Opiniones de Miguel Anxo Fernán Vello

Miguel Anxo Fernán Vello

Feminismo

EU, DEBO CONFESALO, fíxenme feminista lendo, en edición arxentina e na última fase da miña adolescencia -aí tamén me fixen lector de textos filosóficos para sempre-, a obra de Simone de Beauvoir O segundo sexo  (1949), considerada no seu día, por algúns, un texto indecente e até…