O Banco de España prevé unha caída do PIB de entre un 9% e un 11,6% en 2020

Estima unha "caída sen precedentes" no segundo trimestre de entre o 16% e o 21,8% â?? Tamén espera un rebote de entre o 7,7% e o 9,1% en 2021
Sede del Banco de España, en Madrid. AEP
photo_camera Sede do Banco de España, en Madrid. AEP

O Banco de España estima unha "caída sen precedentes" de entre o 16% e o 21,8% da economía española no segundo trimestre polo Covid-19, e estima que nun escenario de recuperación temperá o PIB español caería un 9% este ano, e repuntaría un 7,7% e un 2,4% en 2021 e 2022, mentres que baixo un escenario de recuperación gradual a reactivación sería máis lenta e a economía retrocedería un 11,6% este ano, pasa pasar a crecer un 9,1% e un 2,1% os dous exercicios seguintes.

Conforme aos distintos escenarios, calcula que a taxa de paro situarase entre un 18,1% e un 19,6% este ano e entre un 18,4% e un 18,8% en 2021, mentres que o déficit público escalará a unha pinza de entre o 9,5% e o 11,2% este exercicio e entre o 5,8% e o 6,8% o próximo. A débeda pública oscilará este ano entre o 114,5% e o 119,3% do PIB, para situarse entre o 11,7% e o 115,9% en 2021. No peor escenario a economía caería incluso un 15,1% este ano e o paro alcanzaría o 23,6%.

Así figura nas últimas proxeccións macroeconómicas realizadas polo organismo supervisor para o período 2020-2022, nas que explica que dado "o extraordinario nivel de incerteza" actual optou por confeccionar varios escenarios alternativos, polo que se contempla un escenario denominado de recuperación "temperá" e outro de recuperación "gradual", así como tamén un de risco. Neste último o PIB podería caer un 15,1% este ano.

RECUPERACIÓN TEMPERá O Gradual

As estimacións recollidas nos dous principais escenarios, de recuperación temperá e gradual, supoñen unha mellora respecto dos últimos prognósticos presentados o 18 de maio polo gobernador do Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no Congreso, que apuntaban a unha diminución do PIB de entre o 9,5% e o 12,4% este ano, cunha recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar o nivel previo, rexistrando un avance económico de entre o 6,1% e o 8,5%, aínda que o Banco de España afirma que a comparativa é "limitada" ao variar a aproximación metodológica.

O Banco de España estima unha forte diminución do PIB no segundo trimestre, cunha caída (sen precedentes) de entre o 16% e o 21,8%, debido a una incidencia do confinamento máis elevada que no primeiro trimestre (-5,3%), aínda que se prevé un repunte da actividade na segunda metade do ano e unha recuperación gradual a posteriori. Par o terceiro trimestre vaticina un repunte de entre o 16% e o 19,3%, que se moderaría a entre o 3% e o 6,3% no cuarto trimestre.

A autoridade monetaria afirma que en España, onde o contaxio alcanzou unha magnitude "moi elevada", a redución do PIB en 2020 superaría, en ambos os escenarios, á da área do euro nuns 3 puntos porcentuais, aínda que a recuperación posterior na economía española sería "máis intensa" que a Eurozona.

O organismo supervisor basea as súas previsións en dous principais escenarios, de recuperación temperá e gradual en función de posibles rebrotes e da efectividade das medidas, aínda que apunta que en ambos os a incerteza achega do desenvolvemento da enfermidade, que se manterá previsiblemente ata entrado o próximo ano, actuará como freo do gasto de fogares e empresas. 

Baixo o escenario de recuperación temperá, o Banco de España asume que a melloría da actividade observada desde o tramo final do segundo trimestre prosegue con posterioridade sen que se rexistren novos obstáculos (de natureza sanitaria, económica ou financeira) de envergadura relevante.

Desta forma, presuponse que os axentes económicos adaptaron a súa forma de prestación de servizos ás restricións polas medidas de confinamento, sendo as perdas de actividade menores que ao comezo, sen rebrotes significativos e as medidas económicas evitan a destrución de empresas e do stock de capital.

