O aluguer encareceuse o dobre que a vivenda en venda no último ano

O arrendamento alcanzou os 420,9 euros de media en outubro na comunidade tras dispararse un 15% desde 2014

A mingua continuada do stock de pisos en aluguer acentuada pola escasa obra nova, o aumento da demanda e o boom dos aloxamentos turísticos propiciou que no último ano o encarecemento dos arrendamentos en Galicia duplique amplamente a subida do custo da vivenda libre en venda. Segundo os datos que recompila o Instituto Galego da Vivenda e do Solo en base ás fianzas depositadas polos arrendadores, en outubro o prezo medio dos alugueres situouse en 420,9 euros na comunidade tras experimentar un incremento do 4,8% en relación ao mesmo mes de 2018.

En cambio, o Ministerio de Fomento sitúa no 1,7% a alza anual do prezo dos pisos que se comercializan na comunidade. No terceiro trimestre, o metro cadrado situouse en 1.197,4 euros, unha referencia que reflicte un repunte do 2,6% nun lustro, cando o aluguer medio se disparou por enriba dun 15% desde 2014. 

¿E os soldos? O quecemento do mercado non está acorde coa evolución do poder de compra, pois nos últimos cinco anos o salario bruto medio dos galegos elevouse un 3,3%, ata alcanzar os 1.834,5 euros o ano pasado. 

Nesta situación, os desafiuzamentos por falta de pagamento da renda mensual aos propietarios disparáronse en Galicia de tal forma que se no primeiro semestre de 2018 se contabilizaron 448, só na primeira metade deste ano xa ascendían a 1.003. Isto está a auspiciar un repunte da contratación de seguros de falta de pagamento por parte dos propietarios. 

O quecemento do mercado non está acorde coa evolución do poder de compra, pois nos últimos cinco anos o salario bruto medio dos galegos elevouse un 3,3%

Segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), as sete principais cidades suman unha bolsa de 2.240 inmobles dispoñibles en aluguer. Son apenas o 2,5% das 89.518 edificacións baleiras, das que só 585 están en venda. As maiores tensións rexístranse en Santiago, onde a patronal que preside Benito Iglesias cifra a oferta en apenas 140 unidades, as mesmas que contabiliza en Pontevedra, en tanto que en Lugo o stock ascende a 150. Cunha poboación que triplica a da capital galega e unha competencia da vivenda de uso turístico menos acusada, Vigo conta cun a bolsa de 660 inmobles, en tanto que A Coruña, dispón duns 700. 

Ante esta radiografía, a Fegein urxe ás administracións a activar medidas para ampliar a oferta de inmobles alcanzables fomentando tanto a rehabilitación como a obra nova mediante a colaboración público-privada para crear "un gran parque de arrendamento público de prezo alcanzable". En total, o colectivo ve necesario habilitar 5.000 pisos de protección na comunidade con este plan de choque.

Coa vista posta na elaboración dunha nova lei estatal de vivenda que tanto o PSOE como Unidas Podemos recollían nos seus programas, a federación galega chama a consignar novas fórmulas que garantan a provisión de pisos a un prezo alcanzable, como o dereito de superficie, a cesión de uso ou o cohousing, isto é, a vivenda colaborativa na que un grupo de residentes ou socios —en moitos casos persoas maiores— deseñan e autoxestionan o inmoble e a parcela nos que viven, combinando os aloxamentos particulares cunhas zonas comúns amplas, coa intención de velar uns por outros. Isto é, trátase dun sistema que replica a esencia do funcionamento das aldeas.

Nunha comunidade na que ao redor do 18% das casas están baleiras, as inmobiliarias recetan estimular fiscalmente os propietarios para que saquen ao mercado os seus pisos desocupados

A Fegein tamén pide medidas para os mozos, visto que, como consecuencia da crise e o avance da precariedade laboral, a taxa de emancipación entre os 16 e 29 anos reduciuse en Galicia ata situarse por baixo do 20%. Dos que deron o paso, o Consello da Mocidade de España destaca que apenas o 50,2% vive de aluguer, unha taxa que está dez puntos por baixo da media estatal.  

¿Que cabe facer para mobilizar a vivenda baleira? Nunha comunidade na que ao redor do 18% das casas están baleiras, as inmobiliarias recetan estimular fiscalmente os propietarios para que saquen ao mercado os seus pisos desocupados, rexeitando de plano unha intervención pública na fixación dos prezos. 
 

A cesión gratuíta de vivenda disparouse en 2018
As dificultades para acceder a unha vivenda a prezos alcanzables propiciaron un repunte das cesións gratuítas, na súa maior parte entre familiares. En 2018, Galicia foi, tras Canarias, a segunda autonomía na que máis avanzou esta fórmula ao abarcar ao 12,8% dos fogares, isto é, uns 135.900. En 2007, eran o 9,7%.

8 por cento
É o peso dos fogares que viven de aluguer na comunidade. No conxunto do Estado, son o 17,5%. Oito de cada dez teñen a súa casa en propiedade, unha taxa que baixa ao 76% en España. 

 

"Os seguros de falta de pagamento da renda animan os propietarios a sacar os seus inmobles ao mercado"
A entrada en vigor en marzo do decreto que regula o arrendamento e que introduciu novidades como a ampliación de tres a cinco anos da duración dos contratos no caso de que o inquilino sexa un particular ou a imposición de límites ás fianzas impulsa a contratación de seguros de falta de pagamento da renda. Así o constata a directora xeral da correduría Arrenta, Mercedes Robles, que sostén que "a preocupación" que os cambios legais xeraron entre os propietarios levaron a que "máis do 30% de profesionais inmobiliarios galegos soliciten máis información" sobre estas pólizas.
Mercedes Carballos, directora xeral da correduría Arrenta. EP
Convencida de que o decreto impulsado polo Goberno de Sánchez debía terse "completado" coa inclusión de bonificacións fiscais para os donos que aluguen, Robles incide en que, na comunidade, un 59% dos propietarios trata de pescudar se o inquilino ten ou non "antecedentes de morosidade" antes de asinar o contrato. De feito, é un paso obrigado antes de concertar un seguro de falta de pagamento. En Galicia, a mora nos alugueres creceu de media un 2,4%, situando a débeda media en 4.364 euros, un dato extraído do Ficheiro de Inquilinos Morosos. 

"O seguro anima a que os pisos saian ao mercado e se achegue a curva oferta-demanda, co que os prezos tenderán a moderarse", augura Robles, que explica que, para un aluguer de 600 euros, o custo anual do seguro é de 201,6, pois a póliza pode contratarse a partir do 2,8% da renda dun ano. Cunha duración de seis, 12 ou 18 meses, estes seguros facilitan o cobro desde a segunda falta de pagamento, inclúen defensa xurídica e unha cobertura de ata 5.000 euros se hai danos por vandalismo. 

Comentarios