sábado. 27.11.2021 |
El tiempo
sábado. 27.11.2021
El tiempo

Falar de eleicións en lugar de política

UNHA COUSA é que haxa un ditado acerca das cousas que son interesantes para seren tratadas nos medios de comunicación, e outra moi distinta que os asuntos da axenda marcada teñan verdadeiro...

Pagar por visitar (e III)

Primeiro, pagamos á Igrexa por visitar; logo, declaran os ingresos e, despois, pode chegar o día en que paguen impostos

Pagar por visitar (II)

DICÍAMOS A semana pasada que o papel do Estado como mantedor das propriedades de outro —nese caso dos terratenentes— era un papel penoso. O Estado asume todas as cargas de restauración, posta en...

Vacacións presidenciais

NESTE PRESENTE pasan cousas que son bastante rechamantes. Por exemplo hai pretendentes a un posto de traballo que na entrevista de acceso preguntan polas vacacións: manifestan interese en...

Nova etapa municipal

HAI GOBERNOS municipais que levan anos, algúns varios lustros, logrando crear o clima preciso para que a vila ou a cidade gobernada avancen cara a mellores estándares de calidade de vida en común:...

A electricidade e os usuarios sen forza

OS USUARIOS de electricidade de consumo doméstico, e aqueles outros que non son grandes consumidores, temos un problema: non podemos prescindir da subministración eléctrica, cada vez somos máis...

A boa alimentación (e III)

DICíAMOS a semana pasada que non é só un ben social ter boa saúde, senón que o método de conseguila, contando cunha boa alimentación, é en si mesmo un logro social. Queda pendente o exame das...

Programas de goberno

CANDO EU estudaba no Instituto Feminino, tamén chamado Virxe dos Ollos Grandes (por certo, e se se me permite a digresión, a talla da Virxe da Catedral de Lugo foi chamada así popularmente...

Etiquetado e desigualdade

As diferenzas que existen na lexislación actual entre o etiquetado obrigatorio nos produtos alimenticios crean situacións de competencia desleal duns sectores cara a outros. Examinemos algúns...

Viver co turismo ou viver do turismo

Á PARTE das vivencias persoais que tan ben expresou o meu alumno de Sanxenxo (que comentei no meu artigo último), na focaxe do estudo do turismo dun ponto de vista de motor económico dun país, ou...

O feminismo e as formas

HAI UNS días produciuse —por primeira vez nesta era— o relevo do emperador xaponés por medio da abdicación. Moitas cousas mudaron no Xapón despois da derrota na Segunda Guerra Mundial: o emperador...

Xardín? Do cuartel

RETIRARON AS MÁQUINAS que levaban un ano medio aparcadas (medio ano traballando e medio durmindo o soño das máquinas abandonadas) no que se pensaba que sería un xardín na zona sur recentemente...

O poder dos bancos

É BEN coñecido o relevante papel da banca así como dos outros intermediarios financeiros, que hoxe son moitos máis que os que ostentan tal título oficial: os bancos, as caixas, as compañías de...

Facerse rico

O señor Álvarez Pallete, presidente executivo de Telefónica, gañou o ano pasado 5.407.782 de euros

Resgate bancario (e II)

O PAPEL DO Estado en economía non queda reducido ás medidas de apoio con desembolso, tal e como citabamos no anterior artigo. Fixémonos nas leis, e, desde logo, nos regulamentos para comprobar que...

Os bancos son rescatábeis

PODE CHAMAR a atención que desde o goberno se atopen con tantos problemas de reclamacións populares acerca da crise manifestada en empresas nomeadamente industriais. Cada vez que unha compañía...

Sanidade pública (e II)

SEGUIMOS FALANDO dos problemas da sanidade pública galega porque hai problemas: os xefes de atención primaria de Vigo non demitiron por capricho. O servizo de urxencias do CHUS non se puxo de...

Sanidade pública (I)

Constátase a diario que hai persoal sanitario contratado por día ou por horas: pódese dicer que se gastan ben os fondos de sanidade?

Problemas en atención primaria

UTILIZAREMOS a perspectiva de usuaria para analisar os problemas observados en atención primaria do Sergas. Chámase así porque se espera que responda ao que o seu nome indica: a primeira atención,...

Autogoberno

Como pode haber alguén que defenda con criterios racionais que é mellor que outros administren o que é de un?

Lucerío, lucerío

Nós, os galegos, antes eramos máis discretos, e mesmo existía un certo reparo á exhibición de recursos estragados en bombas e luces

Propaganda legal

OS QUE xa non cumprimos corenta anos, nen sesenta, temos memoria do significado político do termo propaganda ilegal . Mesmo este ano en que se rememoraron os 50 anos do 68, lembramos como houbo...

Xa non hai escándalos

HAI QUE se dar conta dun dado moi interesante: ou ben a saúde dos galegos é de ferro —por exemplo, como a dos británicos, raza dura— ou ben as novidades políticas non lle afectan e, polo tanto, a...

Calidade dos servizos turísticos (e II)

A PRIMEIRA cuestión a solventar é por que ten algún interese a calidade dos servizos turísticos. Quen é o que mede a calidade ou, tamén, a quen lle interesa?, se sempre se ten medido o éxito do...

Por que me traducen?

VIDA DIFÍCIL –se queres revolverte coa infelicidade, é certo, se non é pura ironía de observadora– á dunha galego-falante natural, no seu país, galego artificial. Un día vou cansar e dou un...

Polbo no San Froilán

Hoxe foi tal o éxito mundial do polbo á feira, aumentou tanto a demanda, que xa non hai polbo do de sempre para as feiras

Só me pasa a min

O problema podería presentarse cando saiamos fóra da esfera da burramiada madrileña que xerou esta excepción

A boa educación e a economía

A PARTE interesante dunha boa educación, vista desde unha perspectiva social, resúmese no beneficio colectivo derivado dunhas relacións sociais harmoniosas e estas son unha moi boa componente do...