Con máscara, usando xel desinfectante e sen dar a paz: as dioceses galegas preparan a volta a misa

Outras das medidas que buscan reducir a aglomeración de persoas e o contacto dentro das igrexas é a recomendación de evitar coros nas celebracións
Un cura, durante la misa. KIRISVUAN77 (Pixabay)
photo_camera Un cura, durante a misa. EP

Ante a posibilidade de que Galicia alcance a próxima semana a fase 1 da desescalada, as distintas dioceses galegas publicaron unhas guías para o regreso a misa dos fieis, que deberán acudir con máscara á eucaristía e, tanto eles como o sacerdote, utilizar frecuentemente xel hidroalcohólico. Ademais, eliminarase o contacto físico en todo o posible, en particular no momento de dar a paz.

Así o especifican as normas ditadas desde os obispados galegos que, no entanto, recordan que segue vixente dispénsaa aos crentes de asistir a misa os domingos, algo que se pode substituír pola oración en casa ou polas liturxias online.

Esta posibilidade convértese en recomendación para as persoas que teñan algún tipo de síntoma de coronavirus ou ben que pertenzan a poboación de risco, tamén no caso dos sacerdotes.

No entanto, se se alcanza a fase 1, desde o 11 de maio poderá convocarse aos fieis para acudir a misa, algo para o que as dioceses instan a que os espazos de culto estean "desinfectados conforme ás normas sanitarias" antes e logo das celebracións.

Para asistir a misa, as dioceses solicitan aos fieis que fagan uso das máscaras

Así mesmo, establecerase un control de aforamento por parte dunha persoa designada para a materia -dun terzo do total en fase un e da metade en fase dúas- e ofrecerase á entrada do amorno xel hidroalcohólico ou desinfectante similar para as mans. Tanto á entrada como á saída da liturxia, as portas das igrexas permanecerán abertas, para evitar que os fieis teñan que tocalas.

Para asistir a misa, as dioceses solicitan aos fieis que fagan uso das máscaras mentres estean na igrexa, que respecten a distancia de seguridade e que non toquen retablos ou imaxes, á vez que recordan que as pilas de auga bendita "continuarán baleiras".

SEN COROS. Outras das medidas que buscan reducir a aglomeración de persoas e o contacto dentro das igrexas é a recomendación de evitar coros nas celebracións, limitando a música a voces individuais e un só instrumento.

A maiores, explican, non se distribuirán follas de cantos, pregos para lecturas ou calquera outro obxecto de papel, e non se pasará a cesta da colecta, se non que se colocará nun lugar accesible para que se deposite alí a esmola.

As dioceses galegas manteñen a indicación de evitar dar a man e outras formas de contacto físico no rito da paz

O sacerdote que celebre a liturxia deberá desinfectar as súas mans, xunto o resto de concelebrantes, ao comezo da misa, así como antes de proporcionar aos fieis a comuñón, que se entregará na man e evitando o contacto.

De feito, coa intención de evitar riscos no momento da comuñón, substituirase o diálogo individual do fiel e o sacerdote por unha oración grupal antes de comulgar -'O Corpo de Cristo gárdenos para a vida eterna' 'Amen'- e o rito farase despois en silencio.

Finalmente, as dioceses galegas manteñen a indicación de evitar dar a man e outras formas de contacto físico no rito da paz, recordando que é posible prescindir desta parte nas actuais circunstancias.

OUTROS SACRAMENTOS. As indicacións das dioceses ás parroquias para a reactivación da actividade inclúen tamén disposicións especiais relacionadas con outros sacramentos.

Os funerais e as exequias "seguirán os mesmos criterios da misa dominical"

En concreto, á hora da confesión, apostan por escoller un espazo que "permita manter a distancia social asegurando a confidencialidade" e recordan que tanto o fiel como o confesor deben levar máscara e desinfectarse as mans.

Para o bautismo, recoméndase un rito breve, así como empregar materiais desechables para as unciones, e que os contraentes sexan os únicos que manipulen aneis ou arras nas vodas.

As mesmas precaucións de elementos desechables propoñen para a unción de enfermos, da que dispensan aos sacerdotes moi maiores ou enfermos, sobre todo no caso de persoas enfermas de coronavirus.

Os funerais e as exequias "seguirán os mesmos criterios da misa dominical", facendo fincapé na necesidade da distancia social e de cumprir coas recomendacións das autoridades.

De forma xenérica, mantéñense como suspendidas as procesións, así como aquelas celebracións non fundamentais que reúnan a unha importante cantidade de persoas, como os aniversarios ou as novenas.

Comentarios