lunes. 24.01.2022 |
El tiempo
lunes. 24.01.2022
El tiempo

Ron acusa á CNMV de causar un dano irreparable na súa honra co seu informe sobre o Popular

Ángel Ron. EFE
Ángel Ron. EFE

Resérvase o uso de todas as accións legais posibles no caso de que o supervisor non rectifique

A defensa do expresidente de Banco Popular Ángel Ron enviou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) un recurso potestativo de reposición no que cualifica de anómala "e ilegal" a actuación do supervisor ao notificar o expediente sancionador incoado contra o banqueiro e outros membros da cúpula do banco por fornecer datos inexactos ou non veraces nas contas anuais de 2016.  No escrito, a representación legal de Ángel Ron destacou que a comunicación pública do pasado 19 de outubro, "sen ningún tipo de audiencia nin defensa, prodúcelle indefensión e un prexuízo irreparable nos seus dereitos e intereses lexítimos". 

O expediente, na medida en que achaca directamente a Ron unha "conduta ou actuación enganosa" en relación ás contas de 2016 de Banco Popular, é "calumniosa", polo que o expresidente da entidade posteriormente resolta quixo deixar constancia por escrito do seu rexeitamento por falsa "acusación" e sinalou que lle produciu un "prexuízo irreparable na súa honra, así como un dano á súa familia, á propia entidade e quen foron membros do consello".  Na súa opinión, a publicación do expediente nos termos en que se fixo non tivo ningún tipo de beneficio para a entidade, nin para os accionistas afectados pola resolución, entre os que se inclúe. "O único efecto que produciu foi o meu descrédito persoal e o desvío da atención da peza 'dúas' nas dilixencias abertas na Audiencia Nacional", recolle o documento. 

Ron xa enviou o pasado mes de xaneiro ao Xulgado Central de Instrución número 4 da Audiencia Nacional un escrito de alegacións no que trataba de desmontar o expediente sancionador incoado pola CNMV, reclamando ao mesmo tempo que o presidente do organismo supervisor, Sebastián Albella, declarase no procedemento de instrución pola súa responsabilidade na operación de ampliación de capital de 2016. "Non pode a CNMV negar, nin quen adoptaron a decisión ou participado na publicación de incoación, sen que exista resolución firme e sen que se seguiu contra min o procedemento sancionador legalmente previsto con todas as súas garantías, que o efecto mediático esperado non podía ser outro que o se produciu fronte a min. Así mesmo, ten indiscutible incidencia na investigación aberta ante a Audiencia Nacional do caso Popular", critica a defensa de Ron o escrito. 

Deste xeito, Ron asegura que o expediente da CNMV "infrinxe" todas as normas sobre publicación e difusión, ao terse feito de forma extraoficial, indo moito máis alá do que recolle o comunicado oficial e sinalándolle expresamente con nome e apelidos para imputarlle unha conduta "enganosa". "Foi un ataque directo á miña honra por quen ten a obrigación de respectar e protexer os dereitos dos cidadáns", remarca.

ACCIONES XUDICIAIS. Doutra banda, no recurso potestativo de reposición, a defensa de Ron sinala que a decisión de publicación do expediente de xeito "tan discrecional", cunha norma cuxa entrada en vigor produciuse con posterioridade a que a CNMV, en sede xudicial, recoñecese a súa obrigación de suspender o procedemento administrativo por existir unhas dilixencias de investigación en marcha sobre o asunto do banco resolto, constitúe "unha arbitrariedade e adoece de causa de nulidade". Así, invoca á súa anulación, mentres que se reserva o exercicio das pertinentes acciones legais, de todo tipo e en todas as xurisdicións, en caso de non rectificar e adoptar por parte da CNMV as medidas "para salvar, como administrado e cidadán español, o seu dereito á honra, á boa imaxe, á presunción de inocencia e á defensa". 

Ron acusa á CNMV de causar un dano irreparable na súa honra co seu...
comentarios