domingo. 24.01.2021 |
El tiempo
domingo. 24.01.2021
El tiempo

Galicia é a sexta comunidade que máis diñeiro recibe do Fondo Covid

A ministra de Facenda, María Jesús Montero, durante a súa intervención non pleno de Debate de totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado. EUROPA PRESS
A ministra de Facenda, María Jesús Montero, durante a súa intervención non pleno de Debate de totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado. EUROPA PRESS
A comunidade galega percibe 150 millóns de euros no segundo tramo, autorizado este mércores por Facenda En total recibirá 735 millóns

Galicia é a sexta comunidade autónoma que maior cantidade percibe do Fondo Covid cun total de 735 millóns de euros, dos cales 150 corresponden ao segundo tramo autorizado polo Ministerio de Facenda este mércores. O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este mércores dúas ordes do Ministerio Facenda que establecen a repartición dos últimos dous tramos do Fondo Covid para comunidades autónomas: en total 8.000 millóns de euros que se suman aos outros 8.000 millóns distribuídos anteriormente. En concreto, Galicia é a oitava autonomía que máis recibe neste segundo tramo con 150 millóns de euros. 

Deste xeito, o ministerio culmina a asignación dos 16.000 millóns de euros cos que estaba dotado o Fondo, creado para garantir os recursos das comunidades tras o impacto da pandemia, informou este mércores o Departamento de María Jesús Montero. 

En concreto, o BOE publica unha orde ministerial que distribúe os 3.000 millóns de euros correspondentes ao segundo tramo sanitario, que se transferirán nos próximos días, e outra orde coa repartición dos 5.000 millóns para compensar a diminución dos ingresos autonómicos pola menor actividade económica derivada da pandemia. Estes 5.000 millóns distribuiranse no mes de decembro. 

O Goberno repartirá 3.000 millóns do segundo tramo sanitario nos próximos días e dará ás autonomías outros 5.000 millóns en decembro 

Facenda recordou nun comunicado que o obxectivo do Fondo Covid é dotar ás comunidades e cidades de Ceuta e Melilla da financiamento necesario para facer fronte á pandemia e garantir servizos públicos de calidade para os cidadáns. 

O Fondo, que se distribuíu atendendo ao impacto que o coronavirus tivo na sanidade, a educación e na actividade económica, non é reembolsable, é dicir, que as comunidades non terán que devolver os recursos asignados nin estes xeraranlles débeda ou intereses. Facenda subliñou que este Fondo supuxo a maior trasferencia do Estado ás autonomías á marxe do sistema de financiamento autonómico. 

Da dotación total de 16.000 millóns de euros cos que conta este mecanismo, 6.000 millóns xa se repartiron en xullo en concepto de primeiro tramo sanitario e outros 2.000 millóns, do tramo asociado ao gasto educativo, asignáronse ás comunidades o pasado mes de setembro. Os criterios de repartición fixados na normativa para o segundo e último tramo sanitario de 3.000 millóns baséanse nos ingresos UCI (25%); os pacientes hospitalizados (20%); as probas PCR totais realizadas (10%); e na poboación protexida equivalente (45%). 

As variables sanitarias utilizadas para o cálculo foron as certiicadas polo Ministerio de Sanidade sobre a base dos datos notificados a 31 de outubro polas autonomías. As comunidades que máis diñeiro recibirán deste segundo tramo sanitario serán Madrid (614 millóns de euros), Cataluña (474 millóns), Andalucía (392 millóns), Comunidade Valenciana (263 millóns), Castela e León (196 millóns), País Vasco (152 millóns), Castela-A Mancha (151 millóns) e Galicia (150 millóns).

5.000 MILLóNS EN DECEMBRO POLA MENOR ACTIVIDADE.  O cuarto tramo do Fondo Covid, dotado con 5.000 millóns de euros, repartirase en decembro ás comunidades de réxime común para compensar os seus menores ingresos pola redución da actividade económica. En concreto, deses 5.000 millóns, 4.200 millóns distribúense do seguinte xeito: un 60% en función do peso relativo dos dereitos recoñecidos medios dos exercicios 2017, 2018 e 2019 polo Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, o Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e os tributos sobre o xogo, excluídos os pagos efectuados pola Axencia Tributaria a cada comunidade nos exercicios indicados en relación co Imposto sobre actividades de xogo. 

O 40% restante deses 4.200 millóns repártese en función da poboación axustada definida no sistema de financiamento autonómico. 

Os 800 millóns restantes que completan este tramo resérvanse para a súa distribución de acordo a criterios asociados ao impacto orzamentario no ámbito do transporte público. Desta cantidade, o 34% repartirase considerando os servizos de transporte regular interurbano de viaxeiros; o 13% considerando servizos de metro, tranvía ou ferroviarios; o 49% en base aos datos do Consorcio Rexional de Transportes de Madrid e a Autoridade do Transporte Metropolitano de Barcelona, e un 4% asignarase a Canarias polo seu transporte interurbano. 

Tendo en conta todo o anterior, as comunidades que máis recursos recibirán deste tramo de 5.000 millóns serán Cataluña (1.107 millóns), Madrid (945 millóns), Andalucía (826 millóns) e Comunidade Valenciana (559 millóns). Na repartición total dos 16.000 millóns do Fondo Covid, estas catro rexións son as que máis diñeiro reciben: Madrid (3.346 millóns), Cataluña (3.166 millóns), Andalucía (2.199 millóns) e Comunidade Valenciana (1.486 millóns). 

Galicia é a sexta comunidade que máis diñeiro recibe do Fondo Covid
comentarios