Preto de 85.000 autónomos galegos cobrarán este venres a prestación pola crise do Covid-19

No conxunto do país, a axuda chegará a un total de 1,4 millóns de traballadores por conta propia
Negocio cerrado a causa de la crisis del coronavirus. EP
photo_camera Negocio pechado por mor da crise do coronavirus. EP

Un total de 84.665 autónomos galegos cobrarán este venres, día 29 de maio, a prestación extraordinaria pola crise do Covid-19 que no conxunto do Estado chegará a máis de 1,4 millóns de traballadores por conta propia.

Diso informou a Delegación do Goberno en Galicia, que precisa que na Comunidade galega concedéronse un total de 84.665 prestacións das 87.534 solicitadas.

A institución que dirixe Javier Losada explicou que, no conxunto do Estado, o importe previsto para o pago deste venres é duns 1.200 millóns de euros, que sumados aos desembolsados os pasados 17 e 30 de abril, supoñen ao redor de 2.500 millóns de euros en prestacións.

A Delegación do Goberno en Galicia precisou que a contía é de, como mínimo, 661 euros mensuales (o equivalente ao 70% da base reguladora) e ademais leva a exoneración de cotas á Seguridade Social de forma temporal. "O seu obxectivo é protexer a falta ou diminución considerable de ingresos dos autónomos e autónomas na situación excepcional provocada pola Covid-19 e contribuír á supervivencia do seu negocio", apunta.

No conxunto do Estado, un total de 1.412.605 autónomos contan con esta prestación concedida, o 94,62% dos 1.492.768 traballadores por conta propia que a solicitaron. Do total, o 2,13% está en trámite e unicamente o 3,24% restante resultaron denegados.

En concreto, os sectores con máis beneficiarios da prestación son comercio (351.627), hostalería (261.336), e construción (152.646). Entre estes tres, superan a metade das solicitudes concedidas. Por outra banda, as comunidades autónomas cun maior número de receptores son Andalucía (253.244), Cataluña (233.582), Madrid (179.425) e Comunidade Valenciana (160.636).

REQUISITOS. Para acceder a esta prestación, o traballador ou traballadora por conta propia debe estar inscrito no réxime da Seguridade Social correspondente e verse afectado o peche do negocio debido á declaración do estado de alarma ou sufrir unha diminución do 75% na facturación do mes natural anterior á data da solicitude.

En xeral, tomarase de referencia a media mensual do semestre anterior, salvo nalgúns colectivos, como o réxime agrario, do mar –con actividades moi estacionales– ou da cultura e o espectáculo, nos que o período de cálculo adáptase ás súas peculiaridades.

Para acreditar a perda de ingresos, o solicitante debe achegar a información contable que o xustifique. Para iso poderá presentar desde a copia do libro de rexistro de facturas emitidas e recibidas, o libro diario de ingresos e gastos, o libro rexistro de vendas e ingresos, ata o libro de compras e gastos. Se non está obrigado a levar esa documentación de contabilidade, valerá calquera medio de proba admitido en dereito, como o taxímetro no caso dos taxistas.

Para solicitar esta prestación, un trámite que se debe realizar a través das mutuas colaboradoras da Seguridade Social, non se require período mínimo de cotización. Ademais, é compatible con calquera outra prestación da Seguridade Social que o solicitante viñese percibindo e fóra compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.

Para rematar, a Delegación do Goberno detallou que a Tesourería Xeral da Seguridade Social xa ha devolto a parte correspondente da cota de marzo de 1.028.016 autónomos aos que se lles concedeu a prestación logo de pasar a orde de cobro. O importe da devolución ascende a 169,06 millóns de euros.

Comentarios