Unha sentenza confirma que cursar Relixión é necesario para elixir Robótica en bacharelato

Un xulgado desestima a demanda dunha familia e exime á Xunta de toda responsabilidade
Una clase de Robótica. ARCHIVO
photo_camera Una clase de Robótica. ARCHIVO

Un xulgado de Compostela desestimou a demanda dunha familia que pedía a anulación da matrícula dun alumno de 1º de Bacharelato do curso 2017-2018, tras verse na obrigación de cursar a materia de Relixión para ter a posibilidade de optar pola materia de Robótica.

O xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Santiago tombou esta demanda nun auto no que exime á Xunta de toda a responsabilidade respecto diso, senón que atribúe a situación á configuración da oferta formativa dos centros educativos, segundo explica a CIG-ENSINO, entidade que ofreceu asesoría xurídica para impulsar a denuncia. 

A polémica xorde por mor da publicación do decreto 86/2015, normativa que "emana da Lomce". O total de horas que deben sumar as materias específicas de opción (das que hai que seleccionar dúas obrigatoriamente) e as de libre configuración ascende a seis semanais. 

Casos como Robótica, Antropoloxía ou Coeducación para ou século XXI contan cunha carga lectiva de dúas horas, mentres que a Relixión é "a única" materia específica cunha carga lectiva dunha hora semanal. Neste sentido, os interesados en cursar materias de libre configuración autonómicas víronse obrigados a "completar" as seis horas con esta materia. 

A situación xa fora criticada por diversas entidades, como Anpas Galegas ou o colectivo '#FilosofíaSi', integrado por profesores de Filosofía de Secundaria, que chegou a presentar unha queixa formal ante o Valedor do Pobo e o Parlamento de Galicia. 

A CIG lamentou que o xuíz asuma "como natural" esta dinámica e considerou que se está vulnerando tanto "o dereito fundamental á educación" como "de liberdade ideolóxica e de igualdade". "O alumnado que queira ver respectadas as súas conviccións verá restrinxida a súa capacidade de elección, dispondo dunha oferta curricular menor", advertiu.

UNHA DECISIÓN "PERSOAL". A Consellería de Educación reiterou, pola súa banda, que "non é certo que se force" aos alumnos a escoller esta materia para completar o seu itinerario posto que se trata dunha "decisión persoal" do estudante, "que decidirá matricularse ou non en función dos seus intereses ou prioridades". 

Ao tempo, recordou que a Lomce establece que os centros teñen que ofrecer esta materia obrigatoriamente nesta etapa, que contan con autonomía "para deseñar os itinerarios que consideren máis adecuados" no seu proxecto educativo. 

"Relixión non condiciona nin máis nin menos que calquera outra materia", insistiu a Xunta, e defendeu que se dispón "dun abanico amplo" de materias que poden ofrecer os centros para contar con múltiples "combinacións posibles". 

Comentarios