viernes. 23.08.2019 |
El tiempo
viernes. 23.08.2019
El tiempo

As grandes medidas que se discuten no debate dos Orzamentos

O hemiciclo do Congreso. JAVIER LIZÓN (EFE)
O hemiciclo do Congreso. JAVIER LIZÓN (EFE)

As contas sométense este martes ao debate de totalidade no Congreso

O proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2019 aprobado polo Goberno hai un mes e que este martes se somete ao debate de totalidade no Congreso dos Deputados inclúe as seguintes novidades.

Capítulo de gastos

 • Aumento das pensións do 1,6% con carácter xeral, que chega ao 3% no caso das mínimas e non contributivas (aprobado por decreto lei e xa en vigor).
 • Aumento do 22,3% do Salario Mínimo Interprofesional, ata 900 euros brutos mensuais (aprobado por decreto lei e xa en vigor).
 • Subida do salario dos funcionarios do 2,25%, máis un 0,25% adicional a partir do 1 de xullo tras alcanzar o crecemento previsto para 2018 (aprobado por decreto lei e xa en vigor).
 • Ampliación do permiso de paternidade de 5 a 8 semanas.
 • Eliminación do copago para pensionistas con rendas baixas e colectivos máis vulnerables.
 • Recuperación do subsidio para parados maiores de 52 anos, con 114.000 potenciais beneficiarios.
 • Recuperación do convenio especial de persoas coidadoras non profesionais e o abono por parte do Estado das súas cotizacións á Seguridade Social, con 180.000 persoas como potenciais beneficiarias.
 • Incremento da prestación por fillo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza e a 588 euros para as familias en situación de pobreza severa.
 • Promóvese a universalización da escola entre os 0 e os 3 anos coa súa inclusión entre as actuacións das corporacións locais susceptibles de ser catalogadas como investimentos financieramente sostibles. Os municipios que non teñen superávit disporán de 30 millóns para este propósito.
 • Inclusión por primeira vez dunha dotación específica para a atención de menores estranxeiros non acompañados (MENA), que ascende a 30 millóns de euros.

Capítulo de ingresos

 • Subida de 2 puntos do IRPF para rendas superiores a 130.000 euros anuais e de 4 puntos para bases superiores a 300.000 euros, o que afectará a 80.000 contribuíntes.
 • Subida de 4 puntos no IRPF ás rendas do aforro superiores a 140.000 euros anuais, o que afectará a 20.792 contribuíntes.
 • Tipo mínimo do 15% no Imposto de Sociedades para grandes empresas e do 18% para a banca e empresas de hidrocarburos, o que afectará a 10.092 empresas.
 • Redución do 100% ao 95% da exención sobre dividendos e plusvalías no Imposto de Sociedades.
 • Redución do tipo de Sociedades do 25% ao 23% para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros, o que beneficiará a 349.000 empresas.
 • Baixada do Iva para produtos de hixiene feminina ao tipo do 4%.
 • Baixada do Iva para libros, periódicos e revistas en formato electrónico ao tipo do 4%.
 • Baixada do Iva para os servizos veterinarios ao tipo do 10%.
 • Supresión do carácter temporal do Imposto sobre o Patrimonio e incremento do 1% para as fortunas de máis de 10 millóns, con 2.550 contribuíntes afectados.
 • Gravame do 15% para os beneficios non distribuídos das sociedades cotizadas anónimas de investimento no mercado inmobiliario (socimi).
 • Incremento da tributación do diésel en 3,8 céntimos por litro para equiparalo á gasolina.
 • A Axencia Tributaria vixiará que as sociedades de investimento de capital variable (sicav) cumpren os requisitos para selo.
 • Bonificación no Imposto de Sociedades para as empresas que incorporen a mulleres nos seus consellos de administración ata lograr a equiparación. Poderanse deducir ata o 10% da retribución das novas conselleiras.

As grandes medidas que se discuten no debate dos Orzamentos
Comentarios