lunes. 18.10.2021 |
El tiempo
lunes. 18.10.2021
El tiempo
La Opinión de
Javier Nogueira Gotas de Tinta

Menosprezar o adversario

EN NUMEROSOS libros que se están a publicar nestes anos sobre o funcionamento da mente e o intelecto humanos pódese atopar un argumento que ten que ver co noso comportamento social.

E moitos francófilos

Alain Corbin
UN BO AMIGO —o que imos manter no anonimato— e máis eu vimos de crear O estándar umaroli . Pode parecer pedante, pero asegúrolles que é unha etiqueta moi necesaria para certo tipo de libros. Marc...

A novela como xogo

nabokov
Vladimir Nabokov morreu en 1922, máis en concreto o 28 de marzo daquel ano en Berlín. Foi durante unha conferencia, cando acompañaba a Pavel Miliukov, o fundador do "kadete", un dos partidos progresistas máis representativos de Rusia no convulso período anterior á Revolución de Outubro

A montaña rusa

Captura

O último ensaio de Ian Kershaw trata a montaña rusa que foi Europa nos últimos 110 anos

De gañadores e perdedores

Un soldado soviético
SE LLES PREGUNTO quen gañou a Segunda Guerra Mundial, responderanme que Os Aliados. Ben, correcto. Pero, e se complico un pouco máis a pregunta? Dentro dos Aliados… quen foi o principal...

Fobias e filias

Maine

NON SE PODE negar que o maior fenómeno editorial español dos últimos anos é Imperiofobia y la leyenda negra de Elvira Roca Barea, que non apareceu por esta sección porque para falar de panfletos están as barras de bar; non as páxinas culturais dos xornais. 

Unha nación devastada

A escena aínda desconcerta ao afeccionado ao fútbol e coñecedor da historia dos mundiais. Zaire é o primeiro equipo subsahariano que se clasifica para a fase final, que se celebra na Alemaña Federal en 1974.

A Terra e nós

.

Ao mellor é unha impresión equivocada dun servidor, pero a Xeoloxía é no século XXI o parente pobre das ciencias. Fóra do sempre espectacular fenómeno do vulcanismo —precisamente pouco frecuente na Europa Occidental—, nin atopamos moitas novas na prensa nin semella que os estudosos se preocupen demasiado dela.

O que racha

.TR
HAI UNS meses pasaba por esta mesma columna o libro sobre as guerras civís do especialista anglosaxón David Armitage. Na súa valoración indicabamos que se trataba dunha obra de ideas, case máis...

Unha vela ao demo

.

O ensaio 'Con la Biblia y la Parabellum' amosa con acerto a complexidade das relacións entre Igrexa e terrorismo vascos

A paus cos clásicos

Soldados leyendo. EP

Agora que xa pasaron as eleccións de toda pelaxe os críticos podemos volver falar de política sen recibir acusacións masivas de partidismo.

Episodios vergoñentos

OS LIBROS de Ciencias Sociais e Historia cos que eu aprendín sostiñan, case que orgullosamente, que España fora neutral nas dúas guerras mundiais. En certo modo era un xeito de se xustificar, como...

Mar de Iris

Iris Murdoch. AEP

O canon existe e os clásicos existen. Moitos estarán en desacordo con tan contundente afirmación, que leva xa un cuarto de século no candil da crítica grazas a O canon occidental de Harold Bloom. Foi o crítico de Yale, precisamente, un dos grandes responsábeis do prestixio crítico de Iris Murdoch, á que chegou a incluír ao pouco do seu pasamento entre as cen mentes literarias máis poderosas da historia da humanidade

As guerras do pasado

CADA POUCO tempo hai que lle lembrar á opinión pública algo tan básico coma necesario: non vivimos no peor dos mundos posíbeis, senón máis ben todo o contrario. Eu aínda lembro o temor da xente...

A arte da prudencia

Fumaroli. EP

 Javier Nogueira sopréndenos con Baltasar Gracián como inspirador da esquerda  maoísta

O bocoi

Lutero
JONATHAN Swift deixou escrito o seu epitafio. "Aquí xace o corpo de Jonathan Swift, onde a furiosa indignación non pode lacerar xa o seu corazón. Marcha, viaxeiro, e imita, se podes, a quen loitou...

Solucións didácticas

Busto de Sócrates.TR

Javier Nogueira pregúntase se alixeirar o ensino da Filosofía é o mellor xeito de ensinala.

A utilidade do antigo

Perseus Medusa

Javier Nogueira pregúntase se era positiva a esixencia de saber latín e grego para Oxford ou Cambridge

Un verán en Rusia

Marqués de Custine
COMO DICIAMOS hai un par de semanas, vivimos no mellor dos mundos habidos —que non posíbeis, non nos vaian a confundir cuns Pangloss calquera—. Isto supón entre outras cousas o acceso inmediato á...

En defensa do humanismo

Steven Pinker. EP
LÍALLE A un coñecido e euxenésico articulista da prensa de dereita e ultradereita hai uns días que Steven Pinker estaba á volta da esquina, a piques de pisar Madrid, e que xa verían vostedes as...

Camus: de Arxelia ao absurdo

Albert Camus

Albert Camus describiu unha ampla gama de emocións humanas na súa novela A peste (1947). Agora aparece publicada en galego por Hugin e Munin

Os condenados

HAI UNS ANOS o meu camarada Iker Sagasti, un dos xornalistas que máis sabe de fútbol americano en España, chamou para me dar unha grande nova: contratárao unha importante administración...

A nosa parte irracional

UN DÍA A MULLER estaba á beira do río e preguntoulle ao Home Vello sobre a morte. "Como vai isto? Viviremos para sempre e non vai haber un final?" Non o pensara, así que respondeu o Home...

Vai rañala, Robert Browing!

Robert
A PESARES DO que di o título desta peza, eu non lle teño xenreira a Robert Browning. Non é un poeta moi coñecido en España pero hai moito que conseguín apreciar a súa obra meirande, uns monólogos...

O home da Perestroika

Mijail Gorbachov
A LINGUA RUSA non é precisamente a máis coñecida por calquera habitante normal e corrente da Galiza nin do resto de España, polo que a introdución de termos procedentes dela ten un indiscutíbel...

O mundo grego

Escultura
UN DOS maiores praceres que atopa un na docencia é compartir horas con compañeiros doutras disciplinas e colaborar con eles. Ao ser eu profesor de Lingua Española e humanista en xeral sinto...

O gran paso

Hai medio século o ser humano conseguiu un logro que dividou a Historia en dous, como antes fixeran o nacemento de Cristo ou a publicación de O capital de Marx. Javier Nogueira explica as consecuencias sociais dese gran paso que deu o home.

Na guerra actual

UN DOS grandes males intelectuais dos nosos tempos é a continua exposición ás propias ideas, que deriva no descoñecemento de case que calquera pensamento que se opoña a elas. Unha boa receita para...

O inefábel

Dante

Javier Nogueira eleva a José María Micó como guía máis sabio polos infernos da Comedia de Dante

O regreso

Nikos Kazantzakis

A incultura relixiosa en España está á orde do día e poucos son os que reflexionan sobre as verbas de Xesús de Nazaret