¿Como aforrar uns 4.300 euros na declaración do IRPF de 2023?

Aínda que os técnicos de Facenda do sindicato Gestha constatan que os incentivos benefician ás rendas máis altas, convén espremelos antes de que acabe 2023
Oficina de la Agencia Tributaria. EUROPA PRESS
photo_camera Oficina da Axencia Tributaria. EUROPA PRESS

A falta de 25 días para que acabe o ano, aínda é posible aforrar uns euros na declaración da renda de 2023, a que tocará presentar a partir de abril de 2024. Segundo os cálculos dos técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha), pódense espremer uns 4.277 euros de media aproveitando as deducións e reducións fiscais despregadas polo Estado e as autonomías e recordando que, por exemplo, pódense compensar as perdas ocasionadas por algún investimento coas ganancias cultivadas.

Gestha botou contas e referenda que as vantaxes fiscais máis golosas concéntranas os contribuíntes con maiores ingresos: quen gañe entre 150.000 e 601.000 euros en 2023 poderá aforrarse ata 43.346 euros, un tope que se reduce a 1.820 euros cunha nómina de entre 12.000 e 21.000 euros.

Coche eléctrico e cargador

Entre os novos incentivos figura a dedución do 15%, cunha base máxima anual de 20.000 euros, do valor de compra dun vehículo novo eléctrico enchufable ou de pila de combustible. Aplícase ás adquisicións seladas por particulares desde o 30 de xuño e estenderase polo menos ata finais de 2024. Tamén rebaixará un 15% a cota íntegra que toque investir en instalar un sistema de recarga na casa. A base máxima é de 4.000 euros, descontadas as axudas públicas.

Desde Gestha recordan a quen obteña un incentivo do Plan Moves III para comprar o seu coche que debe declaralo.

Negocios emerxentes

Aqueles que invistan este ano nunha empresa de nova ou recente creación terán un incentivo maior, pois a dedución pasa do 30 ao 50%, como refire o Consello Xeral de Economistas (CGE), que sinala que a base máxima pasa de 60.000 a 100.000 euros se se trata dunha firma emerxente.

Un asalariado que reciba accións ou participacións da firma para a que traballe terá exenta esta retribución en especie ata un límite de 12.000 ou 50.000 euros se se trata dunha compañía emerxente. Quen estea neste último suposto e reciba títulos por máis de 50.000 euros deberá saber que o exceso que supere ese tope tributará imputándose no exercicio no que esas accións saian do patrimonio do contribuínte; cando a organización dea o salto a Bolsa, ou transcorridos dez anos sen que se dean estas circunstancias.

Facer obras para mellorar a eficiencia enerxética dun inmoble

O Colexio de Xestores Administrativos de Galicia explica que cando se executen obras na vivenda habitual para reducir a demanda de calefacción e refrixeración será posible deducir ata un 20% do pagado sobre unha base máxima de 5.000 euros. Se os traballos son de rehabilitación enerxética, a desgravación sobe ao 60% e enfócase a reformas que permitan rebaixar un 30% o gasto de enerxías non renovables ou que melloren a cualificación do edificio ata a clase A ou B. Tamén existe unha desgravación de ata o 40% cun máximo de 7.500 euros para as actuacións que reduzan un 30% o consumo de enerxía primaria non verde ou que eleven o selo enerxético a A ou B.

Gestha recorda que estas medidas estarán en vigor ata finais de 2024 tras o visto e prace da Comisión Europea en outubro á adenda do Plan de Recuperación. Á espera de que o Goberno aprobe formalmente a prórroga dun ano, os técnicos recomendan solicitar o certificado de eficiencia tras a finalización das obras antes de que acabe este ano.

O CGE indica, ademais, que o caseiro que execute obras na vivenda dun inquilino como un cambio de fiestras ou a colocación de placas solares poderá deducirse entre un 20 e un 100% do que gaste.

Vender unha vivenda

Quen venda o seu domicilio habitual este ano poderá evitar tributar no IRPF pola ganancia obtida se reinviste noutra residencia nun prazo de dous anos. Están exentos de cumprir esta esixencia os maiores de 65 anos e os grandes e severos dependentes. Pero existe unha excepción para este colectivo, se a transmisión dun ben supera os 240.000 euros para non tributar pola ganancia haberá que destinar todo o diñeiro a unha renda vitalicia asegurada nun prazo de seis meses.

E se un propietario baralla alugar, convén non deixar pasar este ano, pois a partir de xaneiro a redución que se poderá aplicar ao rendemento neto positivo do capital inmobiliario será do 50% para os contratos celebrados a partir desa data fronte ao 60% actual.

En canto á dedución por adquisición de vivenda habitual, segue vixente para quen comprou ou realizou algún pago para construíla antes do 1 de xaneiro de 2013, cando a eliminou o Goberno de Rajoy. Terán dereito sempre que obtivesen este incentivo en 2012 ou antes, recordan os xestores, que inciden en que realizar unha amortización anticipada da hipoteca tamén pode desgravar. O colectivo recorda, ademais, que comprar ou rehabilitar unha casa nunha aldea modelo ten premio en Galicia.

O clásico do plan de pensións

Para aquel contribuínte que non o fixo xa, realizar unha achega ao plan de pensións ou de previsión asegurado é un clásico para lograr un aforro na declaración da renda o próximo ano. A pesar de que o Goberno incentiva o investimento en plans de empresa ou sectoriais, non hai que perder de vista que este ano se poden inxectar ata 1.500 euros en instrumentos individuais de aforro, un importe que se reducirá da base impoñible.

O límite de achegas cando a empresa e o traballador realizan contribucións ao instrumento de previsión para complementar a pensión tras o retiro elévase sensiblemente, ata 8.500 euros. O asalariado poderá nutrir este mecanismo cun importe igual ou inferior ao que desembolse o seu empleador.

Gestha constata que esta redución fiscal beneficia en maior medida ás rendas altas. A proba está en que entre o 44 e o 49% dos que gañan máis de 60.000 euros fixeron achegas en 2021 a un plan de pensións.

Comentarios