miércoles. 16.06.2021 |
El tiempo
miércoles. 16.06.2021
El tiempo

Multas de ata 40.985 euros ás empresas que incumpran as normas de prevención fronte ao Covid

Nueva normalidad
Medidas de seguridade nun comercio. PEPE FERRÍN (AGN)
A Inspección de Traballo vixiará se se adoptan nos centros de traballo medidas como a distancia mínima de 1,5 metros entre os empregados

Manter os centros de traballo limpos e desinfectados, proporcionar aos empregados xel hidroalcohólico e garantir que entre eles hai unha distancia de polo menos 1,5 metros ou, na súa falta, que usan equipos de protección son as regras básicas que toda empresa debe cumprir se quere esquivar unha posible multa por vulnerar as normas de prevención fronte ao coronavirus. Pola contra, exponse a sancións de entre 2.046 e 40.985 euros

Así se desprende do último real decreto lei de medidas para a reactivación económica publicado este mércores no Boletín Oficial do Estado (BOE), no que se habilita aos funcionarios da Inspección de Traballo a vixiar se as firmas adecúan os espazos e condicións nas que se desempeña o traballo á nova normalidade, advertir do que fan mal e, se procede, levantar actas de infracción. 

¿E cales son exactamente as pautas que deben cumprir as empresas en materia de prevención de riscos laborais contra o Covid-19? Unha delas pasa "por ventilar, limpar e desinfectar os centros de traballo, con arranxo aos protocolos que se establezan en cada caso", para manter lonxe o virus.

Ademais, terán que poñer a disposición dos traballadores para a limpeza de mans "auga e xabón, ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade".

En caso de ser imposible garantir a distancia mínima entre traballadores, proporcionaránselles equipos de protección adecuados ao nivel de risco

Outra medida requirida, quizais a máis difícil de cumprir nalgúns centros ou a que pode resultar máis custosa para o empregador, é garantir o mantemento dunha distancia mínima de 1,5 metros entre o persoal, ben sexa reordenando os postos de traballo, con cambios na organización das quendas ou nos espazos comúns. No caso de que sexa imposible, deberanse proporcionar ao persoal "equipos de protección adecuados ao nivel de risco", como máscaras, biombos ou mergulladores.

NON AGLOMERACIÓNS. No caso de negocios con atención ao público, teñen a obriga ademais de evitar "a coincidencia masiva de persoas, tanto traballadores como clientes ou usuarios", durante as franxas horarias "de previsible maior afluencia".

O incumprimento de calquera destas catro normas (recollidas no decreto da nova normalidade aprobado en xuño) considérase unha infracción grave, e as sancións ás que se arriscan os empleadores están recollidas na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.

Este marco fixa multas polas faltas en materia de prevención de riscos laborais que van de 2.046 a 8.195 euros no seu grao mínimo; oscilan entre ese último importe e 20.490 euros no medio, e alcanzan os 40.985 euros no máximo. A contía establécea o inspector en función de diferentes criterios, entre eles o número de traballadores. 

Máis aló das accións sancionables, o decreto de nova normalidade do 10 de xuño insta as empresas a potenciar o teletraballo cando o permita a actividade que realizan, e á reincorporación progresiva de forma presencial aos postos de traballo. 

Multas de ata 40.985 euros ás empresas que incumpran as normas de...
comentarios