Opiniones de María do Carme García-Negro

María do Carme García-Negro

Falar de eleicións en lugar de política

UNHA COUSA é que haxa un ditado acerca das cousas que son interesantes para seren tratadas nos medios de comunicación, e outra moi distinta que os asuntos da axenda marcada teñan verdadeiro interese colectivo. É importante para a nosa vida observar o papelón  dos actuais responsábeis do…