O Goberno aspira a vetar o despedimento de empregados que non se adapten ao teletraballo

Un novo borrador da futura lei prohibe prescindir dun asalariado por ineptitude para traballar a distancia
Un hombre trabajando con su ordenador. PIXABAY
photo_camera Un home traballando co seu portátil. PIXABAY

O Goberno aspira a reforzar a protección dos traballadores na nova regulación do teletraballo, unha fórmula que a crise sanitaria obrigou a estender en moitas empresas. Unha vez completado o trámite de información pública, o novo borrador do Anteproxecto de Lei de traballo a distancia remitido aos axentes sociais recolle un cambio substancial, pois prohibe o despedimento por causas obxectivas daqueles que rexeiten operar en remoto ou que sexan incapaces de adaptarse. 

O documento, ao que tivo acceso AGN, estipula no seu artigo 4 que o teletraballo "será voluntario" para o asalariado, un dereito que na nova redacción tamén se recoñece ao "empregador". A súa implantación requirirá "a firma" dun acordo expreso. O documento enumerará os gastos nos que poida incorrer o empregado, así como a forma en que será compensado. Tamén figurarán o horario e, "no seu caso", as regras de dispoñibilidade". 

Con estas novas restricións ao despedimento, o empresariado ve "vulnerado" o seu dereito a organizar "o traballo"

Dando un paso máis, o artigo 4 establece agora que "a negativa da persoa traballadora a traballar a distancia, a súa falta de adaptación ou a ineptitude, inicial ou sobrevida, relacionadas directamente con esta fórmula de execución de traballo, ou o exercicio do seu dereito a regresar á modalidade presencial, en ningún caso serán causas xustificativas da extinción da relación laboral".

Isto implica que, para prescindir dun efectivo que entre nun destes supostos, o patrón deberá pagar unha indemnización maior (33 ou 45 días por ano traballado cun tope de 24 ou 42 mensualidades) pois o despedimento podería ser declarado improcedente. A viraxe causou malestar na CEOE ao ver vulnerada "a liberdade do empresario para organizar o traballo", indicaron a AGN fontes próximas á negociación. 

O teletraballo estará vetado aos mozos de 16 ou 17 anos e aos contratados en prácticas, formación ou aprendizaxe 

Entre as limitacións tamén figura que "os menores" que estean a traballar —isto é, aqueles que teñan 16 ou 17 anos— non poderán optar á fórmula a distancia, que tampouco será aplicable aos contratos en prácticas, en formación ou de aprendizaxe, "sen prexuízo do desenvolvemento telemático da formación teórica" que lles corresponda. 

Entre os aspectos que desaparecen figura o dereito ao traballo a distancia ocasional por forza maior familiar, que prevía o teletraballo durante un máximo do 60% da xornada ordinaria por enfermidade ou accidente grave dun familiar. E a modalidade por forza maior empresarial, pensada como alternativa aos Erte en caso de interrupción temporal da actividade.

comentarios