Case 40.000 fogares galegos beneficiaranse do ingreso mínimo vital

Superado o "máximo" de chamadas ao teléfono que presta o servizo en momentos "puntuais" no seu primeiro día
 
Proc/JFIF/EFE-Calidad:Excelente
photo_camera Javier Losada, delegado do Goberno en Galicia. EFE

Uns 39.500 fogares galegos beneficiaranse do ingreso mínimo vital, que garante entre 5.500 e 12.000 euros ao ano e que poden solicitar persoas de 23 a 65 anos en situación de vulnerabilidade económica, segundo estimou este martes o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada.

O representante do Goberno central ha visitou a Dirección provincial da Coruña do Instituto Nacional da Seguridade Social, onde supervisou o inicio do prazo para a presentación de solicitudes desta prestación, que por agora debe realizarse a través do portal de internet da Seguridade Social.

Na actualidade, detallou o delegado, asínanse convenios para que se poida tramitar nos concellos e está previsto que a Seguridade Social tamén permita a tramitación presencial cando reabran as súas oficinas.

Mentres non chegan as solicitudes, a Seguridade Social xa reconverte de oficio os casos de strong<> familias monoparentais e biparentales con fillos a cargo, que son uns 4.000 en Galicia.

Existen ademais outros 3.000 que pendentes de completar documentación, polo que esta actuación de oficio podería alcanzar os 7.000 fogares, que xa percibirán a prestación este mes.

Este ingreso vai acompañado por un itinerario de inserción laboral.

Superado o "máximo" de chamadas 

O número "máximo" de chamadas que admite ao mesmo tempo o teléfono de información sobre o ingreso mínimo vital (900 20 22 22) superouse en momentos "puntuais" desde este luns 15 de xuño, data a partir da cal se pode solicitar esta nova prestación que o Goberno prevé que beneficie a uns 850.000 fogares en España.

Fontes do Ministerio de Inclusión explicaron a Europa Press que "por razóns operativas", esta liña de atención telefónica "admite un número máximo de chamadas ao mesmo tempo e este número superouse en determinados momentos puntuais" nos seus primeiras horas de funcionamento.

A solicitude debe realizarse a través da sede electrónica da Seguridade Social e, cando a situación sanitaria permítao, tamén se poderá efectuar nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS).

O ingreso mínimo vital establece un nivel de renda garantizable diferente para cada tipo de fogar e completará as rendas preexistentes (entre outras, as salariais), ata ese limiar garantido para cada tipoloxía que, no caso dos fogares unipersonales, é de 5.538 euros ao ano (uns 462 euros ao mes), o equivalente a unha pensión non contributiva, que se distribuirá en doce pagas, e no caso dos fogares con fillos poderá chegar ata 12.184 euros anuais (1.015 euros mensuais).

O primeiro requisito para acceder á nova renda será o da vulnerabilidade económica. Tamén haberá que solicitar as prestacións e pensións ás que puidese ter dereito.

Unidade de convivencia

Haberá un titular por unidade de convivencia, que deberá ter entre 23 e 65 anos, salvo nos casos en que se conte con menores a cargo, nos que non haberá requisito de idade. Se o solicitante vive só, terá que acreditar que leva tres anos vivindo de xeito independente dos seus proxenitores e terá que estar de alta en calquera dos réximes da Seguridade Social durante polo menos doce meses.

Se os solicitantes viven integrados nunha unidade de convivencia, esta terá que levar constituída polo menos un ano á presentación da solicitude. Para todos os solicitantes requirirase aos un ano ininterrompido de residencia legal e efectiva en España, excepto nas situacións de violencia de xénero, trata e explotación sexual.

Para que lle sexa recoñecida a prestación, o fogar debe ter uns ingresos totais inferiores á renda garantida para o seu tipo de unidade de convivencia. Ademais, esixirase un patrimonio (descontando a vivenda habitual) inferior a tres veces a renda garantida anual para un fogar unipersonal, cunha escala de incrementos por número de membros no fogar.

Pobreza sobrevinda polo Covid-19

Para o recoñecemento da prestación teranse en conta os ingresos do ano inmediatamente anterior, aínda que para atender as situacións de vulnerabilidade xeradas pola pandemia de Covid-19, tamén se poderá recoñecer para solicitudes cursadas durante 2020 tendo en conta a situación de ingresos deste ano. No caso de que o titular non estea ocupado, esixirase a inscrición como demandante de emprego para o acceso á prestación.

Para solicitar o ingreso mínimo vital será necesario o DNI ou NIE; a inscrición no rexistro central de estranxeiros, cartón de residencia de familiar de cidadán da UE ou cartón de identidade de estranxeiros; certificado de empadroamento onde consten todas as persoas empadroadas no domicilio e a data de antigüidade; e o libro de familia, certificado de nacemento do rexistro civil dos fillos, ou inscrición no rexistro de parellas de feito.