Encuesta

Que lle parece que o Goberno retire os restos de Franco do Val dos Caídos?

Unha decisión controvertida

66.67 %
33.33 %
0 %
Comentarios