miércoles. 28.07.2021 |
El tiempo
miércoles. 28.07.2021
El tiempo

Preto de 15.000 galegos continúan traballando a pesar de superar os 65 anos

Trabajador mayor en una finca. DP
Traballador maior nunha leira. DP
Practicamente a metade son autónomos, que optan por seguir en activo co fin de mellorar a súa prestación futura

Aínda que achegar a idade real de xubilación, que rolda os 64 anos, á referencia legal —que este ano se sitúa en 65 anos e oito meses para quen cotizou menos de 36 anos e 9 meses— é un dos deberes que de forma recorrente impoñen ao Goberno institucións como o Banco de España, a Comisión Europea ou o FMI, o certo é que o número de traballadores que deciden atrasar a súa saída do mercado laboral vai en aumento. Xa sexa co fin de mellorar a súa prestación futura, por falta de substitución xeracional ou simplemente pola vocación de seguir en activo, un total de 14.900 galegos que superan os 65 anos continúan ocupados. Seis de cada dez son homes e 11.100 traballan a xornada completa

Así o reflicte a enquisa de poboación activa do segundo trimestre de 2019, segundo a cal nun ano o número incrementouse un 3,5%. Aínda que é certo que desde 2013 a idade mínima esixida para cobrar o 100% da paga veuse elevando nun proceso que culminará cando se alcancen os 67 en 2027 —entón só se poderá retirar con 65 quen traballe máis de 38 anos e seis meses—, o certo é que os datos reflicten que desde o inicio da década o número de traballadores sénior disparouse un 26%.

Desde o inicio da década, o número de traballadores sénior disparouse un 26%

No conxunto do Estado son 211.800, unha cifra sen parangón na serie histórica, que arrinca en 2002. E chama a atención o feito de que 55.500 continúan en activo a pesar de superar os 70 anos. Os datos do Instituto Nacional de Estadística revelan que o 85% dos que optan por non desconectar pertencen á empresa privada, un sector que desde inicios da década viu crecer nun 50% estes casos, en tanto que nas administracións o número de empregados sénior reduciuse máis dun 8%, ata os 30.600 que se contaban no segundo trimestre.

No entanto, nalgunhas áreas, como a sanidade, a xubilación flexible vai gañando terreo. Así, co fin de contribuír a paliar o déficit de profesionais na Atención Primaria, a Xunta ampliou en xaneiro ata os 70 anos a idade ata a cal os médicos poden seguir desenvolvendo o seu labor. Segundo o Sergas, ao redor da metade dos galenos que chegan aos 65 acóllense a esta vía. 

AUTÓNOMOS. Coa reforma das pensións en punto morto debido á falta de estabilidade política, os datos indican que, en Galicia 7.400 dos ocupados de maior idade, isto é, o 49,7% dos que superan os 65, son autónomos, un colectivo que adoita chegar á xubilación con prestacións inferiores ás dos asalariados debido a que gran parte dos profesionais por conta propia (o 76% na comunidade) cotiza pola base mínima. 

Mentres en países como Alemaña ou Estados Unidos é habitual que os xubilados complementen as súas pagas cun emprego por horas, en España existen fórmulas como a xubilación parcial. Por esta vía un asalariado que alcance a idade ordinaria de retiro pode compatibilizar a prestación cun emprego que supoña unha redución da súa xornada entre un 25 e un 50%. Tamén existe a modalidade con contrato relevo, unha opción a disposición dos maiores de 61 cuxos requisitos de acceso se endureceron en xaneiro, salvo para a industria. 

Preto de 15.000 galegos continúan traballando a pesar de superar os...
comentarios