O CES ve "preocupante" que a pobreza e a desigualdade "non rexistren a mellora" esperada coa recuperación

A súa presidenta, Corina Porro valora que os "macrodatos positivos" están a ter reflexo e "chegando" á poboación, "non como hai uns anos" 

Consello Económico e Social. PEPE FERRÍN (AGN)
photo_camera Consello Económico e Social. PEPE FERRÍN (AGN)

O Consello Económico e Social (CES) considera "preocupante" que os niveis de pobreza e desigualdade, "que tanto creceron durante a crise económica, non rexistren a mellora esperable coa recuperación económica".

Así o recolle, no seu apartado de consideracións, a 'Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2017', que presentou este martes a presidenta do CES, Corina Porro. En rolda de prensa, valorou que, con todo, os "macrodatos positivos" están a ter reflexo e "chegando" á poboación galega, "non como hai uns anos".

Na súa memoria, o CES incide tamén sobre "o baixo importe das pensións en Galicia", o cal, advirte, "fai especialmente necesario que se poida garantir o nivel adquisitivo das mesmas".

Ve "preocupante" igualmente "o descenso do peso relativo da remuneración de asalariados no PIB" e demanda "que se avance cara a un modelo de crecemento máis inclusivo, con menos desigualdades e cunha distribución da riqueza máis equitativa".

Neste sentido, insta a "que se profunde nas accións específicas para favorecer a inserción ou reinserción laboral dos colectivos en risco de exclusión social".

DEMOGRAFÍA

Porro chamou a atención durante a súa intervención nun "problema de base" que afronta Galicia, que é o da crise demográfica. En calquera caso, afirmou que "se está no bo camiño" con medidas como a creación dun observatorio para "traballar de forma conxunta" nesta problemática.

Respecto diso, a memoria subliña a "preocupación" polo descenso da poboación e por un crecemento natural "cada vez máis negativo, debido, entre outros aspectos, á reducida taxa de natalidade, ao incremento da idade media ou á emigración de mozas cunha idade de ter fillos".

Para o CES, é "prioritario corrixir o desequilibrio territorial" e as administracións "deben impulsar iniciativas para evitar que a poboación asentada en áreas con menos posibilidades sexa discriminada por razón do territorio".

O sobreenvellecemento da poboación (maior de 75 anos) e a dispersión territorial, avisa, "inciden de maneira significativa no custo da prestación da maior parte dos bens e servizos públicos".

Así as cousas, pide que nas propostas de reforma de financiamento autonómico "téñanse en conta estas singularidades", e que nos fondos de nivelación contémplese "a totalidade dos servizos públicos".

Neste ámbito, constata "as implicacións directas" que ten o envellecemento poboacional nos sistemas de protección sanitaria e social. "A relevancia global deste problema fai necesario abordalo desde unha perspectiva de país", reivindica.

Por outra banda, ve "con preocupación" os efectos da reestruturación no sector financeiro, "principalmente no ámbito rural", polo que solicita que esta transformación leve a cabo "tendo en conta as necesidades dos clientes".

SANIDADE E EDUCACIÓN

No campo da sanidade, o CES considera necesario "persistir na senda de recuperación dos recursos" destinados a este fin, xa que, segundo denuncia, "sufriron unha importante redución nos anos da crise económica".

Por iso, en concreto, insta o sistema sanitario a que destine "máis recursos" á atención, prevención e investigación no campo da saúde mental.

Sobre o copago farmacéutico, fai "unha chamada de atención" sobre os "efectos negativos" desta medida sobre os colectivos máis vulnerables.

Un ano máis, insiste na necesidade de persistir na loita contra o abandono educativo temperán, "de tal maneira que permita seguir reducindo as devanditas taxas de abandono".

INCENDIOS FORESTAIS

Mención explícita dedica á "magnitude e gravidade" dos incendios forestais rexistrados en 2017, após os que cre que "se deben impulsar cambios efectivos na política forestal que propicien a posta en valor do monte".

"A Administración debe propiciar alternativas que incentiven o coidado e o investimento no monte e buscar fórmulas para frear o seu abandono", sostén o CES.

Pola súa banda, Rosa Arcos, de Unións Agrarias e á que este ano lle correspondeu a presidencia da comisión para elaborar a memoria, apuntou ao "escaso peso" das axudas da política agraria común (PAC) sobre o total de fondos, ante o que interpretou que estas "poden aumentar" e dixo que deben percibilas os agricultores, que son quen contribúen a fixar poboación no medio rural.

EMPREGO

A memoria apunta á "necesidade de avaliar a eficacia das políticas activas de emprego" para comprobar en que medida cumpren cos seus obxectivos.

Ao seu xuízo, "é preciso reforzar" a súa dotación orzamentaria "para mellorar o papel que ten na empleabilidad e na cualificación dos traballadores".

Apostando por unha "senda de crecemento equilibrado" da economía galega, o CES avoga por "seguir avanzando na redución da taxa de desemprego" e no incremento tanto da taxa de actividade como de ocupación.

Alerta dos "posibles cambios na economía mundial derivados da tendencia proteccionista de EE UU e do Brexit" e tamén percibe que "o dinamismo da economía galega debilítase no mercado de traballo".

Nesta liña, sinala "os efectos negativos que pode ter para o futuro da economía galega a perda continuada de poboación activa", especialmente da máis nova.

Entende, por outra banda, que "é necesario o impulso de medidas que permitan equiparar a posición de mulleres e homes no mercado laboral".

Na súa opinión, "a calidade do emprego debe mellorarse, especialmente" no que alcanza alta taxa de temporalidade, curta duración dos contratos e elevada rotación.

Tamén considera que a recuperación económica "debe servir para mellorar os ingresos, especialmente entre as persoas con niveis máis baixos".

Considerando que "aínda persisten os problemas relacionados co paro xuvenil e o paro de longa duración", xulga que "hai que seguir desenvolvendo medidas de apoio específicas" que faciliten a súa incorporación ao mercado de traballo. Para iso, recomenda a aplicación de medidas que faciliten a substitución xeracional.

No que ten que ver coa formación, reclama "potenciar e mellorar os estudos de formación profesional, especialmente a formación profesional dual". 

Comentarios