martes. 20.10.2020 |
El tiempo
martes. 20.10.2020
El tiempo

Pedro Puy: "O nivel deste Parlamento é moi bo e non temos nada que envexarlle aos anteriores"

Pedro Puy. PEPE FERRÍN (AGN)
Pedro Puy. PEPE FERRÍN (AGN)
Non adoita deixarse ver nos grandes mitins do partido nin senta no Consello da Xunta. Porén, é unha das persoas de máxima confianza do presidente Feijóo e unha peza fundamental do PPdeG, que desde 2009 lle encarga a redacción do programa para cada cita electoral. É Pedro Puy, o discreto sobriño de Fraga que dirixe o grupo parlamentario popular.

Como autor do programa electoral é vostede parte do éxito do PPdeG o 12-X. Ou os votantes xa nin miran os programas?
Os programas son fundamentais na oferta política. É difícil que a xente o vexa completo, pero os distintos sectores analizan as propostas que máis lles atinxen, polo que é un apoio ao discurso de campaña, un documento importante.

Vostede lévao facendo desde 2009 e parece que lle colleu o truco.
A clave do triunfo non é só o programa senón que detrás hai unha xestión que avala o que se di nese programa e un líder que conecta moi ben coa maioría de Galicia. Un programa para que estea ben debe estar en contacto coa realidade e debe xerar ilusión, porque iso significa que detectas os problemas que lle preocupan á xente.

Non vale cortar e pegar desde 2009.
Non. De feito esta vez fixemos un esforzo extra ao deseñar dous programas: un que ía ser presentado xusto antes do Covid-19 e outro que houbo que reelaborar despois da pandemia, cando cambiaron as prioridades.

Programa electoral
"É un documento moi importante aínda que a xente non o lea enteiro e a clave é que contacte coa realidade e xere ilusión"

Que o sorprendeu máis o 12-X: o sorpasso do BNG ao PSOE ou a desaparición do rupturismo?
Quizais o esborrallamento do populismo asociado ás mareas e Podemos. O resto penso que é o resultado do traballo feito nos últimos catro anos, onde o BNG foi máis constante e tivo un liderado claro desde o primeiro momento.

Sexa sincero: contaba con 42 escanos para o PPdeG?
Nós tiñamos a percepción antes do Covid-19 de que había unha ampla maioría que nos apoiaba e, logo da crise, as sensacións xa eran de que esa maioría podía reforzarse. Sempre coa incerteza da participación e do contexto no que se fixeron as enquisas, claro.

Canto influíu a pandemia o 12-X? 
O único que fixo foi acentuar esas percepcións previas. Se o PPdeG xa agardaba a revalidación da maioría, a xestión da Covid-19 reforzou esa tendencia.

Confírmase que o PPdeG parece intocable e a teoría dos vasos comunicantes entre a esquerda.
O máis significativo do 12-X é que hai dúas cousas que se repiten de épocas pretéritas. Por unha banda o abandono, ao meu xuízo bo para o sistema, das posturas populistas de dereitas e esquerdas que xurdiron coa anterior crise, cun retorno ás forzas tradicionais. E pola outra confírmase que en Galicia, sempre que se anticipa un triunfo do PPdeG, coincide que a agrupación do voto na esquerda tende a facerse máis radical. O PSdeG tivo os mellores resultados cando había posibilidades reais de cambio. Pero se a poboación anticipa a vitoria do PP o votante de esquerda apoia máis á esquerda en busca dunha oposición máis dura e intensa. Xa pasou nos 90, nos tempos de Beiras, e agora repítese.

Cambios na esquerda
"Sorprendeume máis o esborrallamento do populismo; o sorpasso do BNG ao PSOE é resultado do visto nestes catro anos"

Anticipará o 12-X dinámicas políticas a nivel estatal?
Eu confío en que si. En tempos de incertidume os partidos que ao longo do tempo permaneceron cun amplo apoio recupérano porque ofrecen máis certeza sobre a súa capacidade de xestión que as novas forzas que, incluso cando tocaron poder, quedaron moi lonxe de facer o que prometían.

É a baixa participación das autonómicas un fracaso da política?
Non foi tan baixa. Non só estamos nun escenario Covid-19 senón que se votou por primeira vez en xullo, cando habitualmente a xente está máis a outras cousas. A participación foi boa e máis se a comparamos co mesmo día en Euskadi ou coa de semanas antes en Francia, o cal é un exercicio de responsabilidade da sociedade. Así que non considero que sexa un fracaso.

Con só tres partidos clásicos no Parlamento, augura unha lexislatura máis sinxela?
Desde o punto de vista de organización do traballo da Cámara, certamente. A existencia de tres grupos e non cinco simplifica o funcionamento. 

E traducirase nun Lexislativo máis eficaz?
Creo que si. O que vivimos no pasado recente foi que os partidos de esquerda miraban algo de reollo cara á forza emerxente do momento e deixábanse levar por ela. Pero eu penso que PSOE e BNG teñen máis capacidade de pactar e de saber o que se pode facer na Cámara sen depender tanto desas forzas volubles.

