martes. 28.09.2021 |
El tiempo
martes. 28.09.2021
El tiempo

Reabren os mercados de gando en Galicia desde este sábado 

Vacas gallegas pastando. IRIS ÁLVAREZ
Vacas galegas pastando. IRIS ÁLVAREZ
O Dog marca unha serie de pautas que se deberán seguir durante a súa actividade

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres os protocolos e normas que deben seguirse nos mercados de gando que en Galicia reabrirán a partir deste sábado. 

Algunhas das indicacións que recolle o documento oficial apuntan a que só as persoas que vaian efectuar operacións de compravenda ou transporte poderán participar nestes mercados e ademais a entidade organizadora terá que realizar un control na entrada principal para permitir o acceso ás instalacións.

Por outra banda, a carga e descarga do gando realizarase de forma gradual para evitar a confluencia de persoas e a entrada nas dependencias veterinarias producirase de forma individual. A maiores, os usuarios do recinto deberán portar máscaras, respectar a distancia física interpersoal de dous metros e nas zonas de acceso colocaranse dispensadores de strong<> xel hidroalcohólico, así como habilitaranse biombos ou outros elementos de protección para asegurar o distanciamento cos operadores.

Por outra banda, de exisitir a posibilidade, nas dependencias destes mercados de gando habilitaranse distintos puntos de entrada e saída para que non exista cruzamiento de persoas e nos edificios administrativos limitarase o aforamento máximo. 

CENTRAL AGROPECUARIA DE GALICIA ABANCA

Como consecuencia desta publicación, a Central Agropecuaria de Galicia Abanca recuperará a súa actividade a partir do 26 de maio e aplicará diversos sistemas telemáticos que teñen como fin "evitar aglomeracións" mentres dure a crise sanitaria.

Por este motivo, todos os usuarios da Central deberán preinscribir os animais que levarán ao recinto con anterioridade á poxa, para o que deberán comunicar o número de reses a través da web, correo electrónico, whatsapp ou a aplicación TokApp.

Aínda que a data límite establecida para a preinscrición é o venres anterior á poxa ás 12.00 horas do mediodía, nesta primeira sesión será ata as 12.00 horas do mediodía do luns 25 de maio.

Esta entidade tamén explicou nun comunicado que "de forma excepcional e sempre que non estea cuberto o número máximo de animais", nesta primeira poxa poderían acceder ata as 02.00 horas do martes usuarios que non fagan a preinscrición e que a Central fixou un número máximo de 1.320 cabezas de gando por sesión, dos cales 800 serán tenreiros de recría, 170 tenreiros carniceiros e 350 vacas.

MEDICIÓN TEMPERATURA

Para asegurar a prevención, entregouse a todo o persoal un equipo composto por xel hidroalcohólico, luvas e máscaras, instaláronse dispensadores de xel en distintas zonas do recinto e biombos nas zonas de atención ao público, colocáronse alfombras desinfectantes, carteis e megafonía recordando as medidas de seguridade e tamén se reforzará a limpeza.

Este venres a Central tamén decidiu engadir a medición da temperatura a todos os usuarios antes de entrar nas instalacións e o establecemento dun determinado sentido da circulación dentro dos pavillóns para evitar que os gandeiros e tratantes crúcense durante a súa estancia nas naves. 

Reabren os mercados de gando en Galicia desde este sábado 
comentarios