lunes. 27.09.2021 |
El tiempo
lunes. 27.09.2021
El tiempo

Os bancos non pagarán o imposto de hipotecas coa Igrexa, Estado e partidos

Fachada del Tribunal Supremo
Fachada do Tribunal Supremo

A medida, adoptada con carácter de urxencia, chega despois de que o Pleno da sala do Contencioso-Administrativo decidise que a taxa debía asumila o cliente

Os bancos asumirán a partir deste sábado o pago do imposto de actos xurídicos documentados que grava as hipotecas e que ata agora corría a cargo dos clientes, salvo nos préstamos concedidos Igrexa, os partidos políticos con representación parlamentaria ou o Estado, entre outros.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este venres o real decreto lei aprobado o xoves polo Consello de Ministros co obxectivo de aclarar quen debe asumir o pago deste gravame.

A medida, adoptada con carácter de urxencia, chega despois de que o Pleno da sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo decidise que a taxa debía asumila o cliente e non as entidades financeiras, en contra do determinado en tres sentenzas de mediados de outubro. 

O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados é un tributo de natureza indirecta que recadan as autonomías

A normativa modifica o artigo 29 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados para establecer que no caso de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria o suxeito pasivo deste imposto será prestamista, é dicir, que é banco o que deberá pagalo.

Ademais, o decreto do Goberno tamén modifica o artigo 45 para impedir que os bancos paguen este  imposto cando conceden hipotecas a entidades ás que a lei xa eximía do pago do mesmo.

No seu artigo 45, a lei establece que están exentos do pago deste imposto o Estado e as Administracións públicas territoriais e institucionais e os seus establecementos de beneficencia, cultura, Seguridade Social, docentes ou de fins científicos.

Figuran como exentas as caixas de aforro e as fundacións bancarias, polas adquisicións directamente destinadas á súa obra social

A exención é aplicable tamén aos partidos políticos con representación parlamentaria, Cruz Vermella Española, a Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE), a Obra Pía dos Santos Lugares e a Igrexa católica e as igrexas, confesións e comunidades relixiosas que teñan subscritos acordos de cooperación co Estado.

Tampouco o deben afrontar as entidades sen fins lucrativos acollidas ao réxime fiscal especial, como, por exemplo, fundacións, asociacións declaradas de utilidade pública, ONG de desenvolvemento ou as federacións deportivas. 

Igualmente, figuran como exentas as caixas de aforro e as fundacións bancarias, polas adquisicións directamente destinadas á súa obra social.

O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados é un tributo de natureza indirecta que recadan as autonomías e grava as transmisións patrimoniais onerosas, as operacións societarias e os actos xurídicos documentados. 

Os bancos non pagarán o imposto de hipotecas coa Igrexa, Estado e...
comentarios