sábado. 22.01.2022 |
El tiempo
sábado. 22.01.2022
El tiempo

Galicia é unha das comunidades máis expostas ante o risco de aranceis polo Brexit

Pancartas pro brexit frente al Parlamento británico.Efe
Pancartas pro brexit frente al Parlamento británico.Efe
O peso dos bens agroalimentarios, téxtiles e de automoción, aos que se lle aplican uns aranceis máis elevados, é unha das causas que explican o fenómeno

Murcia, Comunidade Valenciana, Galicia e Aragón son as comunidades potencialmente máis expostas ante un aumento dos aranceis ás exportacións ao Reino Unido como consecuencia da saída deste país da Unión Europea, segundo o Banco de España. 

Todo iso polo peso relativo do seu comercio co mercado británico, pero tamén á súa especialización exportadora, cun peso relevante de bens agroalimentarios, téxtiles e de automoción, aos que se lles aplican uns aranceis relativamente altos en media. 

Nun escenario adverso, se o Reino Unido impuxese aranceis ás exportacións europeas equivalentes á media que aplica o conxunto de países da Organización Mundial do Comercio (OMC), o arancel medio para todas as exportacións españolas a este mercado estaría cerca do 7%. 

Así o afirma o organismo supervisor que dirixe Pablo Hernández de Cos no artigo analítico Empresas españolas que exportan bens ao Reino Unido: Trazos xeneralizados e evolución recente, por comunidades autónomas, elaborado por Eduardo Gutiérrez Chacón e César Martínez Machuca, da Dirección Xeral de Economía e Estatística do Banco de España

No seu artigo, estes autores sinalan como en termos agregados a exposición comercial de España ao Reino Unido é relevante, ao ser este país o quinto socio comercial, con cerca do 7% do total das vendas españolas de bens ao exterior. 

Ante os posibles aranceis que provoque a saída do Reino Unido no acordo que negocia a Unión Europea con este país, tras facerse efectiva a saída o pasado 31 de xaneiro, o Banco de España sinala como a exposición por comunidades presenta variabilidades significativas, sendo as máis afectadas aquelas cuxas exportacións están máis nesgadas cara a produtos agroalimentarios, automoción ou téxtiles.

EMPRESAS MÁS PRODUTIVAS E DIVERSIFICADAS GEOGRÁFICAMENTE. En todo caso, este organismo advirte de que esta vulnerabilidade se ve parcialmente amortecida por nivel relativamente alto de produtividade e grao de diversificación xeográfica das súas exportacións", pois estes índices, sinala o Banco de España, son "en xeral máis elevados que naquelas empresas que comercian cos principais socios da área euro". 

Así, analizando as características das exportadoras españolas ao Reino Unido, o Banco de España conclúe que a característica máis relevante é que presentan unha produtividade do traballo maior e un grao de diversificación xeográfica das súas vendas máis profundo que aquelas expostas a Alemaña, Francia e Italia, as principais economías do euro. 

En termos de produtividade, o diferencial é positivo para os que exportan, aínda que se aprecia unha heteroxeneidade rexional, xa que a brecha é positiva e significativa en Canarias, Asturias e Andalucía, pero sensiblemente negativa en País Vasco e Navarra. 

Respecto da diversificación xeográfica, sinala como a cota media das vendas de bens ao Reino Unido nas exportacións de cada empresa é ao redor de 13 puntos porcentuais inferior ao peso medio relativo das transaccións destinadas a Francia, Alemaña e Italia. Un trazo que, engade, esténdese á maior parte de comunidades, coa excepción da Comunidade de Madrid, Baleares, Estremadura, Murcia e Canarias.

CAÍDA DO PESO DESTAS EXPORTACIóNS DESDE O REFERÉNDUM.  Desde 2016, ano no que se celebrou o referendo que deu como resultado a saída de Reino Unido da Unión Europea, o Banco de España aprecia unha caída xeneralizada do peso relativo deste país tanto en exportacións de bens, lastradas por vendas relacionadas co sector da automoción e algúns alimentos, como no número de empresas que exportan, concentrada en exportadores non regulares. 

Con todo, os autores do artigo explican que estes desenvolvementos se enmarcan nun contexto de incerteza ligada ao Brexit e de debilidade da divisa británica, que ademais podería desincentivar a penetración de novos exportadores neste mercado. 

Na maior parte de comunidades obsérvase unha diminución entre 2016 e 2018 do peso relativo total de empresas presentes no mercado británico, consecuencia directa do aumento de diversificación xeográfica. 

O Banco de España, en todo caso, atribúe principalmente esta caída á a redución daquelas con actividade non consolidada neste mercado, posto que as que exportan regularmente (polo menos catro anos consecutivos) aumentou sensiblemente 6 puntos ata o 60%, un aumento xeneralizado entre comunidades. 

Galicia é unha das comunidades máis expostas ante o risco de...
comentarios