Vídeos

Bérranlle "frouxa" e "antipática" á raíña Letizia

Tras o terremoto que provocou o seu desencontro coa raíña Sofía, este xoves Dona Letizia acudiu a un acto en Madrid xunto á ministra de Sanidade. Á saída algunhas persoas chamárona, a berros, "frouxa" e "antipática".