Opinión

Andabamos por París a ruar

'Memorias do París literario' é unha das descubertas deste ano arredor da figura de Francisco Fernández del Riego, desta vez dende un inédito que, nas mans de Malores Villanueva, ofrece un vizoso exercicio memorialista dun tempo de emocións ás beiras do Sena.
Del Riego. AEP
photo_camera Del Riego. AEP

PRIMAVERA de 1953. Francisco Fernández del Riego chegaba a París, xunto a súa muller, Evelina, e a familia do cónsul do Uruguai en Vigo. Alí, a carón dun eterno Sena en cuxas augas observará, o galego ao que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas, todo o pouso cultural que rodea á capital francesa, namentres por el agardaba outro galego, o pintor Manuel Colmeiro, que chegara a París en 1949 trala súa estadía en Bos Aires. Xuntos vivirán uns días inesquecíbeis, de emocións e descubertas, de ruar por toda unha cidade ateigada de museos, cafés e pegadas, sobre todo pegadas de todos aqueles que configuraron o seu latexo cultural e social.

"Parecíanos que en París non había pedra que non manase espírito" escribe Fernández del Riego, case como un síntoma do que comezaba a recoñecer naquela contorna con tantas realidades ás que atender. Boa parte delas son as que chegan a nós baixo a edición de Malores Villanueva, quen tivo nos derradeiros tres anos de vida de Francisco Fernández del Riego a oportunidade de tecer unha serie de fíos de confianza motivados polo seu interese por documentar, no proceso dunha investigación académica, unha serie de feitos nos que o intelectual galeguista fóra protagonista de xeito directo, mentres que el mesmo seguía amosando o seu permanente compromiso por alumear alí onde tanta falta facía o seu labor. Esa relación, esa confianza, levou a Fernández del Riego a poñer nas mans de Malores Villanueva este inédito para que, sempre despois do seu pasamento, fose publicado, sendo este ano ben acaído para iso, xa que a súa figura monopolizará moitos dos actos culturais que se desenvolverán ao longo del e no que a publicación de biografías, monografías ou a recuperación de textos da súa autoría servirán para dar a coñecer dunha mellor maneira a unha figura dunha amplísima perspectiva creativa, pero que en todas esas facianas amosa sempre unha clara vocación didáctica e de esculca de toda unha serie de elementos da nosa realidade cultural, da que foi privilexiada testemuña.

Daquela é como estas memorias dun tempo moi determinado, no cronolóxico e no xeográfico, veñen a completar a súa figura, a través do seu recoñecemento a toda unha serie de compoñentes culturais que configuraron a súa propia persoa, así como o seu xeito de ver e de relacionarse co mundo. Escritas cunha abraiante pulcritude e mesmo a emoción de quen asiste a unha descuberta, convertendo cada unha desas saídas nunha sorte de aventura coa que medirse, permitítelle a esta serie de relatos que poñen a atención en elemento concretos do cosmos creativo galo, amosar o seu propio coñecemento sobre esas cuestións ao tempo que propor unha reflexión ao respecto. Ese senso didáctico coa que están escritas chega a nós hoxe como unha vizosa lectura que tamén ensancha os nosos coñecementos, e así é como entradas como as adicadas a Marcel Proust e ao seu Na procura do tempo perdido, a Paul Valéry ou a movementos plásticos como o Cubismo ou o Surrealismo, convértense en lúcidos espazos de pensamento sobre cada un deles e que lidos hoxe amosan as numerosas capacidades intelectuais de Francisco Fernández del Riego e mesmo as literarias, xa que, sobre todo en determinados pasaxes recoñécese un coidado estético na súa escrita que ao mellor non foi todo o valorado que merece nos seus distintos textos.

Seguimos camiñando ao seu carón, entrando en museos, compartindo un café ou mesmo viaxando a Bretaña. Evocando a certos nomes que fixeron de París combustión para as súas fazañas: o belga Simenón, Cocteau, un teórico como Apollinaire, os poetas Verlaine e Baudelaire, mais tamén é momento, dende a distancia, para pensar como dende Galicia chegaron a eles e recuperar vivencias de tempos mozos nos que se asomarse a todos estes nomes era contemplar un tempo de esperanzas e emocionantes descubertas.

Memorias dun país literario acóllenos tamén a nós como parte daquela viaxe, espectadores dun tempo perdido que agora chega a nós nunha alfaia máis do recoñecemento a unha figura capital da nosa engrenaxe cultural para o que París foi, como para moitos dos seus protagonistas, unha permanente referencia de luz e esperanza.

Comentarios