Tres de cada catro universitarios de Galicia teñen traballo aos catro anos

As maiores taxas de afiliación arróxanas enxeñería agraria e as bases de cotización máis altas, en medicamento. Con todo, un de cada tres titulados da USC ocupa nun posto que non esixe estudos superiores
Estudiantes en una facultad. XESÚS PONTE
photo_camera Estudiantes en una facultad. XESÚS PONTE

En 2018, un total de 3.289 persoas se graduaron na Universidade de Santiago (USC)Transcorridos catro anos desde entón, o 74,2% estaba dado de alta na Seguridade Social. Nas universidades de Vigo (UVigo) e A Coruña (UDC), estas taxas de afiliación incluso son lixeiramente superiores: estaba a cotizar o 76,3% dos seus 2.406 titulados dese ano e o 78,2% dos seus 2.317 egresados, respectivamente. En definitiva, tres de cada catro universitarios galegos contaba cun emprego remunerado aos catro anos de rematar os estudos.

Estes son os datos que se extraen do estudo publicado este martes pola Fundación BBVA e o Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (Ivie), enmarcado no proxecto Ou-Ranking, e do que, no entanto, tamén se poden sacar matices. Por exemplo, que os comezos son difíciles, tendo en conta factores como o acceso sen experiencia ao mercado laboral, os contratos en prácticas ou a decisión de seguir con estudos de posgrao. Así, un ano logo de concluír a carreira, estaba afiliado á Seguridade Social apenas o 39,3% dos graduados na USC en 2018, o 54,4% dos da UVigo e o 59,3% dos da UDC.

Doutra banda, os estudantes non sempre traballan daquilo polo que se prepararon. Catro anos logo de graduarse, un de cada tres titulados pola universidade compostelá con emprego ocupan un posto que non se axustaba ao nivel de estudos, é dicir, que se encadraba dentro dun grupo laboral que non require titulación universitaria. Entre os da viguesa e a coruñesa, isto ocorríalle a catro de cada dez.

Tamén hai disparidade nos soldos. No caso dos estudantes da USC que estaban a traballar por conta allea a tempo completo, mostran unha maior base media de cotización: 28.227 euros. Entre os da UVigo, esta queda en 26.822 euros, que son cinco máis da que promedian os da UDC. Iso si, estas dúas presentan máis traballadores indefinidos: o 65,5% e o 68,8%, respectivamente, fronte ao 50,7% da USC.

Por campos, as taxas de afiliación máis altas conséguenas en Galicia graos de enxeñería agraria, de enfermería, de fisioterapia, de matemáticas e de informática.

Os estudos que encamiñan a traballos necesariamente especializados, como os do ámbito sanitario, son os que arroxan nas universidades galegas unha maior correlación entre ter traballo e que este se axuste ao cursado, con cocientes plenas ou próximas ao 100% en medicamento, enfermería, farmacia, fisioterapia, odontoloxía, podoloxía, logopedia ou veterinaria. Tamén ocorre con educación primaria ou algunhas enxeñerías, como a electrónica, a tecnoloxía industria ou telecomunicacións.

As maiores bases de cotización ven nos graduados en strong<> medicamento (39.956 euros), informática (33.600) e enxeñería naval (33.400). Por encima dos 32.000 euros tamén aparecen enfermería, educación primaria, enxeñería mecánica e enxeñería de organización industrial. 

Inserción laboral dos graduados

Vantaxes laborais

O estudo conclúe que, en toda España, a inserción laboral dos universitarios mellorou na última década, cunha alza da súa ocupación do 58% e unha taxa de desemprego que cae do 29,2% ao 12,5%. Entre 2013 e 2023 creáronse 437.000 empregos netos novos para mozos de 22 a 29 anos, dos cales o 79% foron ocupados por universitarios. Nos altamente cualificados, foron o 91%.