Nova lexislatura
"Ser tres grupos e non cinco simplificará o funcionamento na Cámara e penso que o traballo poderá ser máis eficaz"

Leva anos a carón de Feijóo e sendo unha das persoas de máxima confianza, pero sempre nun segundo plano. Toca xa ser conselleiro?
A valoración non é correcta porque estou nun primeiro plano, que é a portavocía do PPdeG no Parlamento. Outra cousa é como se exerza esa portavocía, que depende do estilo de cada quen. Agora os compañeiros e o presidente terán que decidir se sigo no cargo.

Pregúntollo doutra maneira. Non o atrae o poder executivo?
Eu teño a sorte na vida de ter traballado no poder executivo, no lexislativo e en algo moi semellante ao xudicial como o Consello de Contas, así que teño experiencia dabondo. E penso que nestes momentos desenvolvín axeitadamente as miñas función como voceiro parlamentario.

Gustaríalle entón repetir?
O importante do grupo parlamentario é que funcione ben. É un traballo en equipo, como se viu nas eleccións, onde cando os grupos non funcionan e acaban con liortas son penalizados, como é lóxico, pola opinión pública. Eu estarei onde os meus compañeiros consideren oportuno para axudarlle ao grupo, que tivo moita renovación. E o labor de deputado sen exercer a dirección tamén é moi interesante.

Salto á Xunta
"Xa traballei no poder executivo, lexislativo e en algo moi parecido ao xudicial como Contas; eu axudarei onde me digan"

Di que chegan moitos novos ao grupo. Custa moito ensinarlles?
O Parlamento é unha institución onde a veteranía conta. E iso tamén se percibe nas eleccións, onde acabamos de ver que tiveron mellor resultado os deputados con máis antigüidade que lideraban as súas candidaturas. Pero aquí as persoas somos circunstanciais e é o propio grupo o que permanece no tempo, coa súa dinámica na que se combina experiencia e renovación e que é a que permite que aqueles que chegan novos asimilen rápido ese labor. 

O que si será é unha lexislatura de deputados con máscara.
Certamente. Todos debemos ser conscientes da importancia da prevención.

Fará Feijóo cambios na Xunta?
Esa decisión ten que tomala el.

Pero segundo a quen leve ou non inflúe no grupo parlamentario. Adoita consutar con vostede?
Eu o único que digo é que, desde a perspectiva de funcionamento do grupo parlamentario, canto antes se tome a decisión de quen vai facer vida parlamentaria e quen irá ao executivo, mellor. E máis nunha lexislatura como esta na que temos que empezar canto antes.

Pedro Puig

Marchará Feijóo a Madrid?
Creo que non. É unha cuestión que xa se tratou e incluso houbo ocasión de que se producira, pero os feitos confirman o que Feijóo dixo desde o primeiro momento: non está na súa axenda.

Cal é o truco para que na oposición falen tan ben de vostede?
Non estou moi seguro de que iso sexa así! [ri] En xeral, en todos os ámbitos da vida, o mellor é ser franco e eu só nunha persoa que di cando algo se pode facer, pero tamén cando non se pode. A oposición pode contar conmigo sempre. E iso é o que quizais faga que teñan un bo concepto de min.

Vostede é un político de consenso e diálogo, algo que se bota moito en falta nestes tempos.
Hai distintas capas. Está ben que nos poñamos dacordo nalgunhas cuestións básicas e nos obxectivos da política a longo prazo, onde sabemos que terán que pasar gobernos de distinta cor. Pero tamén é certo que a democracia é confrontar ideas. Pode haber denominadores común, pero tamén ámbitos de discrepancia.

Vese que a vostede gústalle debater no Parlamento.
Non sempre! [ri]

Visión de futuro
"A política tería que ser máis aberta e enriquecerse con xente da empresa, universidade, sindicatos, autónomos..."

Con quen lle presta máis debater? Supoño que con economistas...
É certo que cando se debate cunha persoa que ten preparación semellante é máis doado. Recordo bos debates con Leiceaga, con Méndez Romeu, algún con Beiras aínda que foran máis intensos, teño moi bo concepto de Jorquera e Aymerich e incluso con Luis Villares, aínda que a experiencia foi máis curta. En liñas xerais os partidos galegos tiveron moi bos portavoces e no Parlamento houbo moi bos debates. Non temos nada que envexarlle a ningunha Cámara anterior nin ás de outras comunidades. No Parlamento galego conseguimos ter un bo ambiente de traballo e debates, e salvo algunha excepción, con respecto.

Vostede, como seu tío Manuel Fraga, pertence a esa raza de políticos intelectuais que hoxe parece que están en perigo de extinción. 
Creo que en xeral é algo que está sucedendo non só en España senón en todos os países e vén motivado pola tendencia da sociedade á especialización no traballo, que o vemos en todos os ámbitos. Os partidos tamén van requerindo dese nivel de especialización, polo que é menos frecuente que queden persoas que leven moito tempo traballando no eido político. Iso é o que diferenza a xente nova da xente que leva máis tempo nese mundo e procede xa doutros ámbitos da Administración.

