Os alumnos incorporaranse ás clases gradualmente por niveis educativos

Galicia reformula o inicio do curso e establece un retorno ás aulas graduado. Cada estudante terá que levar consigo dúas máscaras
Mascarillas y gel desinfectante en la mesa del profesor de un aula donde se pueden observar los pupitres colocados y separados entre sí. EFE
photo_camera Mascarillas y gel desinfectante en la mesa del profesor de un aula donde se pueden observar los pupitres colocados y separados entre sí. EFE

As Consellerías de Educación e Sanidade da Xunta presentaron este luns o seu protocolo definitivo para o inicio do curso escolar, que arrincará na comunidade autónoma a partir do próximo 10 de setembro e coa obrigación para o alumnado de levar consigo dúas máscaras.

"A finalidade desta medida é comezar gradualmente para que os máis pequenos se vaian afeito ás normas, pero non se está modificando o calendario escolar", detallou nunha rolda de prensa o secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Jesús Oitavén.

Deste xeito, o protocolo presentado este luns e que inclúe as modificacións derivadas das conclusións do Consello Interterritorial é o definitivo "salvo que cambiase moito a situación epidemiolóxica", nese caso hai mecanismos para actualizalo.

O protocolo establece que o 10 de setembro comezarán as clases de cuarto e quinto de Educación Infantil, de Educación Especial e de primeiro, segundo e terceiro de Educación Primaria, mentres que ao día seguinte arrincarían as clases de sexto de Educación Infantil e de terceiro, cuarto e sexto de Educación Primaria.

O 16 de setembro iniciarase o curso para os alumnos de primeiro e segundo de Educación Secundaria, primeiro de Bacharelato e primeiro de Formación Profesional de grao medio e superior, o 17 para terceiro de Educación Secundaria, segundo de Bacharelato e segundo de Formación Profesional media e superior e, para rematar, o día 18 incorporaranse alumnos de cuarto de Educación Secundaria e de FP básica.

En relación ao uso das máscaras, os alumnos deberán levar, ademais da de uso obrigatorio, unha segunda que poder utilizar en caso de ser necesario, así como un estoxo para gardar a máscara cando non se utilice, como podería suceder no comedor durante o consumo de alimentos.

Aínda que a Consellería de Educación repartirá ata 400.000 máscaras entre os centros, os alumnos están obrigados a levar as súas propias, de tal modo que estas se facilitarán só en caso de ser necesario.

Con respecto aos espazos, o protocolo establece que se debe garantir una distancia de 1,5 metros "medidos desde o centro da cadeira", para o que se pode retirar o mobiliario das aulas ou habilitar espazos adicionais; de non ser viable, sería posible desdobrar ao grupo existente.

As medidas de limpeza establecen tamén a necesidade de desinfectar os aseos dúas veces ao e o centro polo menos unha vez ao día, con especial atención a pomos de portas ou pasamanos de escaleiras.

Así mesmo, o protocolo inclúe entre as súas obrigacións a asignación de asentos fixos no transporte escolar e o mantemento dunha distancia de 1,5 metros tamén nos comedores escolares, onde se poden establecer quendas para así reducir o aforamento.

A Consellería de Educación tamén encargou a cada centro a elaboración dun Plan de Adaptación á Covid-19, así como un plan de continxencia con medidas en caso de suspensión da actividade lectiva presencial.

Do mesmo xeito, cada centro designará un "equipo Covid" que recibirá formación a partir do próximo venres 4; mentres tanto, a cada centro educativo asignaráselle un centro de saúde de referencia onde se recibirá atención persoal e individualizada ante calquera dúbida ou incidencia.

As familias, pola súa banda, serán as responsables de tomar a temperatura aos alumnos antes de acudir ao centro e, en caso de detectar febre alta ou outros síntomas compatibles coa Covid-19, terán que porse en contacto co persoal sanitario e non poderán levar ao alumno ao centro escolar.

En caso de detectar algún brote, o director xeral de Asistencia Sanitaria da Consellería de Sanidade, Jorge Aboal, apuntou que, tendo en conta que "cada brote é un mundo diferente", serán as autoridades sanitarias as que definan en cada momento as medidas de illamento e corentena atendendo á especificidade de cada caso.

Comentarios