Un xulgado ratifica a sanción a Echenique pola contratación irregular do seu asistente

O secretario de Organización de Podemos anuncia que recorrerá a sentenza 

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. LUCA PIERGIOVANNI (EFE)
photo_camera El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. LUCA PIERGIOVANNI (EFE)

O Xulgado do Social número 2 de Zaragoza ratificou a sanción imposta pola Seguridade Social ao secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pola contratación irregular do seu asistente persoal. 

A titular do xulgado, Itziar María Ochoa, sinala que existiu unha relación laboral de carácter especial entre Echenique e Eduardo P.S. e confirma a sanción de máis de 1.000 euros imposta ao exsecretario xeral de Podemos Aragón por non cumprir a lei e non dar de alta a este empregado. 

No seu fallo, a xuíza estima a demanda interposta pola Tesourería Xeral da Seguridade Social a Pablo Echenique e declara a existencia desa relación laboral especial por conta allea entre o empregador e o traballador Eduardo P.S., aos efectos de alta e cotización no Réxime Xeral da Seguridade Social, no Sistema Especial de Empregados do Fogar, no período comprendido entre o 16 de marzo de 2015 e o 30 de abril de 2016. 

Contra esta decisión cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón, previo depósito da cantidade de 300 euros nunha conta bancaria. 

O número dous de Podemos recorreu aos tribunais tras a decisión da Inspección de Traballo e da Seguridade Social de multalo. A infracción cometeuse en dous períodos, entre setembro de 2011 e xuño de 2012 e de marzo de 2015 ata abril de 2016, aínda que a multa corresponde a esta segunda etapa por prescribir o incumprimento legal no caso do primeiro período.

FEITOS PROBADOS. Nos feitos probados da sentenza relátase que Pablo Echenique, recoñecido como persoa en situación de dependencia, era perceptor dunha prestación económica de coidados na contorna familiar desde o 24 de agosto de 2016. 

Desde maio de 2005, Echenique tiña contratada coa empresa Asistencia Domiciliaria Médico Integral SL (ADOMI SL) a prestación dun servizo de axuda a domicilio, a razón de 11,40 euros a hora, máis un 8% de Iva, para que esa mercantil enviase a un auxiliar á súa casa, para asistilo en tarefas básicas persoais. 

Desde o ano 2007 eses servizos realizábaos Eduardo P.S., empregado de ADOMI SL, que acudía polas mañás a casa de Echenique durante unha hora ao día, de luns a venres. Pola prestación destes servizos, entre novembro de 2010 e maio de 2011, ADOMI SL virou facturas a Echenique por importe de 376 euros ao mes. 

En agosto de 2011, a empresa comunicou a Echenique que, tras cambiar de propietario, ía prescindir dos servizos de axuda a domicilio desde ese mesmo mes de setembro. Echenique e o seu auxiliar, Eduardo P.S., mantiveron a relación nos mesmos termos existentes ata ese momento en canto ás actividades do asistente, sen a intervención da compañía. 

Para a realización do seu traballo, o asistente non tiña que levar equipo nin uniforme, xa que se dedicaba á asistencia persoal de axuda a Echenique. Non realizaba tarefas de fisioterapia, rehabilitación, preparación e/ou toma de medicación nin consta que este traballador tivese unha habilitación ou capacitación profesional para estas actividades.

PAGO EN EFECTIVO. Aínda que a relación cliente-auxiliar continuou, esta non se formalizou por escrito. Echenique pagaba ao seu auxiliar o mesmo que previamente, pero en efectivo os días traballados, sen documento xustificativo destes pagos. 

Eduardo P.S. mantivo o seu labor como asistente de Echenique ata xuño de 2012, cando o político lle comunicou que prescindía dos seus servizos xa que as tarefas realizaríaas desde ese momento a súa muller e a súa nai. 

Segundo consta na sentenza, Eduardo P.S. non estivo de alta na Seguridade Social en ningún dos seus réximes e sistemas pola realización desta actividade de asistente de Echenique no período comprendido entre o 1 de setembro de 2011 e xuño de 2012. 

Despois, en marzo de 2015, Echenique requiriu de novo os servizos de Eduardo P.S., polo que traballou de novo para el desde o 16 de marzo de 2015, neste caso de luns a sábado, ademais dalgún domingo esporádico, unha hora diaria pola mañá e ao mesmo prezo de 11 euros a hora, coas mesmas labores de asistencia temporal, ata o 30 de abril de 2016, data na que Echenique comunicou ao traballador que non requiriría máis os seus servizos.

NON DADO DE ALTA. O traballador non estivo dado de alta na Seguridade Social en ningún dos seus réximes e sistemas pola realización desta actividade neste período de tempo comprendido entre marzo de 2015 e abril de 2016. Esta persoa estivo dado de alta como traballador por conta allea coa empresa de Asistencia Domiciliaria Medicina Integral, mentres que cobrou unha prestación por desemprego entre setembro de 2011 e marzo de 2012 e entre novembro de 2014 e novembro de 2015. 

Tras coñecer o caso, a Inspección de Traballo e Seguridade Social iniciou unha investigación sobre as posibles irregularidades existentes nesta relación de traballo e, como resultado, o 19 de abril de 2017 levantou acta de liquidación por importe de 1.039 euros a Pablo Echenique por falta de alta e cotización ao Réxime Xeral da Seguridade Social, no Sistema Especial de Empregados do Fogar, polo traballador Eduardo P.S., polo período comprendido entre o 16 de marzo de 2015 e o 30 de abril de 2016. 

A maxistrada conclúe que existía unha relación laboral entre Echenique e o seu auxiliar polas tarefas que prestaba e aínda que admite que Pablo Echenique puido pensar que este traballador estaba dado de alta, recorda que non se achegaron facturas pola prestación dos servizos nin consta documento algún que avale a tese do político. 

O xuíz rexeita que se alegue ás normas estatal e autonómica de dependencia, que ampararían a contratación de asistentes persoais mediante a fórmula do arrendamento de servizos, dado que "estas normas teñen un ámbito de aplicación moi concreto" para persoas en situación de dependencia a quen se prestan servizos recollidos na carteira pública. 

Tamén rexeita as alegacións de Echenique sobre a posible responsabilidade de Eduardo P.S. na súa alta á Seguridade Social, insistindo que en que esta relación laboral especial levaba a obrigatoriedade de alta do traballador, aínda que a cuestión da quen correspondía dar de alta a este empregado "queda extramuros do preito", estima o xuíz.

RECURRIRÁ A SENTENZA. Este mesmo martes, Pablo Echenique recordou no seu perfil de Twitter que tanto a Lei de dependencia estatal, como a normativa aragonesa sinalan que os asistentes profesionais poden funcionar como autónomos. 

Echenique advertiu taxativo de que "a sentenza non atende a esta lexislación", algo que "pode afectar a miles de familias" e, por iso, anunciou que a recorrerá. 

O equipo de Pablo Echenique coincidiu en rexeitar a decisión xudicial ao estimar que "é evidente que non se trata dunha relación traballador-empresa, senón autónomo-cliente", indicando, así mesmo, que a sentenza "pode prexudicar por centos de miles de dependentes en España". 

Comentarios