El tiempo
viernes. 31.03.2023
El tiempo

A Xunta reducirá prazos para tramitar proxectos empresariais

Reunión semanal del Gobierno autonómico. XUNTA
Reunión semanal do Goberno autonómico. XUNTA
A futura lei de reactivación contemplará a exención ou bonificación de impostos na compra de inmobles para impulsar investimentos 

A futura lei galega de reactivación económica apostará "ao máximo" pola simplificación administrativa a todos os niveis, de forma que contempla acurtar os prazos na Administración autonómica para a tramitación de proxectos empresariais que se impulsen na comunidade. Para iso, adoptará varias medidas como efectuar de forma simultánea os informes sectoriais, ambientais e de patrimonio, entre outros. 

Así mesmo, márcase o obxectivo de que os concellos axilicen as licenzas cun prazo de entre 15 e 30 días se se pide a través de empresas certificadoras que habiliten os propios municipios, segundo apuntou Feijóo. Avanzou, tras a reunión semanal do seu Executivo, que a norma se remitirá de inmediato ao consello de expertos económicos que asesora á Xunta e aos axentes do diálogo social. 

Tamén se impulsará un grupo de traballo coas entidades locais a través da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). 

O fin da Xunta é que a futura lei se tramite como unha proposición lexislativa do grupo popular, como xa se fixo coa reforma da lei de saúde, e que a norma poida entrar no Parlamento antes do 7 de xaneiro. Feijóo xustificou a elección desta vía para "axilizar" e tratar de que a lei de reactivación estea aprobada a finais de febreiro, de forma que as súas pautas se poidan aplicar cando "empecen a chegar os fondos europeos" vinculados coa pandemia. 

A norma establecerá un prazo máximo de tres meses para emitir os informes sobre solicitudes de novos proxectos empresariais

Entre outras cuestións, sinalou que o texto contemplará instrumentos específicos de financiamento e a exención ou bonificación parcial de tributos como o Imposto de Transmisións Patrimoniais e de Actos Xurídicos Documentados —en función de se a localización é rural ou urbana— pola compra de inmobles para acometer investimentos.

"Pretendemos cambiar a cultura administrativa", dixo Feijóo, quen incidiu en que non se pode poñer trabas aos emprendedores e moito menos neste momento. "Xa que logo, imos facer fortaleza das dificultades e, en consecuencia, este será un texto absolutamente innovador na lexislación galega", esgrimiu. 

TRES MESES PARA A EMISIÓN DE INFORMES. No que respecta á Administración autonómica, establecerase un prazo xeral de tres meses para a emisión dos informes sectoriais preceptivos, "entendendo que se nese tempo non hai un informe definitivo, enténdese silencio positivo, salvo que estableza un prazo distinto unha lexislación básica do Estado". 

Ademais, cando sexa necesario solicitar varios informes, o órgano competente pedirá a emisión de todos eles simultaneamente e existirá a posibilidade de que non teñan carácter sucesivo para que todos os órganos que deban emitilos estuden o proxecto ao mesmo tempo.

Catálogos, información e acompañamento
En canto ás medidas de apoio á implantación de novas iniciativas empresariais, a normativa recolle a creación do sistema de atención ao investimento a través do que se publicarán catálogos por sectores de actividade, que recollerán todos os trámites administrativos que se esixen, así como formularios e modelos de solicitude. 

Tamén se vai reforzar a Oficina Doing Business Galicia para o acompañamento e tramitación de proxectos industriais estratéxicos ou iniciativas empresariais prioritarias.

Feijóo anunciou tamén a inclusión no texto normativo dun apartado relativo aos fondos de recuperación. Figurarán unha serie de normas que serán de aplicación na planificación, programación, xestión e control dos recursos económicos que proveñan da Unión Europea.

A Xunta reducirá prazos para tramitar proxectos empresariais
comentarios