lunes. 17.01.2022 |
El tiempo
lunes. 17.01.2022
El tiempo

Máis de 79.000 galegos traballan a tempo parcial ao non achar un emprego de xornada completa

Dos camareros en una terraza en Pontevedra. DP
Dous camareiros nunha terraza. DP
O 52% dos empregos de menos de 35 horas semanais non son desexados. Seis de cada dez traballadores a tempo parcial non chegaron a 748 euros brutos ao mes en 2018

Coas mulleres como protagonistas en sete de cada dez casos, o emprego a tempo parcial involuntario —isto é, os contratos que asinan aqueles traballadores que ven abocados a aceptar estes postos por non lograr acceder a unha xornada completa— estancouse en Galicia no terceiro trimestre. Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (Ige), entre xullo e setembro 79.300 asalariados estaban nesa situación, apenas un 0,4% máis que no mesmo trimestre de 2018, un dato que choca cos incrementos encadeados desde finais do ano pasado. 

Se a cifra ponse en relación co total de asalariados que teñen un contrato de menos de sete horas ao día obsérvase que a parcialidade involuntaria afecta ao 53% dos 150.300 traballadores que responden a este perfil. En 2009, a proporción era do 43%. A segunda razón de peso para aceptar un posto destas características é, segundo o Ige, poder compaxinar o emprego co coidado de nenos ou de adultos dependentes, unha casuística que afecta ao 13,9% destes empregados, elevándose por encima do 17 no caso das mulleres. Os datos indican que só o 11% traballa menos de 35 horas semanais por vontade propia.

Coincidindo coa campaña activada polo Ministerio de Traballo no marco do Plan director para un traballo digno, que levou á Inspección de Traballo a pór o foco sobre os contratos temporais irregulares e os traballadores a tempo parcial que deberían cotizar por máis horas, a enquisa de poboación activa (Epa) revela que o recurso a este tipo de xornada diminuíu sensiblemente no terceiro trimestre. Así, os 150.300 galegos que cotizan por menos de 35 horas semanais son 9.100 menos dos que había entre abril e xuño. No entanto, se a comparativa se realiza co terceiro trimestre de 2018 obsérvase que seguen sendo 10.800 máis.

O 17% das galegas cun emprego de menos de 35 horas á semana compaxínao co coidado de nenos ou dependentes

O descenso trimestral nótase sobre todo entre as galegas, que copan o 74% destes contratos, que nalgúns casos esconden xornadas completas fraudulentas, o que mina os ingresos por cotizacións da Seguridade Social e acentúa o risco de pobreza e a precariedade. En setembro había 111.700 traballadoras a tempo parcial, 8.100 menos que no trimestre anterior. Entre os homes (38.600), a redución foi do 1%. 

¿Como se plasma esta realidade nos salarios? Segundo a explotación da Epa que analiza as retribucións, o soldo medio dos traballadores a tempo completo situouse en 2018 en Galicia en 2.045,81 euros brutos ao mes; en tanto que no caso dos asalariados a tempo parcial a referencia foi de 727,01, un 1,2% por baixo do salario mínimo interprofesional, que o ano pasado situouse en 735,9 ao mes. Isto significa que cun emprego de 35 horas gáñase practicamente o triplo.

A estatística referenda, ademais, que o 59% dos galegos que o ano pasado tiveron un posto a tempo parcial, un total de 80.900, situáronse no decil salarial máis baixo, isto é, no grupo dos que non chegan aos 748,7 euros ao mes, un dato que debe levar á preocupación se se ten en conta que o ano pasado o 57% destes contratos non eran desexados. Outro 24,6% encádrase no segundo decil, o que vai de 748,7 a 1.046,9 euros brutos, isto é, sen descontar as cotizacións.

Máis de 79.000 galegos traballan a tempo parcial ao non achar un...
comentarios