A xuíza ve indicios de prevaricación por parte de Pachi Vázquez cando era alcalde

Con todo, a maxistrada admite que tamén existen datos que apoiarían algúns dos argumentos das defensas

Pachi Vázquez
photo_camera Pachi Vázquez. AG

A titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número dous do Carballiño emitiu este martes un auto no que acorda que se siga a causa contra o exrexedor deste municipio Manuel, Pachi, Vázquez, o seu sucesor Carlos Montes e tres exedís ao considerar que poden existir delitos de prevaricación continuada en contratacións realizadas entre 1999 e 2011. 

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a xuíza tamén decreta o sobresemento provisional respecto da suposta falsidade documental atribuída a Carlos Montes e a personación do Concello como responsable civil subsidiario. O auto non é firme, xa que contra o cabe recurso ante o propio xulgado e ante a Audiencia Provincial de Ourense. 

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número dous do Carballiño dá por finalizada a investigación sobre estas contratacións e pide que se siga a causa contra estas cinco persoas "por se os feitos que se lles imputan fosen constitutivos de cinco delitos de prevaricación continuada". 

Conforme sinala o TSXG, a instrutora conclúe que "existen indicios de que os investigados", no exercicio dos seus cargos, subscribiron "un gran número de contratacións de persoal laboral de duración determinada para o desempeño de labores de competencias municipal", en concreto, respecto de 60 traballadores. 

Estes contratos temporais que finalmente se converteron en indefinidos, foron realizados polos exalcaldes e exconcelleiros en representación do Concello supostamente "sen atender aos principios de igualdade, mérito capacidade e publicidade que deben inspirar a contratación pública", indica a xuíza. 

Así mesmo, sinala que os investigados, supostamente, coñecían as "advertencias e reparos de legalidade realizados en ocasións pola interventora e o secretario". "En ningún caso pediron informes sobre a legalidade das contratacións que efectuaban", engade a masgistrada. 

Ademais, no auto, a titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número dous do Carballiño afirma que, a pesar das procuras de documentación, tanto en requirimento do TSXG como do xulgado, non puideron achar os expedientes "da inmensa maioría dos contratos obrantes na causa". 

INDICIOS QUE APOIAN OS ARGUMENTOS DA DEFENSA. Con todo, a maxistrada admite que tamén existen indicios que apoiarían algúns dos argumentos das defensas, que alegan que ata 2007 non había regulación específica dos procedementos de selección de persoal laboral ao servizo da administración local. Ademais, aseguran que existiron procedementos de selección dos traballadores, aínda que os expedientes estarían dispersos en diversas dependencias municipais. 

"No presente caso obran indicios de diversa índole, a maioría deles apoiando a versión sostida polo Ministerio Fiscal nas súas querelas e outros apoiando, polo menos parcialmente, as versións das defensas", destaca a xuíza, que recorda que corresponde ao órgano de enxuizamento "valorar a maior ou menor transcendencia daqueles indicios de cara a integrar os requisitos xurisprudenciais do delito de prevaricación". 

Ante iso, a titular do xulgado acordou dar traslado da finalización da investigación ao Ministerio Fiscal e ás acusacións para que, no prazo de dez días, formulen os seus escritos de acusación. Neles, indica que as partes poderán pedir "a apertura de xuízo oral, o sobresemento da causa ou, excepcionalmente, a práctica de dilixencias complementarias".