A Xunta aumenta as axudas para rehabilitar vivendas de mestres e infravivendas

A cifra aumenta 1,2 millóns de euros
Proc/JFIF/EFE-Calidad:Excelente
photo_camera Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. ARQUIVO

A Xunta de Galicia incrementou en 1,2 millóns de euros as axudas para a rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e tamén as destinadas á infravivenda rural, tal e como se recolle este martes nas resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Diso informou a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nun comunicado, no que explica que ambas as axudas están xa convocadas e o prazo de presentación finaliza o próximo 7 de xullo.

En concreto, a Administración autonómica incrementa en 1.084.769,70 euros a dotación destinada ás axudas para a rehabilitación de antigas vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade municipal, de forma que o importe total da convocatoria será de 2.903.829,7 euros.

O aumento da dotación desta liña supón unha subida do 60% respecto dos fondos inicialmente previstos para a convocatoria, que foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 26 de febreiro pasado.

O programa de rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade municipal diríxese a facilitar aos concellos a creación dun parque de vivenda municipal para aluguer, á vez que fomenta a rehabilitación de vivendas xa existentes.

Poden acceder a estas axudas os concellos de menos de 20.000 habitantes nos que existan demandantes de vivenda inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia (polo menos tantos como vivendas se pretende rehabilitar).

Unha vez rehabilitadas, as vivendas destinaranse, en réxime de aluguer, a unidades de convivencia con escasos recursos económicos (menos de 2,5 Iprem) durante un prazo non inferior a 20 anos. O Concello solicitante estará adherido ao Programa de Vivendas Baleiras ou en trámite de adhesión e as vivendas rehabilitadas adxudicaranse conforme a este programa.

A axuda é do 90% do custo da actuación, co límite de 40.000 euros por vivenda, que se incrementan ata 48.000 se están emprazadas en ámbitos históricos ou nos Camiños de Santiago.

Infravivenda

No que respecta ás axudas para a infravivenda rural, o orzamento da contía final destinada a este fin será de 200.000 euros, cun aumento do 100 por cen.

Este programa prevé subvencións para a rehabilitación de inmobles destinados a vivenda que non reúnen uns requisitos mínimos de habitabilidade e que se empracen en concellos de menos de 10.000 habitantes. O inmoble poderá ser propiedade dos seus moradores ou do concello, pero en ambos os casos a axuda debe ser solicitada polo Consistorio.

Os ocupantes terán ingresos que non superen 1 vez o Iprem. A vivenda rehabilitada deberá destinarse a solucionar os problemas de infravivenda durante un prazo non inferior a cinco anos. A axuda será do 95% do custo da rehabilitación, cun límite máximo de 15.000 euros por vivenda.

Comentarios