jueves. 17.06.2021 |
El tiempo
jueves. 17.06.2021
El tiempo

EXB

ISO ERA antes. Agora o termo educación desapareceu: veu substituído polo de ensino, e naturalmente, ensinar, pode ensinar calquera, e a calquera, por exemplo, a medio conducir autos, a non saber...

Fomento, responsábel

Podería ser interesante que os concellos, nas normas de permiso de edificación, prohibisen construír vivendas e/ou outros edificios nas estradas de circunvalación

Dirixido á DGT

ESTA É unha petición para que, se pode ser, simplifiquen o sistema dos sinais nas estradas galegas –non autovías, nen autroestradas– a fin de facilitar non só un tránsito fluído senón o...

Nova sanidade (e 3)

SE PARTIMOS da hipótese de que a sanidade pública de que desfrutamos é sen ningunha dúbida a mellor do mundo do que formamos parte: é dicer, se comparamos níveis semellantes de pib / per capita e...

Nova Sanidade (2)

AO FÍO do escrito sobre a posibilidade dun certo cambio na racionalidade administrativa dos fondos orzamentarios da sanidade pública galega, continuamos alongando as posibilidades de...

Contra o paletismo

OU CONTRA o paifoquismo, xa que teño entendido que paleto  é unha palabra castelá pero profusamente utilizada desde o poder, mesmo o exercido na microesfera social para exercer o control...

Prestixio institucional

DISCUTIUSE HAI uns días en sé parlamentar a calidade da actuación da Valedora do Pobo no relativo ao funcionamento administrativo da institución que dirixe. Dado que a leitura dos feitos...

A Administración e a explosión de Tui

NON HAI día que pase sen que as declaracións dos xestores encargados da Administración pública –en case todos os níveis– fagan referencia aos logros alcanzados no exercicio das súas funcións,...

Cotas de partidos políticos

NADA É O QUE parece. Desde Heráclito a Giordano Bruno, Galileo Galilei ou Spinoza, e chegando aos filósofos materialistas do século XIX, do XX e do actual,...

Débeda pública galega

OS GALEGOS debemos, en 2018, unha cantidade tal de cartos que non parece preocupar moito ás autoridades competentes coa responsabilidade da súa xestión. As cifras para un peto de cidadán...

Propósito de emenda

FALABAMOS DO perdón como acto de orixe relixiosa e típico de sociedades onde a moral reinante considera unha falta moi grave, inadmisíbel socialmente, mentir. Non obstante, nas sociedades latinas...

Pedir perdón

Hai esperanza de cambio social, estamos certas de que se sabe distinguir o ben do mal feito, e que pode empezar a ter consecuencias sociais

Detalles da política actual

DESPOIS DO cambio de presidencia do goberno no Estado español, sobre a rota da corrupción, obsérvase un motivo de fondo e mais de forma. Díxoselle (dixéronllo os cataláns, non españolistas)...

Sinaléctica

Que bon sería que só precisásemos unha norma dita unha vez, escrita outra e nunca repetida, para sabérmonos orientar nas estradas de circulación!

Microviolencias?

HAI UNS neoloxismos que non sabemos se achegan algo ao acervo de termos lingüísticos ou se só son neo: é dicer, unha novidade creativa no vocabulario habitual pero baleiros de contido. Tal...

Violacións sen importancia

NON IMOS tratar da sentenza do xuízo coñecido por mal nome da "Manada" senón do asombro que nos produce contemplar unha parte do tecido social —neste caso unha parte do poder xudicial—, tamén unha...

Queremos turismo?

CADA VEZ que un gobernante, deses que hai hoxe máis optimistas (ou inconscientes) que preparados, parrafea sobre o turismo, faino normalmente para xustificar a ausencia de proxectos noutros campos...

Os futbolistas e o fisco

HAI UNS días foi difundida a nova dun trato entre a Axencia Tributaria e o futbolista Cristiano Ronaldo: estúdase a posibilidade dun acordo para rematar co litixio derivado da débeda con Facenda...

Cidadáns anónimos

AO ESCOITAR esta denominación xornalística de última hora, lembrei que non coñecemos todo o necesario da linguaxe dos medios para estar ao día. Eu púxenme a discorrer para tentar acertar co...

Soldo das forzas armadas

DICÍAMOS DÍAS pasados que tiña sido unha política económica errada a seguida polo goberno español, en plena crise. Para xustificar os recortes aducíase a necesidade de facer menos gastos, de...

Segredos da Xunta

PODERÍA SER un efeito na vida social derivado da cociña a lume manso. Hai unha chea de pratos proprios da nosa cultura que só poden ser feitos –en condicións– a lume lento: é unha incitación á...

O dereito ás pensións

TODOS OS dereitos actuais dos cidadáns son froito dunha construción que se foi operando paso a paso ao longo da historia. Nos referidos á socialización dos nenos en...

Profesores armados

Ás veces hai que examinar as novas da prensa como se tivesen que cubrir esa necesidade de humor escrito

Violencia estrutural (e 2)

DEFINIMOS A violencia estrutural como aquela que forma parte orgánica dun determinado sistema social. É dicer, que non é eliminábel senón que se pode paliar, ou...

O negocio da cultura

VISITEI CON certo interese e curiosidade a exposición aberta en Ourense titulada In tempore Sueborum ; é obra da Deputación ourensá que ao parecer fíxose cargo...

Non é a demografía (e 3)

ATENDENDO O chamado problema demográfico como tal problema no ámbito interior da poboación e das súas características, pérdese a perspectiva da diagnose...

Non é a demografía (2)

AS CONDICIÓNS sociais propicias ao incremento dos nacementos, as que faciliten que fundamentalmente as mulleres novas decidan ter fillos no seo dunha familia ou fóra dela, abranxen...

Seguimos coa VW

As emisións ao medio ambiente son mercadoría de cambio e comenencia, que os dereitos violados dos consumidores son 'peccata minuta'