martes. 20.10.2020 |
El tiempo
martes. 20.10.2020
El tiempo

Traballo modificará o retiro anticipado para non discriminar aos retornados

Un grupo de xubilados sentados nun banco. AEP
Un grupo de xubilados sentados nun banco. AEP
Á espera da reforma, a última sentenza do TJUE xa permite lograr o recoñecemento dunha pensión nos xulgados

O Goberno central impulsará unha modificación legal tras a sentenza que en decembro ditou o Tribunal de Xustiza da UE (TJUE) declarando contraria á lexislación comunitaria a regulación española en base á cal a Seguridade Social non computa a pensión que un traballador percibe doutro Estado membro á hora de verificar se alcanza o limiar para acceder en España á xubilación anticipada.

"Están a estudarse cales son as modificacións legais que se deben facer", confirmaron a AGN fontes do ministerio que dirixe en funcións Magdalena Valerio, que, con todo, puntualizan que ao tratarse dunha reforma lexislativa "só pode facerse cun Goberno en plenas funcións".

Aínda que o Executivo sostén que "non hai moitos afectados", bufetes como Fiadeira Legal, con sede na Coruña, xa rexistraron consultas a raíz do fallo. "A discriminación estaba bastante clara e a interpretación do TJUE é totalmente correcta. Ademais, non se trata de moitos casos, de modo que o seu impacto na Seguridade Social non será tan excesivo", constata o avogado Francisco Javier Felípez.

A Corte de Luxemburgo respondeu a unha cuestión prejudicial formulada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con respecto ao caso de dous emigrantes con carreiras de 45 anos que traballaron en Alemaña.

A pesar de cotizar 18 anos no país xermano e outros 27 en España, a Seguridade Social rexeitou recoñecer unha pensión de xubilación anticipada a un dos afectados

A pesar de cotizar 18 anos no país xermano e outros 27 en España, a Seguridade Social rexeitou recoñecer unha pensión de xubilación anticipada a un dos afectados porque a prestación á que tería dereito non alcanzaba o baremo fixado: isto é, a pensión mínima que lle correspondería pola súa situación familiar ao cumprir os 65 anos.

Con 507,35 euros que xa cobraba por Alemaña, que si lle permitiu retirarse, a paga que lle correspondería en España por retiro anticipado sería de 530,15 euros, por baixo dos 784,90 nos que hai tres anos fixouse a mínima de xubilación para maiores de 65 con cónxuxe a cargo. O caso do outro emigrante seguía o mesmo patrón e a Xustiza comunitaria ten claro que foron discriminados con respecto a quen desenvolveron toda a súa carreira en España.

Á espera de que o Goberno modifique a lei, Felípez explica que para lograr o recoñecemento do retiro anticipado é necesario expor unha demanda na xurisdición do Social solicitando que se aplique o veredicto do TJUE

Á espera de que o Goberno modifique a lei xeral da Seguridade Social, Felípez explica que para lograr o recoñecemento do retiro anticipado é necesario expor unha demanda na xurisdición do Social solicitando que se aplique o veredicto do TJUE. "Con base a esa sentenza, téñeno gañado, pois os órganos do Estado español están obrigados a seguir a xurisprudencia que dita o TJUE", constata o letrado.

Aínda que a discriminación é palmaria, o xurista sinala que ata o momento a maior parte dos xulgados españois limitáronse a aplicar a normativa. "Os nosos tribunais, sobre todo os órganos superiores, non son demasiado progresistas nas súas interpretacións da lei en materia económica e desde a crise nótase unha especie de restrición deste tipo de sentenzas favorables que implican un aumento dos dereitos económicos", expón Felípez. á marxe dos efectos do fallo quedan os casos nos que xa exista sentenza firme, que non se beneficiarán.

Os requisitos de acceso, máis duros

Este ano, a idade mínima para acceder ao retiro anticipado voluntario sitúase en 63 anos e dez meses sempre que se acredite unha carreira mínima de afiliación de 35 anos. Para pór coto a estes retiros, a reforma de 2013 instaurou a elevación progresiva da idade mínima legal de 63 ata os 65 anos que se alcanzarán en 2027. No caso da xubilación anticipada involuntaria, pasarase de 61 a 63 anos.

¿Como afecta á paga?
Por cada ano de adianto, a prestación resultante recórtase entre un 6,5 e un 8% dependendo da carreira de cotización.

A idade efectiva de xubilación segue en ascenso e alcanza o seu nivel máximo ao chegar a 64,4 anos

O atraso da idade de xubilación é un mantra que se repite nos deberes que institucións como a Comisión Europea, o FMI ou o Banco de España impoñen periodicamente a España. Segundo a Seguridade Social, a idade real de retiro situouse en 64,4 anos de media entre xaneiro e novembro. No recentemente estreado 2020, a referencia que marca a lei para acceder ao 100% da paga elevouse ata os 65 anos e dez meses, manténdose en 65 só para aqueles traballadores cuxa carreira de cotización supere os 37 anos. Actualmente, seis de cada dez altas son de persoas que han franqueado os 65.

A pesar da brecha que separa a referencia real da legal, ano a ano, a idade á que se comeza a cobrar a pensión elévase, de tal forma que o nivel actual supón un máximo desde que hai rexistros. En 2007, a idade efectiva de xubilación situábase en 63,5 anos.

A reforma que en 2011 impuxo o atraso progresivo ata os 67 que se alcanzarán en 2027 e os cambios que se introduciron en 2013 para pór trabas ao retiro anticipado voluntario contribuíron a esta evolución que, con todo, é moi tímida nun sistema público que arrastra un déficit de ingresos de 18.000 millóns anuais.

ANTES DOS 60. Os datos reflicten que, ata novembro, 3.786 persoas deixaron a actividade e pasaron a cobrar unha prestación sen nin sequera alcanzar os 60. Ademais, as 277 altas de xubilación de traballadores con 54 anos deron acceso a unha prestación media de 2.458 euros, un dato que reflicte o impacto das prexubilacións das que sectores como a banca ou a industria tiran para axustar os seus persoais. En cambio, a media foi duns escasos 888 euros para os 3.949 cidadáns que deixaron a actividade tras cumprir os 70. Entre os que máis prolongan a súa traxectoria laboral están os autónomos, cuxas pagas adoitan ser inferiores ás dos asalariados. No seu caso, a idade media de retiro sitúase en 65,8 anos, fronte aos 64,3 do réxime xeral.
 

Traballo modificará o retiro anticipado para non discriminar aos...
comentarios