martes. 07.04.2020 |
El tiempo
martes. 07.04.2020
El tiempo

Microviolencias?

HAI UNS neoloxismos que non sabemos se achegan algo ao acervo de termos lingüísticos ou se só son neo: é dicer, unha novidade creativa no vocabulario habitual pero baleiros de contido. Tal...

Violacións sen importancia

NON IMOS tratar da sentenza do xuízo coñecido por mal nome da "Manada" senón do asombro que nos produce contemplar unha parte do tecido social —neste caso unha parte do poder xudicial—, tamén unha...

Queremos turismo?

CADA VEZ que un gobernante, deses que hai hoxe máis optimistas (ou inconscientes) que preparados, parrafea sobre o turismo, faino normalmente para xustificar a ausencia de proxectos noutros campos...

Os futbolistas e o fisco

HAI UNS días foi difundida a nova dun trato entre a Axencia Tributaria e o futbolista Cristiano Ronaldo: estúdase a posibilidade dun acordo para rematar co litixio derivado da débeda con Facenda...

Cidadáns anónimos

AO ESCOITAR esta denominación xornalística de última hora, lembrei que non coñecemos todo o necesario da linguaxe dos medios para estar ao día. Eu púxenme a discorrer para tentar acertar co...

Soldo das forzas armadas

DICÍAMOS DÍAS pasados que tiña sido unha política económica errada a seguida polo goberno español, en plena crise. Para xustificar os recortes aducíase a necesidade de facer menos gastos, de...

Segredos da Xunta

PODERÍA SER un efeito na vida social derivado da cociña a lume manso. Hai unha chea de pratos proprios da nosa cultura que só poden ser feitos –en condicións– a lume lento: é unha incitación á...

O dereito ás pensións

TODOS OS dereitos actuais dos cidadáns son froito dunha construción que se foi operando paso a paso ao longo da historia. Nos referidos á socialización dos nenos en...

Profesores armados

Ás veces hai que examinar as novas da prensa como se tivesen que cubrir esa necesidade de humor escrito

Violencia estrutural (e 2)

DEFINIMOS A violencia estrutural como aquela que forma parte orgánica dun determinado sistema social. É dicer, que non é eliminábel senón que se pode paliar, ou...

O negocio da cultura

VISITEI CON certo interese e curiosidade a exposición aberta en Ourense titulada In tempore Sueborum ; é obra da Deputación ourensá que ao parecer fíxose cargo...

Non é a demografía (e 3)

ATENDENDO O chamado problema demográfico como tal problema no ámbito interior da poboación e das súas características, pérdese a perspectiva da diagnose...

Non é a demografía (2)

AS CONDICIÓNS sociais propicias ao incremento dos nacementos, as que faciliten que fundamentalmente as mulleres novas decidan ter fillos no seo dunha familia ou fóra dela, abranxen...

Seguimos coa VW

As emisións ao medio ambiente son mercadoría de cambio e comenencia, que os dereitos violados dos consumidores son 'peccata minuta'