El tiempo
viernes. 31.03.2023
El tiempo

Así incidirá o coronavirus na declaración da renda de 2021

Una delegación de la Agencia Tributaria. AEP
Unha delegación da Axencia Tributaria. AEP
Gestha insta aos afectados por Erte a revisar as súas retencións fiscais e recorda que axudas e rebaixas de alugueres deben declararse a Facenda

A pouco máis dun mes para que termine un 2020 atípico pola pandemia, o sindicato de técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) puxo este mércores negro sobre branco sete aspectos que convén recordar de face á declaración da renda que tocará presentar en 2021. Ao impacto dos expedientes de regulación temporal de emprego (Erte) á hora de render contas ante a Axencia Tributaria (Aeat) súmanse a redución das rendas do aluguer aplicadas por algúns propietarios aos seus inquilinos e a obrigatoriedade de declarar as subvencións, entre outros aspectos.

Os Erte

Case todos os afectados por un Erte deberán presentar a declaración ao ter dous pagadores. Mentres para os que teñen un só a obrigación de tributar fornece efecto cando os rendementos do traballo pasan os 22.000 euros anuais, a referencia baixa a 14.000 para quen cobrase a prestación por desemprego. Isto é así sempre que a cantidade abonada polo segundo e restantes pagadores supere os 1.500 euros. Gestha suxire ao contribuínte que teña pouca capacidade de aforro que solicite á súa empresa "un incremento das retencións" sobre a nómina de decembro para "evitar sorpresas" na declaración en 2021.

Nais

Gestha tamén recorda que as mulleres con fillos menores de tres anos con dereito á aplicación do mínimo por descendente poderán abaratar a cota diferencial do IRPF ata en 100 euros ao mes por cada fillo, sempre que traballen como autónomas ou sexan asalariadas. No entanto, en caso de estar afectadas por un Erte, deixarán de cumprir os requisitos para gozar da dedución por maternidade, salvo que estean contratadas a tempo parcial. Nesta situación atoparanse tamén as autónomas durante os meses nos que tivesen que pechar.

Segunda vivenda

En canto á imputación de rendas inmobiliarias durante o estado de alarma, o sindicato indica que a Aeat ten en conta a dispoñibilidade da segunda vivenda e non a súa utilización efectiva. Por iso, aínda que polo confinamento o contribuínte non fixese uso da súa casa de campo ou na praia, deberá realizar unha imputación de rendas no IRPF, aplicando unha porcentaxe determinada sobre o valor catastral.

Alugueres

Os acordos voluntarios alcanzados entre propietarios e inquilinos para rebaixar ou diferir o pago da renda mensual polo estado de alarma e a posterior crise deberán reflectirse ante o fisco polas dúas partes.

Axudas

Doutro lado, tamén tocará consignar debidamente as subvencións recibidas por parte de colectivos como os autónomos ou o novo ingreso mínimo vital, sen perder de vista as axudas do plan Renove para a compra de coche e outros apoios como os préstamos subvencionados da Idae, ou as axudas do Fondo Covid que repartiron as autonomías. A obrigación rexe a partir de 1.000 euros anuais.

Tampouco convén esquecer as deducións que se poden aplicar por donativos ao Tesouro Público para financiar a crise sanitaria e a organizacións benéficas.

Módulos

Respecto dos autónomos afectados as restricións da segunda onda do covid, Gestha indica que probablemente poderíase autorizar unha redución dos índices aos que non renunciaron ao réxime de módulos co primeiro pago fraccionado de 2020.

Así incidirá o coronavirus na declaración da renda de 2021
comentarios