O subsidio do covid para empregadas de fogar faise de rogar tras catro meses

Traballo cifra en 20.000 as solicitudes que teñen o "pago ordenado". En Galicia, o sector denuncia que as axudas, activadas en maio, non acaban de chegar
Empleada de hogar.EP
photo_camera Tarefas de limpeza nunha vivenda. EP

En vigor desde o 5 de maio, o subsidio extraordinario que o Goberno habilitou para as persoas empregadas de fogar que visen extinguidos os seus contratos ou que, de forma temporal, deixasen de prestar servizo total ou parcialmente debido á pandemia comeza a abonarse con contagotas. Segundo os datos facilitados polo Ministerio de Traballo, no conxunto de España son 32.000 as solicitudes que se están "procesando", das cales "se recoñeceu e ordenado o pago" de 20.000.

 O réxime especial de empregados de fogar perdeu 22.406 cotizantes desde o inicio da pandemia en todo o Estado, o que sitúa o total en 371.459 a peche de agosto. Pero esta é só unha parte dun colectivo no que o emprego mergullado segue pesando moito. Segundo a Epa, no segundo trimestre había 483.000 persoas dedicadas ao servizo doméstico, 93.000 que entre xaneiro e marzo. 

Desde a Asociación de Empregadas de Fogar Xiara, o seu portavoz, Teresa Vilaseco, alerta de que "non se están recibindo estas axudas" concibidas para paliar a situación dun gremio —maioritariamente feminino— que non cotiza polo dereito á prestación por desemprego. "Temos constancia de casos de persoas que presentaron a solicitude o día no que se abriu o prazo e seguen sen cobrar", sostén a representante da organización, que lamenta que ao contactar co Servizo Público de Emprego Estatal (Sepe) "a resposta é que a Administración non sabe nada porque non ten acceso aos expedientes". 

Esta foi a única das sete prestacións extraordinarias de protección por desemprego creadas para facer fronte á pandemia cuxa xestión se externalizou

A razón expona Manuel Galdeano, o coordinador nacional de CSIF no Sepe, que indica que esta cobertura foi a única das sete prestacións extraordinarias de protección por desemprego creadas para facer fronte á pandemia e cuxa xestión se externalizó, contratando a Tragsatec. Galdeano apunta que a encomenda consistiu na elaboración dunha aplicación informática para xestionar a prestación en base a datos proporcionados polo Sepe. A tardanza na activación desta ferramenta derivou nun "atraso significativo na xestión" do subsidio.  

Sumando á carteira de servizos ordinarios a xestión dos Erte do Covid e do resto de coberturas creadas exprofeso ante a crise, o portavoz de CSIF constata que os 7.250 traballadores do Sepe pasaron a atender "un continxente de 7 millóns de desempregados".  

Ante o atraso no abono das axudas, CC.OO. recompila en Galicia a información de profesionais que "aínda están sen resposta" para realizar "as xestións oportunas co Sepe". Segundo os datos da central, que eleva por encima das 32.000 as peticións, "algo máis do 30%" dos expedientes "están tramitados e cobrados", en tanto que "un 40% está en fase de subsanación por problemas na documentación e u resto está pendente". Unha vez aprobada a axuda, CC.OO. sinala que existe a opción de pedir un anticipo aos bancos. 

As bases da prestación estipulan que cobre tanto a quen quedou sen emprego tras o 14 de marzo como a quen viron reducidas as súas horas de traballo. Sempre que os ingresos non superen o SMI, de 950 euros mensuais, a axuda —equivalente ao 70% da base reguladora— será compatible con outras actividades. Con todo, quedou vetada a quen cobrase a prestación por incapacidade temporal ou gozase do permiso retribuído recuperable. A súa duración estendeuse desde a data en que o empleador dese de baixa á empregada ou ben reducise ou suspendese a súa xornada ata un mes despois do fin do estado de alarma.

Perfil. Un sector con rostro de muller
Dos 24.900 cotizantes que tiña o réxime especial de empregados de fogar en xullo en Galicia, o 13% tiña nacionalidade estranxeira, un cociente elevada tendo en conta que os traballadores foráneos supoñen apenas o 4% da forza de traballo na comunidade. Esta actividade está, ademais, copada polas mulleres, pois en Galicia o 97% dos asalariados dedicados á limpeza e tarefas domésticas son mulleres.  
562
Son os homes afiliados a este réxime. 
60%
É o cociente de cotizantes que superan os 50 anos
 

Teresa Vilaseco, portavoz da Asociación de Empregadas de Fogar Xiara:
"Os coidados de maiores e dependentes cóbrense cada vez máis por esta vía"
Máis precariedade e emprego mergullado. Son as pegadas que deixa a crise detonada pola pandemia no gremio. Así o resume Teresa Vilaseco, a portavoz da Asociación de Empregadas de Fogar Xiara, un colectivo que reivindica un reforzo da protección laboral e que ve perentorio abordar o recoñecemento do dereito á prestación por desemprego, polo que esixe que España ratifique o Convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), relativo ao emprego doméstico. E é que este sector segue sendo o único que carece desta 
protección social. 
Teresa Vilaseco, portavoz da Asociación Xiara.EP
Ademais de constatar o atraso no abono do subsidio extraordinario instaurado para paliar os efectos do covid, Vilaseco sinala que, aínda que é certo que a oferta laboral está a reactivarse, "tratar de emprego máis precario que antes, pois co coronavirus semella que todo vale". Froito da "necesidade" de ingresos e da picaresca dalgúns empleadores, que prefiren aforrarse as cotizacións, a recesión converteuse de novo nun caldo de cultivo para a economía mergullada. 

"Hai máis xente que ten necesidade e tamén aumenta a demanda. Pero agora, por poñer un exemplo, hai quen ofrece seis euros a hora e se ti o rexeitas haberá máis xente disposta aínda que sexa por menos. Ante esta realidade e a falta de axudas, búscanse desesperadamente máis casas nas que traballar", relata a representante de Xiara, que asesora tanto a traballadores como a empleadores.

Logo de trasladar en reiteradas ocasións as súas demandas ao Sepe e outros organismos, a asociación, que sopesa emprender mobilizacións para visibilizar a situación, apunta, ademais, que ante "a falta de prazas en residencias públicas", a "carestía" das privadas e as limitacións da axuda a domicilio que brindan as administracións durante unhas horas ao día, "os coidados" de maiores e dependentes "cóbrense cada vez máis" co traballo doméstico "en precario".

comentarios