso chegaron a dar con 7.086 piscinas de cuxa construción non se informou ao Catastro.

Segundo os últimos datos, na comunidade hai actualmente 2,87 millóns de bens urbanos rexistrados, dos cales un 56% son de uso residencial. En seis anos, o Catastro incorporou en Galicia 172.700 bens, o que dá unha idea do impacto da revisión, tendo en conta que o procedemento coincidiu coa paralización da construción en plena crise. 

Sumando as novas edificacións ás ampliacións e rehabilitacións detectadas, o valor das propiedades urbanas dos galegos incrementouse en 14.000 millóns desde 2012, ata superar os 98.600. Non hai que perder de vista que nesta evolución das tasaciones tamén influíu a actualización dos valores catastrais en concellos con relatorios que levaban anos sen pór ao día, co que non reflectían xa a evolución dos prezos de mercado.

Sumando as novas edificacións ás ampliacións e rehabilitacións detectadas, o valor das propiedades dos galegos incrementouse en 14.000 millóns desde 2012

O proceso —que tamén abarca os invernadoiros e as naves agrogandeiras— non estivo exento de polémica, pois non foron poucos os erros detectados polos propietarios ao estudar a documentación remitida pola Xerencia Rexional do Castastro coa regularización dos seus bens, pola que se cobra unha taxa de 60 euros. "Os fallos máis habituais son a asignación errónea no ano de construción fixado, a superficie construída outorgada a algúns locais regularizados ou a calidade atribuída", sinalan fontes do ente dependente do Ministerio de Facenda, que engaden que con estas actuacións tamén apareceron "erros" alleos á revisión dos que o contribuínte se decatou ao recibir a notificación. 

ERROS. Para emendar estas situacións, os afectados presentaron unhas 38.000 alegacións, das cales 13.500 foron cursadas por pontevedreses, en tanto que na provincia da Coruña formuláronse unhas 10.100, fronte ás 8.070 de Lugo e as 6.350 dos ourensáns. Nos casos nos que esta vía non frutifica, o seguinte paso é interpor un recurso de reposición ante a Xerencia do Catastro correspondente, ao que pode seguir unha reclamación ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional ou Central. 

Unha vez que conclúa este procedemento extraordinario, que segue o seu curso nos últimos 79 concellos que quedaban por revisar co 31 de decembro como data tope, a responsabilidade de declarar as novas edificacións, reformas que afecten o valor dunha propiedade, cambios de uso e incluso as derribas será dos seus donos. A lexislación concede dous meses desde que se certifica o final da obra para informar o organismo público. Non facelo, comunicalo fóra de prazo ou achegar datos falsos ou incompletos carrexará unha multa de entre 60 e 6.000 euros, dependendo da gravidade da conduta.

O recibo medio da contribución incrementouse un 6%
Froito do plan de regularización, a actualización dos valores e o incremento dos tipos do imposto de bens inmobles (Ibi) do que moitos concellos botaron man durante a crise, en Galicia, o recibo medio da contribución pasou de 174 euros en 2012 a 185 en 2016, o último ano do que hai datos definitivos. O rexistro de propiedades sen dar de alta traduciuse en que o número de recibos elevouse en 117.500, ata os 2,6 millóns.

O Ibi das parcelas
En canto ao Ibi rústico que se paga polas terras, achegou 14,3 millóns ás arcas locais en 2016, un 60% máis que en 2012.

32,6 millóns de euros
Esta foi a recadación que os concellos alcanzaron hai dous anos a conta do Ibi cargado aos bens inmobles de características especiais, isto é, o que grava os encoros, centrais eléctricas, parques eólicos, autoestradas, portos, aeroportos e refinerías, entre outras infraestruturas. Neste caso, a presión fiscal tamén creceu, pois en 2012 ingresáronse uns 24,5 millóns de euros.

A revisión catastral achégase ao seu fin con 356.000 obras...
comentarios