As claves da regulación do teletraballo

As empresas asumirán os gastos do traballo a distancia se supera o 30% da xornada laboral
La ministra de Trabajo y la portavoz del Gobierno y titular de Hacienda.EP
photo_camera A ministra de Traballo e a portavoz do Goberno e titular de Facenda.EP

O Consello de Ministros deu luz verde este martes ao real decreto que regulará o teletraballo na empresa privada, unha fórmula que a crise do covid obrigou a estender sen dispor de regras de xogo. A nova regulación sae adiante despois de que o Goberno selase un preacordo o luns coas patronais CEOE e Cepyme e os sindicatos CC OO e UXT, que as executivas dos axentes sociais ratificaron nas últimas horas.

Finalmente, quedarán protexidos por esta regulación os asalariados que, "nun período de referencia de tres meses", desenvolvan a distancia "un mínimo do 30% da súa xornada ou a porcentaxe proporcional equivalente en función da duración do contrato". Atendendo a unha demanda empresarial, o cociente elévase con respecto ao 20% que chegou a barallarse, o que supón deixar fóra a aqueles que operen desde casa un só día á semana.

O texto tamén introduce esta vía para os empregados menores (entre 16 e 17 anos) e os contratos en prácticas, para a formación ou a aprendizaxe. Iso si, haberá que garantir que, como mínimo, un 50% da actividade laboral será presencial.

O teletraballo será voluntario tanto para o traballador como para o empleador e requirirá dun acordo por escrito

Por outra banda, o acordo, ao que tivo acceso AGN, estipula que o traballo a distancia será voluntario tanto para o traballador como para o empleador e requirirá dun acordo por escrito.

O feito de que o asalariado rexeite operar desde casa, pida reverter a medida ou presente "dificultades para o desenvolvemento adecuado" deste sistema non suporá causa de despedimento por causas obxectivas, nin xustificará unha modificación substancial do seu contrato.

Nunha disposición transitoria, o novo marco fixa, así mesmo, que cando a modalidade a distancia implantar "excepcionalmente" para axustarse ás restricións sanitarias do covid, "seguiralle resultando de aplicación a normativa laboral ordinaria". No entanto, o empresario deberá facilitar os medios e a negociación colectiva fixará a compensación de gastos no caso de que non fosen abonados.

Todos os acordos de teletraballo deberán especificar o inventario dos medios necesarios e de vida útil ou período máximo para a súa renovación", ademais de enumerar os gastos nos que poida incorrer o empregado e a "forma de cuantificación da compensación" que a empresa deberá abonar "obrigatoriamente" e o momento en que deberá facelo. Tamén detallará horario e regras de dispoñibilidade, lugar de traballo elixido, porcentaxe de desempeño a distancia e presencial e medios de control da actividade, entre outros aspectos. Na recta final da negociación, as partes tamén conviñeron que haberá que detallar a duración do acordo.

Ademais das especificaciones en materia de acceso á formación, horarios e de igualdade entre sexos no acceso ao teletraballo, o novo marco —que cobre un baleiro legal—, detalla que o empregado "terá dereito á dotación e mantemento adecuado por parte da empresa de todos os medios, equipos e ferramentas necesarios para o desenvolvemento da actividade", de conformidade co que pacten por escrito.

A norma rexerá sobre as relacións laborais vixentes e que estivesen reguladas ata agora por convenios ou acordos colectivos en canto estes perdan a súa vixencia. Se eses pactos non teñen unha duración prefijada, o decreto afectaralles "unha vez transcorrido un ano desde a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE). Os axentes sociais tamén conviñeron que, se se pactaron condicións "máis beneficiosas", estas recolleranse no futuro acordo escrito de teletraballo. As empresas que non regulen fórmula ou dispoñan de pactos individuais terán tres meses para adaptarse.

Na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, a titular de Traballo, Yolanda Díaz, agradeceu o esforzo dos axentes sociais para selar un acordo que vén cubrir "un baleiro legal" e que esixiu unha negociación "difícil e complexa". A norma tramitarase como proxecto de lei. 

comentarios