A obra de Dalí ou a poesía de Horacio, entre as probas do segundo día da Selectividade

Para o venres quedan probas com Bioloxía e Historia da Arte, Xeoloxía e Historia da Filosofía e Economía

Segundo día de Selectividade en Pontevedra. DAVID FREIRE
photo_camera Segundo día de Selectividade en Pontevedra. DAVID FREIRE

As probas de selectividade en Galicia continuaron este martes coa segunda xornada de exames, un día marcado polas materias máis técnicas e específicas das diferentes ramas de bacharelato e que abarcan propostas tan dispares como a obra de Dalí, a química e a xeografía ou a poesía de Horacio. 

A xornada arrincou este xoves, ás 09,00 horas, coas probas de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da Arte II

Neste último caso, o formato de exame é similar ao da antiga PAU: os alumnos atópanse ante dúas obras e diversas cuestións relacionadas coa historia, as características e a reflexión persoal sobre os autores. 

En concreto, as obras escollidas foron os óleos En la orilla del mar de Salvador Dalí e The Monk by the Sea de Caspar Friendrich, de 1931 e 1808, respectivamente. 

Os aspirantes tiveron que situar a estes autores no seu contexto histórico, tanto económico, social como cultural, determinar a súa traxectoria artística, e describir o estilo dalgunha das obras propostas. 

Finalmente, a partir desta análise, o alumno debía realizar un comentario e unha reflexión persoal das pezas, observando tanto o contido simbólico e a actitude expresiva como a execución técnica e a composición das mesmas. 

As seguintes probas correspondíanse coas avaliacións de Matemáticas II e Latín II, que se iniciaron ás 11.00 horas. 

A composición de Latín II tamén foi idéntica á clásica selectividade, cun texto e exercicios de análises morfolóxico e sintáctico de determinadas palabras e dun fragmento subliñado. 

Así mesmo, outra das cuestións referíase ás partes habituais dos discursos de Cicerón e á poesía lírica de Horacio para, finalmente, concluír con exercicios de prefixos e de cuestións terminolóxicas.

Últimas probas
O resto da xornada do xoves incluíu tamén as probas de Debuxo Técnico, Artes Escénicas e 2ª Lingua Estranxeira II ás 13,00 horas e, xa pola tarde, os exames de Física, Xeografía e Cultura Audiovisual (16.00 horas) e Química e Grego II (18.00 horas). 

O venres concluirá a ABAU con Bioloxía e Historia da Arte (09,00), Xeoloxía e Historia da Filosofía (11,00) e Economía da Empresa e Deseño (13,00 horas).