E iso é bo ou malo?
A política debería de ser máis aberta e enriquecerse incorporando a máis profesionais da empresa, a universidade, os sindicatos, o ensino, os autónomos... A perspectiva coa que afronta un problema un funcionario non é a mesma coa que o fai un autónomo ou un empresario. É un debate que temos pendente neste país, a dos incentivos para que a xente entre na política. E creo que en España a deriva é claramente negativa porque cada vez é máis difícil que persoas que se dedican a outras cousas accedan á política, por moitas razóns. A propia esfera política dificúltalles ese acceso. 

A política non ten moito prestixio. De feito é un problema, di o CIS.
Ese é un dos asuntos que dificulta a incorporación.

Como lembra a figura de seu tío Manuel Fraga?
Como a figura política que foi. A nivel persoal tiven certa relación con el, pero lémbroo como unha das persoas máis importantes da política española na segunda metade do século pasado. 

O tío Fraga
"Non debe compararse con Feijóo porque son tempos distintos; el tivo que consolidar a autonomía e agora toca xestionala"

No Parlamento aínda o cita bastante a oposición e ás veces en termos eloxiosos. 
Si, pero fano para criticar o actual presidente. E eu penso que vivimos tempos distintos. O labor de Fraga foi consolidar a autonomía que se empezou a construír da man de Albor. Agora estamos na etapa de conservala, mantela, prestixiala e, sobre todo, xestionala. 

Vostede devora libros. Que está lendo esta tempada?
Teño o costume, non sei se bo ou malo, de ler moitas cousas á vez. Estase producinco moito ensaio sobre materia política como Innerarity, Zizek, Krastev... Todos sobre a pandemia, o que é interesante porque van desde predicións da finalización definitiva do capitalismo a visións nas que prevén que se reforzará. 

E que cre que pasará?
Son optimista sobre o futuro do capitalismo. O que é certo é que ás dificultades ás que se enfronta os sistema democrático debe darlles solución o propio sistema. Grandes crises como a actual amosan a fortaleza das nosas institucións, como ocorreu coa sanidade en Galicia, que se demostrou que non estaba destruída como dicían algúns senón ao contrario. Pero na crise tamén aparecen feblezas, como o feito de que o sistema autonómico español adoece dunha clara falta de coordinación entre niveis de goberno. É unha eiva na que debemos traballar. 

O caso do Rei emérito abriu o debate monarquía-república. Como o ve?
É un debate innecesario. Temos unha monarquía parlamentaria homologable a calquera democracia avanzada no mundo e sen moita diferenza con moitas repúblicas parlamentarias. Se preguntamos quen é presidente da República alemana nin o 1% da poboación o sabe, pero todo o mundo coñece a Merkel. É un debate menor que ten outros obxectivos: cuestionar o sistema constitucional.

Como economista, esta crise será peor que a anterior?
Veñen tempos duros. Pero temos a favor algo que non tiñamos, Europa, que neste caso é consciente de que as circunstancias da crise son sobrevidas por un factor externo, algo que non quedou tan claro na anterior. Por iso está envorcándose en aspectos financeiros e de perspectiva política. E tamén ao ser unha crise vencellada ao eido sanitario, a solución tamén será sanitaria: cando haxa vacina a recuperación será máis sinxela que na ocasión anterior.

Como pasou o confinamento?
Supoño que como todos, mal, porque é distinto e desagradable que a vida mude desta maneira. Pero no plano laboral foron xornadas moi intensas, polo que tamén se me pasou rápido. 

Perfil | Un deputado con aire intelectual e amigo do consenso
De Pedro Puy todo o mundo fala ben, o cal non se sabe se é bo ou malo, pero o que está claro é que no ambiente da política é algo cando menos atípico. Quizais sexa polo seu bo talante, polo trato amable e pola amplísima cultura, algo que lle vén da rama familiar do seu tío, Manuel Fraga. Gran orador, cita autores cunha naturalidade que intimida e, cos anos, converteu o Parlamento no seu hábitat natural. 

Dúas décadas con cargo
Doutor en Dereito e profesor de Economía Aplicada na USC, Pedro Puy Fraga leva media vida na Administración, onde xa en 2002 era alto cargo da Xunta. Logo pasou por varios organismos, pero o seu grande salto deuno en 2009 da man de Alberto Núñez Feijóo, que confiou nel para redactar o programa electoral co que o PPdeG recuperou a Xunta. Tras a vitoria, encomendóuselle dirixir e coordinar o grupo parlamentario popular e desde entón aí segue. 

Discreción como sinal
Outra das características que definen a Puy é a discreción —algo que si valora Feijóo—, tamén na vida persoal. Vive entre Vedra e Pontevedra ou, como el confesa, "na AP-9", a peaxe que hay que pagar para estar cos fillos.

Pedro Puy: "O nivel deste Parlamento é moi bo e non temos nada que...
comentarios