Opinión

Permisivos cos incumpridores da lei

NON SEI QUEN, pero alguén incumpriu a lei. E se a norma non se segue, o lóxico é que un xulgado investigue para saber quen e o leve ao banco dos acusados. Un xulgado ou varios, porque é posible que haxa unha manchea de delincuentes por Galicia adiante, irrespectuosos coa lexislación. Hai preto de mes e medio que se sobrepasou o prazo para que os case 31.000 núcleos de poboación galegos tiveran arredor unha faixa de 50 metros rozada, limpa de pinos e eucaliptos, que tampouco debería haber a menos de dez metros dunha estrada, pero pasado o tempo foron moi poucos os concellos nos que se fixeron os deberes. Será entón culpa dos propietarios dos terreos, ou dos alcaldes ou de quen redactou a lei considerada polos afectados imposible de executar en tempo, pero alguén debería asumir esta ilegalidade manifesta. Se non, non poden logo as autoridades reclamar aos cidadáns que cumpran.

Comentarios