TAXA DE PARO DE ENTRE O 18% E O 19%

Con esta recuperación temperá o PIB español caería un 9% este ano, e repuntaría un 7,7% e un 2,4%, respectivamente, en 2021 e 2022, á vez que se produciría un aumento da taxa de paro desde o 14,1% do ano pasado ao 18,1% este ano, par a subir ao 18,4% en 2021 e baixar ao 17,1% en 2021.

á súa vez, o déficit público subiría ao 9,5% este ano, escalaría ao 5,8% o próximo exercicio e baixaría ao 4,8% en 2022, en tanto que a débeda pública alcanzaría o máximo do 114,5% do PIB este ano, para baixar ao 11,7% en 2021 e subir de novo ao 112,5% en 2021, moi afastados do 95,5% co que pechou en 2019. 

Pola súa banda, no escenario de recuperación gradual, asúmese unha incidencia sobre a actividade algo maior das medidas adoptadas para conter a pandemia no segundo trimestre; ademais, non se descartan nin a posible aparición de novos brotes da epidemia de menor virulencia pero que puidesen levar á reintroducción de certas medidas de contención, nin o surgimiento de danos máis persistentes no tecido produtivo.

Neste escenario o PIB retrocedería en 2020 un 11,6%, e pasaría a crecer un 9,1% e un 2,1% en cada un dos dous anos seguintes, á vez que a taxa de paro subiría ata un 19,6% da poboación activa este ano, para descender ao 18,8% e ao 7,4% os dous exercicios seguintes.

DÉFICIT DE ENTRE O 9,5% E O 11,2%

En paralelo, o déficit público chegaría a situarse no 11,2% este exercicio, baixando ao 6,8% e ao 6,1% os dous seguintes, mentres que a débeda pública podería alcanzar incluso o 119,3% en 2020, diminuíndo ao 115,9% en 2021 e volvendo subir ao 118,7% en 2022.

De calquera forma, con ao final do período de proxección, o nivel do PIB situaríase uns 0,5 puntos porcentuais por encima dos seus rexistros previos á crise no escenario de recuperación temperá, mentres que sería aínda inferior, en 1,6 puntos porcentuais, no de recuperación gradual, cunhas cifras de paro, déficit e débeda superiores ás anteriores á pandemia.

CAÍDA DO PIB DO 15,1% NO PEOR ESCENARIO 

O Banco de España sinala que a situación de "enorme incerteza" actual non permite descartar escenarios de risco máis desfavorables. Por iso, construíu un escenario "de recuperación moi lenta", que inclúe a posibilidade de episodios con repuntes substanciais no número de novas infeccións, que requirirían confinamentos estritos adicionais. 

Neste escenario de risco, o retroceso do PIB en 2020 alcanzaría o 15,1%, para crecer un 6,9% en 2021 e un 4% en 2022, cunha taxa de paro do 23,6%, o 24,7% e o 22,2% en cada exercicio. "Non vemos unha caída menor que a descrita no mellor escenario e, en cambio, caídas por encima do 11% non as podemos descartar", sinalaron desde o organismo. 

No ámbito dos prezos, o IAPC xeral continuaría mostrando ritmos de avance negativos ata principios de 2021. En termos das taxas medias anuais, espera que o IAPC xeral aumente desde o -0,1% en 2020, ao 1,3% en 2021 e ao 1,6% en 2022, no escenario de recuperación temperá, e desde o -0,2 % ata o 1,2% e o 1,5% no de recuperación gradual.

RISCOS Á BAIXA 

A autoridade monetaria indica que os escenarios descritos atópanse sometidos "a importantes riscos á baixa" pola posibilidade de rebrotes da enfermidade de certa intensidade, que requirisen a reintroducción de medidas de contención, co consecuente impacto negativo sobre a actividade e o aumento das tensións de liquidez que deriven en problemas de solvencia, que serían máis pronunciadas nas empresas máis endebedadas. 

Comentarios