domingo. 17.10.2021 |
El tiempo
domingo. 17.10.2021
El tiempo

Os galegos serán os máis prexudicados pola refacturación na luz

Cifras de una factura. EP
Cifras dunha factura. EP
Os fogares deberán pagar un custo medio adicional 

Os galegos serán os consumidores máis prexudicados pola refacturación que se vai a facer nos recibos da luz de once comunidades autónomas a partir deste mes de setembro por suplementos territoriais por tributos autonómicos nas peaxes que non se repercutiron aos usuarios, e os cataláns os que menos.

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) fixo un cálculo do impacto das refacturaciones nun fogar medio (4,6 quilowatts -KW- de potencia e 3.500 quilowatts hora -KWh- de consumo).

A orixe da refacturación remóntase a 2013, cando a normativa contemplaba que, no caso de que as actividades eléctricas de comercialización e distribución fosen gravadas con tributos de carácter autonómico, á peaxe de acceso –destinado a cubrir partidas de custos do sector eléctrico– incluiríaselle un suplemento territorial para os consumidores desa comunidade autónoma, pero ese suplemento non se chegou a aprobar polo Goberno.

As empresas do sector eléctrico, que tiveron que asumir eses impostos obrigatorios, recorreron.

Tras as sentenzas do Tribunal Supremo en resposta a eses recursos, o Ministerio para a Transición Ecolóxica tivo que aprobar en marzo de 2019 unha orde para proceder á liquidación dos suplementos territoriais e cubrir o custo provocado en 2013.

En 2017 xa houbo unha primeira refacturación que afectou os consumidores de A Rioxa, Castela-A Mancha e Valencia, e agora sumar outra para os das comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castela e León, Estremadura, Galicia, Madrid, Murcia e Navarra, así como para os de Cataluña, cuxa refacturación provisional -aprobada en 2017- foi insuficiente para recadar a totalidade do importe.

Baleares, Canarias e País Vasco, que non aplicaban impostos rexionais obrigatorios nesas datas, quedan excluídas das refacturaciones.

O cálculo da OCU cifra por comunidade autónoma o custo da refacturación para un consumidor medio e arroxa que serán os galegos e os castelán-leoneses os máis prexudicados.

En concreto, para os consumidores galegos o custo da refacturación medio a abonar é 19,79 euros e para os de Castela e León de 15,69 euros.

A continuación están os de Cantabria (9,85 euros), Aragón (4,3 euros), Navarra (3,42 euros), Asturias (2,28 euros), Estremadura (2,24 euros) e Murcia (2,01 euros).

A refacturación sitúase por baixo do euro para madrileños (0,57 euros), andaluces (0,57 euros) e cataláns (0,32 euros).

As comercializadoras deben avisar aos clientes da regularización, que se identificará como suplemento territorial por tributos autonómicos da comunidade autónoma onde se situaba a súa subministración de 2013, e informar o cliente de canto debe pagar e como.

O importe pagarase nunha única factura, se é inferior a dous euros, e se supera esa cantidade, ratearase en ata doce facturas.

Os usuarios que teñen que pagar a refacturación, que aparecerá na factura baixo o concepto suplemento territorial, son aqueles que tivesen contrato durante 2013, aínda que cambien de comercializadora e estean ou non no mercado regulado.

Os galegos serán os máis prexudicados pola refacturación na luz
comentarios