Facenda e sindicatos pactan unha alza salarial para os funcionarios de entre o 6,1% e o 8,8% en tres anos

Os empregados públicos poderán modificar a súa xornada para conciliar, recuperar as 35 horas semanais e non terán descontos por incapacidade temporal

Cristóbal Montoro. AEP
photo_camera Cristóbal Montoro. AEP

O Ministerio de Facenda e Función Pública alcanzou un acordo cos sindicatos CSIF, CC OO e UXT no que se contempla un incremento retributivo para os empregados públicos de entre o 6,1% e ata o 8,79% (no mellor dos escenarios) durante o trienio 2018-2020, así como diversas melloras laborais.

Concretamente, o texto recolle unha subida salarial fixa do 1,75% para 2018, do 2,25% para 2019 e do 2% para 2020, á que se sumaría outra parte variable ligada á evolución do PIB. Esta parte variable podería achegar, se se cumpre a previsión de crecemento do Goberno, unha alza adicional de ata o 0,25% en 2019 e de ata o 1% en 2020. 

O pacto alcanzado entre o Goberno e os sindicatos contempla tamén unha dotación adicional de 800 millóns de euros en masa salarial para avanzar na equiparación entre administracións. Na práctica, estes fondos poderían supor unha alza salarial adicional á acordada de entre o 0,20% e o 0,30%. 

Desta forma, Facenda calcula que a subida salarial, sumando todos os conceptos anteriores, alcanzaría nestes tres anos o 6,9% nun escenario de mínimos (1,95% en 2018, 2,50% en 2019 e 2,30% en 2020). Dado que o documento tamén contempla unha alza adicional do 0,55% en 2020 no caso de que se cumpran os obxectivos de déficit público de devandito exercicio, a subida salarial acumulada no trienio alcanzaría o 8,79% no mellor dos escenarios. 

O acordo tamén establece taxas de reposición superiores ao 100% en case todos os sectores e servizos prioritarios

O texto consensuado asinarase este venres pola tarde na sede do Ministerio de Facenda e Función Pública. Por parte do Goberno, será o ministro Cristóbal Montoro quen subscriba o acordo. 

O pacto tamén levará creación de emprego neto, establecéndose taxas de reposición superiores ao 100% en case todos os sectores e servizos prioritarios. Isto significa que ao persoal destes sectores incorporarase máis persoal do que se xubile. Na reunión do pasado luns xa se acordou que a taxa de reposición situarase por encima do 100% no caso da policía local

Así, o acordo supón reforzar o subscrito en marzo do ano pasado, co que se universalizará o proceso de estabilización e permitirá rebaixar a temporalidade no ámbito das administracións públicas ao 8% no período 2018-2020, así como a creación de novo emprego público.

Os 2,5 millóns de empregados das administracións disporán dunha bolsa de horas de libre disposición para favorecer a conciliación familiar e laboral

CONCILIACIÓN. De igual forma, o documento contemplará varias melloras en materia de xornada laboral para favorecer a conciliación laboral. O colectivo de 2,5 millóns de empregados das administracións poderá dispor dunha bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer a conciliación familiar e laboral. En detalle, o acordo contempla que as administracións públicas regulen unha bolsa de horas, equivalentes a once días anuais, que serán recuperables no período de tempo que se determine.

Os empregados públicos tamén terán a posibilidade de acollerse a un plan concreto de xornada continua para o coidado de fillos menores de 12 anos ou con discapacidade. 

Outro dos puntos principais do acordo é que poderase recuperar a xornada de 35 horas semanais (18 horas lectivas na Educación) naquelas administracións que cumpran os obxectivos de estabilidade fixados por Facenda. 
A xornada de 35 horas prohibiuse de xeito expresa en 2012, a través do decreto sobre a Función Pública e foi obxecto de recursos por parte do Estado contra comunidades autónomas que as autorizaron, como Andalucía ou Castela-A Mancha. 

Desde CSIF consideran que este paquete de medidas supón "un punto e aparte" sobre un dos períodos máis duros que viviron os empregados públicos

Unha vez que se formalice o acordo entre Goberno e sindicatos, cada administración pública poderá establecer a través da negociación colectiva esta xornada, iso si, a condición de que no exercicio orzamentario anterior cumpríronse os obxectivos en materia de estabilidade orzamentaria. 

Ademais, o acordo inclúe a eliminación de descontos nos salarios por incapacidade temporal (IT), é dicir, por baixa médica.

REACCIÓNS SINDICAIS.  Desde CSIF destacaron que este paquete de medidas supón "un punto e aparte" sobre un dos períodos máis duros que viviron os empregados públicos, a quen se lles baixou o soldo en 2010. 

Pola súa banda, o coordinador do Área Pública de CC OO, Pepe Fernández, cre que o acordo alcanzado entre as organizacións sindicais e o Ministerio de Facenda é "un bo acordo". "CC OO seguirá o desenvolvemento do acordo impulsando a recuperación total dos dereitos arrebatados aos funcionarios coa escusa da crise", recalcou.

Para Fernández, o acordo, que subirá os soldos dos empregados públicos desde o 6,1% ao 8,79% en tres anos, abre "un clima novo" entre as administracións públicas e o sector público. 

Pola súa banda, o secretario xeral da Federación de Empregados Públicos de UXT (FeSP-UHT), Julio Lacuerda, recordou que durante os anos da crise os funcionarios perderon un 13,1% de poder adquisitivo. "Este acordo que asinamos representa o comezo da recuperación salarial e da reparación de dereitos; é o punto de partida do recoñecemento do noso esforzo persoal e o noso compromiso colectivo cos servizos públicos como garantes de dereitos de cidadanía", destacou. 

Comentarios