A CEOE pide non obrigar legalmente ás empresas a pagar aos bolseiros

Nun documento remitido ás Secretarías de Estado de Educación e de Emprego, a patronal propón ampliar os contratos de formación a maiores de 45 anos

El presidente de CEOE, Juan Rosell. EFE
photo_camera El presidente de CEOE, Juan Rosell. EFE

A Confederación Española de Organizacións Empresariais ( CEOE) quere que non se regulen normativamente percepcións económicas para os estudantes en prácticas, xa que iso podería limitar a capacidade das empresas para acollelos. 

Así o sinala nun documento de traballo de 46 páxinas titulado A aprendizaxe: clave da mellora da empleabilidad e a competitividade que remitiu ás Secretarías de Estado de Educación e de Emprego e ao que tivo acceso Europa Press. 

No documento, adiantado este mércores pola diario Expansión, a patronal propón unha serie de cambios para mellorar a formación e as bolsas e prácticas en empresas. 

En concreto, reclama simplificar o actual sistema de prácticas en empresas; delimitar que os labores do bolseiro deben estar en consonancia coa finalidade da bolsa; non converter as prácticas académicas externas nunha modalidade contractual; equiparar a duración das prácticas non laborais en todo o territorio nacional, e mellorar desde as administracións o labor de información e difusión a estudantes e empresas sobre as bolsas e prácticas existentes. 

Así mesmo, a CEOE quere que os bolseiros conten tamén cun titor que forme parte da empresa; que se flexibilicen os requisitos de acceso para as prácticas non laborais ante a súa "rixidez" actual; que se amplíe a idade de acceso ás prácticas non laborais dirixidas a mozos con titulación e sen experiencia; impulsar o uso de axudas ao estudante para cubrir polo menos as dietas e o transporte dos alumnos, e permitir traballar as fins de semana ou os festivos naqueles centros de traballo onde fose necesario a cambio dunha compensación (con días de descanso ou outro mecanismo). 

Tamén avoga por establecer un período para que o empresario ou o estudante, de non estar satisfeito, poida rescindir as prácticas; establecer deducións fiscais ás empresas que faciliten a integración de estudantes en prácticas, e no caso de que a empresa teña que asumir unha axuda económica ao estudante, se asegure o cumprimento das obrigas coa Seguridade Social ou en materia fiscal que puidesen chegar a corresponder legal ou regulamentariamente.

MAIORES DE 45. Ante a "desfavorable" evolución do contrato para a formación e a aprendizaxe polas dificultades que entraña a súa utilización, CEOE expón neste documento unha serie de modificacións. En primeiro lugar, demanda que o contrato, habitualmente usado con mozos, poida ser subscrito tamén con traballadores, "calquera que sexa a súa idade", que fosen despedidos en sectores en declive. 

Nesta liña, suxire que este contrato se poida dirixir a maiores de 45 anos, demandantes de emprego e que esgotasen a prestación por desemprego (parados de longa duración). Para a CEOE, o criterio de idade é "excluínte" e o que debe primar en realidade é se hai unha carencia de capacidades formativas para o desempeño do posto de traballo. 

Tamén aposta por flexibilizar a duración dun ano do contrato no caso de incorporación de estudantes de títulos de formación profesional dual e por eliminar as actuais restricións á realización destes contratos para traballos a quendas ou con nocturnidade e horas extra. 

"A imposibilidade de contratar aos traballadores para que desempeñen a súa actividade laboral rotando quendas ou a partir das 22 horas supón un dos principais inconvenientes que conducen a desestimar esta vía de contratación, pois determinados procesos produtivos levan necesariamente contemplar unha ou ambas as circunstancias", argumenta. 

Segundo a CEOE, o contrato de formación e aprendizaxe experimentou unha "significativa redución" a partir de 2016, cando se celebraron 46.384 contratos desta modalidade, fronte aos máis de 174.000 asinados en 2015. En 2017, os contratos deste tipo sumaron algo máis de 48.300. 

A esta situación contribuíu, alega a patronal, unha serie de cuestións que introduciron "rixideces" a esta contratación, entre as que menciona a idade (ser maior de 16 e menor de 25 ou ser menor de 30 ata que a taxa de paro baixe do 15%); o "sometemento ás condicións retributivas ordinarias"; a duración mínima do contrato (un ano), e que non se poidan realizar accións formativas a distancia, só teleformación. 

Segundo fontes da organización empresarial consultadas por Europa Press, este documento de traballo non se levou a ningunha mesa de negociación, aínda que si se enviou a Educación e Emprego, e foi analizado na última Xunta Directiva da CEOE. 

Comentarios